główna zawartość
artykuł nr 11

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN."REMONT I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROKITNICA NOWA, GMINA ŚWIEDZIEBNIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKITNICA WIEŚ, ROKITNICA NOWA"

artykuł nr 12

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Remont i modernizację budynków społeczno-kulturalnych na terenie gminy Świedziebnia w miejscowości Świedziebnia i Janowo" (roboty uzupełniające).

artykuł nr 13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "PRZEBUDOWĘ DOGI GMINNEJ NR 080913C ZASADY NOWE-ZASADY STARE Z WBUDOWANIEM URZĄDZEŃ PODNOSZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO RUCHU".

artykuł nr 14

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "REMONT I MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROKITNICA NOWA, GMINA ŚWIEDZIEBNIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKITNICA WIEŚ, ROKITNICA NOWA"

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Rokitnica Nowa, gmina Świedziebnia wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Rokitnica Wieś, Rokitnica Nowa" 116 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 232 KB
Projekt umowy 81 KB
Przedmiar robót - przebudowa sieci wodociągowej 165 KB
Przedmiar robót - stacja uzdatniania wody (branża architektoniczno-konstrukcyjna) 43 KB
Przedmiar robót - stacja uzdatniania wody (branża elektryczna) 42 KB
Przedmiar robót - stacja uzdatniania wody (branża sanitarna) 56 KB
Specyfikacja techniczna - przebudowa sieci wodociągowej MB
Specyfikacja techniczna - stacja uzdatniania wody (branża architektoniczno-konstrukcyjna) 379 KB
Specyfikacja techniczna - stacja uzdatniania wody (branża elektryczna - wymagania ogólne) 60 KB
Specyfikacja techniczna - stacja uzdatniania wody (branża elektryczna - roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych) 147 KB
Specyfikacja techniczna - stacja uzdatniania wody (branża elektryczna - montaż rozdzielnic elektrycznych) 111 KB
Specyfikacja techniczna - stacja uzdatniania wody (branża sanitarna) 330 KB
Projekt sieci wodociągowej arkusz 1 702 KB
Projekt sieci wodociągowej arkusz 2 650 KB
Projekt sieci wodociągowej - Profil przewiertu sterowanego 262 KB
Projekt sieci wodociągowej - przykład uzbrojenia opaski typu NCS na przewodzie wodociągowym 233 KB
Projekt sieci wodociągowej - Schemat montażowy węzłów sieci wodociągowej 348 KB
Projekt sieci wodociągowej - Schemat montażowy węzłów sieci wodociągowej 386 KB
Projekt sieci wodociągowej - Schemat montażowy węzłów sieci wodociągowej 282 KB
Opis techniczny do projektu sieci wodociągowej 70 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża architektoniczno-konstrukcyjna - rys.1 381 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża architektoniczno-konstrukcyjna - rys.2 538 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża architektoniczno-konstrukcyjna - rys.3 362 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża architektoniczno-konstrukcyjna - rys.4 190 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża architektoniczno-konstrukcyjna - rys.5 815 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża architektoniczno-konstrukcyjna - rys.6 389 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża architektoniczno-konstrukcyjna - rys.7 37 KB
Opis techniczny do projektu branży architektoniczno-konstrukcyjnej - stacja uzdatniania wody 268 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża elektryczna - rys.E-01 810 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża elektryczna - rys.E-02 211 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża elektryczna - rys.E-03 211 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża elektryczna - rys.E-04 74 KB
Opis techniczny do projektu branży elektrycznej - stacja uzdatniania wody 78 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża sanitarna - rys.1 381 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża sanitarna - rys.2 MB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża sanitarna - rys.3 367 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża sanitarna - rys.4 163 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża sanitarna - rys.5 858 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża sanitarna - rys.6 166 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża sanitarna - rys.7 106 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża sanitarna - rys.8 218 KB
Projekt stacji uzdatniania wody - branża sanitarna - rys.9 120 KB
Opis techniczny do projektu branży sanitarnej - stacja uzdatniania wody 332 KB
artykuł nr 15

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę chleba do zupy dla dzieci dożywianych w szkołach: Szkoły Podstawowej w Świedziebni, Janowie, Michałkach, Zasadach i Gimnazjum w Świedziebni.