główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN941832
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ126370
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Strona główna 126370
   Charakterystyka 5945
   Aktualności 6569
     2019 rok 1084
     2018 rok 917
     2017 rok 723
     2016 rok 2373
     2015 rok 10633
    ›    2010 rok 5787
    ›    2011 rok 4271
    ›    2012 rok 3497
    ›    2013 rok 5738
    ›    2014 rok 4481
     2010 - 2014 886
Organy
   Wójt Gminy 6926
   Rada Gminy 9073
   Komisje Rady Gminy 2126
     Składy Komisji Rady Gminy 4341
     Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji 761
    ›    2014 r. 498
    ›    2015 r. 459
    ›    2016 r. 508
    ›    2017 r. 315
    ›    2018 r. 184
    ›    2019 r. 161
Prawo lokalne
   Statut Gminy 2896
   Regulamin Organizacyjny Urzędu 4296
   Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia 3633
   Sesje Rady Gminy Świedziebnia 1080
    ›    2007 rok 1878
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia 4912
    ›    2012 rok 2355
    ›    2013 rok 2436
    ›    2014 rok 2380
    ›    2015 rok 2082
    ›    2016 rok 1465
    ›    2017 rok 1035
    ›    2018 rok 727
    ›    2019 rok 495
     Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy 171
     Transmisje obrad sesji Rady Gminy 1369
     Imienne wykazy głosowań radnych 122
    ›    2018 r. 101
    ›    2019 r. 283
     Interpelacje i zapytania radnych 97
   Uchwały Rady Gminy 6778
     Uchwały Rady Gminy 2019 rok 555
     Uchwały Rady Gminy 2018 rok 920
     Uchwały Rady Gminy 2017 rok 1065
     Uchwały Rady Gminy 2016 rok 1554
     Uchwały Rady Gminy 2015 rok 2082
     Uchwały Rady Gminy 2014 rok 2877
     Uchwały Rady Gminy 2013 rok 3370
     Uchwały Rady Gminy 2012 rok 3024
     Uchwały Rady Gminy 2011 rok 2944
     Uchwały Rady Gminy 2010 rok 3217
     Uchwały Rady Gminy 2009 rok 3031
     Uchwały Rady Gminy 2008 rok 2930
     Uchwały Rady Gminy 2007 rok 2206
     Uchwały Rady Gminy 2006 rok 1948
     Uchwały Rady Gminy 2005 rok 1950
     Uchwały Rady Gminy 2004 rok 1799
     Uchwały Rady 2002 i 2003 rok 2798
   Zarządzenia Wójta 3672
     Zarządzenia Wójta 2007 rok 1152
     Zarządzenia Wójta 2006 rok 886
     Zarządzenia Wójta 2005 rok 926
     Zarządzenia Wójta 2004 rok 917
     Zarządzenia Wójta 2003 rok 942
   Budżet gminy 3190
     Budżet gminy na 2019 rok 248
     Budżet gminy na 2018 rok 404
     Budżet gminy na 2017 rok 602
     Budżet gminy na 2016 rok 830
     Budżet gminy na 2015 rok 998
     Budżet gminy na 2014 rok 1098
     Budżet gminy na 2013 rok 1054
     Budżet gminy na 2012 rok 1253
     Budżet gminy na 2011 rok 1374
     Budżet gminy na 2010 rok 1204
     Budżet gminy na 2009 rok 1297
     Budżet gminy na 2008 rok 1081
     Budżet gminy 2003 - 2007 1602
   Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2779
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008 1787
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 1182
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 1567
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 1116
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 969
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1338
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 1043
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 735
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 601
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 309
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 202
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 226
     Informacje półroczne z wykonania budżetu 3549
     Informacje kwartalne z wykonania budżetu 2776
     Sprawozdania finansowe 47
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia 57
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia 61
   Podatki i opłaty 2815
     Podatki i opłaty - 2019 rok 170
     Podatki i opłaty - 2018 rok 353
     Podatki i opłaty - 2017 rok 533
     Podatki i opłaty - 2016 rok 902
     Podatki i opłaty - 2015 rok 1351
     Podatki i opłaty - 2014 rok 1208
     Podatki i opłaty - 2013 rok 1009
     Podatki i opłaty - 2012 rok 1130
     Podatki i opłaty - 2011 rok 1042
     Podatki i opłaty - 2010 rok 1064
     Podatki i opłaty - 2009 rok 1149
     Podatki i opłaty 2002 rok 1063
     Wykazy 1133
   Zagospodarowanie przestrzenne 3249
   Warunki zabudowy 10267
   Gospodarka odpadami komunalnymi 5697
     2019 rok 769
     2018 rok 660
     2017 rok 1301
     2016 rok 1477
     2015 rok 2425
     2014 rok 2438
     2013 rok 8062
     2012 rok 2694
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia 725
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia 277
     Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 140
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe 123
   Ochrona środowiska 936
     Ochrona środowiska - 2019 155
     Ochrona środowiska - 2018 745
     Ochrona środowiska - 2017 789
     Ochrona środowiska - 2016 1978
     Ochrona środowiska - 2015 1987
     Ochrona środowiska - 2014 1765
     Ochrona środowiska - 2013 1302
     Ochrona środowiska - 2012 1933
     Ochrona środowiska - 2011 2472
     Ochrona środowiska - 2010 3240
     Ochrona środowiska - 2009 3352
     Ochrona środowiska - 2007/2008 892
     Ochrona środowiska - 2007/2008 2912
   Raport o stanie Gminy Świedziebnia 90
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok 44
Prawo
   Dziennik Ustaw 1684
   Monitor Polski 1511
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 30847
     Przetargi - rok 2019 9684
     Przetargi - rok 2018 17532
     Przetargi - rok 2017 16942
     Przetargi - rok 2016 19852
     Przetargi - rok 2015 19536
     Przetargi - rok 2014 28177
     Przetargi - rok 2013 10223
     Przetargi - rok 2012 10888
     Przetargi - rok 2011 11737
     Przetargi - rok 2010 11278
     Przetargi - rok 2009 58945
     Przetargi - rok 2008 6095
     Przetargi - rok 2007 3562
     Przetargi - rok 2006 3213
     Przetargi - rok 2005 2846
     Przetargi - rok 2004 4379
     Przetargi - rok 2003 3980
   Zaproszenia do składania ofert 981
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2018 7258
