główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1016517
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ134294
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Strona główna 134294
   Charakterystyka 6372
   Aktualności 7255
     2020 rok 307
     2019 rok 1379
     2018 rok 1073
     2017 rok 848
     2016 rok 2461
     2015 rok 12010
    ›    2010 rok 6077
    ›    2011 rok 4533
    ›    2012 rok 3637
    ›    2013 rok 6177
    ›    2014 rok 4775
     2010 - 2014 981
Organy
   Wójt Gminy 7480
   Rada Gminy 9590
   Komisje Rady Gminy 2377
     Składy Komisji Rady Gminy 4552
     Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji 885
    ›    2014 r. 635
    ›    2015 r. 586
    ›    2016 r. 646
    ›    2017 r. 453
    ›    2018 r. 307
    ›    2019 r. 349
Prawo lokalne
   Statut Gminy 3086
   Regulamin Organizacyjny Urzędu 4526
   Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia 3899
   Sesje Rady Gminy Świedziebnia 1832
    ›    2007 rok 2014
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia 5319
    ›    2012 rok 2662
    ›    2013 rok 2731
    ›    2014 rok 2780
    ›    2015 rok 2347
    ›    2016 rok 1729
    ›    2017 rok 1321
    ›    2018 rok 1015
    ›    2019 rok 827
    ›    2020 rok 209
     Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy 275
     Transmisje obrad sesji Rady Gminy 1996
     Imienne wykazy głosowań radnych 239
    ›    2018 r. 234
    ›    2019 r. 632
    ›    2020 r. 123
     Interpelacje i zapytania radnych 200
   Uchwały Rady Gminy 7221
     Uchwały Rady Gminy 2020 rok 161
     Uchwały Rady Gminy 2019 rok 1126
     Uchwały Rady Gminy 2018 rok 1227
     Uchwały Rady Gminy 2017 rok 1249
     Uchwały Rady Gminy 2016 rok 1731
     Uchwały Rady Gminy 2015 rok 2324
     Uchwały Rady Gminy 2014 rok 3114
     Uchwały Rady Gminy 2013 rok 3607
     Uchwały Rady Gminy 2012 rok 3240
     Uchwały Rady Gminy 2011 rok 3133
     Uchwały Rady Gminy 2010 rok 3431
     Uchwały Rady Gminy 2009 rok 3212
     Uchwały Rady Gminy 2008 rok 3177
     Uchwały Rady Gminy 2007 rok 2422
     Uchwały Rady Gminy 2006 rok 2117
     Uchwały Rady Gminy 2005 rok 2120
     Uchwały Rady Gminy 2004 rok 1966
     Uchwały Rady 2002 i 2003 rok 3069
     Zarządzenia Wójta 2007 rok 1246
     