Jednostki organizacyjne
   Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni 4008
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni 5490
   Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 5791
   Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni 3867
   Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 8944
   Szkoła Podstawowa w Janowie 6405
Wybory i referenda
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 421
   Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r. 205
   Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 576
   Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 418
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2019 r. 163
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r. 369
     Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r. 919
   Wybory samorządowe 2018 r. 2335
   Wybory i referenda 2004-2015 1494
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1252
     Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1234
     Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r. 1018
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 1345
     Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2374
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1160
     Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1407
     Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r. 1530
     Wybory samorządowe 2010 r. 2282
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. 1946
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 1534
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r. 1650
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r. 1503
     Wybory 2004-2007 3890
Pozostałe
   Jak załatwić sprawę w Urzędzie 2832
   Jednostki pomocnicze 3663
   Oświadczenia majątkowe 5932
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 789
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1111
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 856
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 953
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2265
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1431
   Konkursy 7006
    ›    Konkursy ofert - 2009 rok 5805
    ›    Konkursy ofert - 2008 rok 782
    ›    Konkursy ofert - 2010 rok 6091
    ›    Konkursy ofert - 2019 rok 3282
    ›    Konkursy ofert - 2011 rok 1183
    ›    Konkursy ofert - 2012 rok 1287
    ›    Konkursy ofert - 2013 rok 999
    ›    Konkursy ofert - 2014 rok 932
    ›    Konkursy ofert - 2015 rok 9441
    ›    Konkursy ofert - 2016 rok 840
    ›    Konkursy ofert - 2017 rok 424
    ›    Konkursy ofert - 2018 rok 231
     Konkursy ofert 152
     Pozostałe konkursy 5755
   Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 191
     Informacja o jakości wody - 2019 r. 29
     Informacja o jakości wody - 2018 r. 121
   PPWOW Program Integracji Społecznej 2352
     PPWOW Infomacje ogólne 1188
     Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej 4917
     Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia 1227
   Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy 90
     Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2019 rok 41
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1384
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok 3135
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok 342
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok 799
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok 2095
   Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2491
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 14523
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2017 rok 3189
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok 3224
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze -2015 rok 2214
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2014 rok 2122
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok 2100
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok 3793
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2008 rok 1709
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2009 rok 2724
   Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 2389
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok 172
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok 362
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok 835
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok 1338
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok 1444
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok 1187
   Spisy powszechne 1041
     Powszechny Spis Rolny 2010 r. 1274
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 1475
   Rejestry 2276
   Petycje 12
   Fundusze Strukturalne 2012
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2573
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r. 692
    ›    Aktualności 1814
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r. 875
    ›    - Aktualności 2315
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r. 884
    ›    Aktualności 8043
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r. 865
    ›    Aktualności 1033
    ›    Zarządzenia 770
    ›    Regulamin BO 701
    ›    Dokumenty do pobrania 876
    ›    Aktualności 1842
    ›    Zarządzenia 1015
    ›    Regulamin B O 773
    ›    Dokumenty 822
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r. 745
     Kontakt 1331
     Linki 873
     Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009. 968
     Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1040
   Pomoc Społeczna 2542
   Świadczenia dla rodziny 4127
     Świadczenie Dobry Start 300+ 937
     Świadczenie wychowawcze 500+ 3902
     Zasiłek rodzinny 1921
     Zasiłek pielegnacyjny 1021
     Świadczenia opiekuńcze 1214
    ›    świadczenie pielęgnacyjne 64
    ›    specjalny zasiłek opiekuńczy 61
     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1178
     Świadczenie rodzicielskie 48
     Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 64
     Fundusz alimentacyjny 72
     Karta Dużej Rodziny 140
   Redakcja biuletynu 2773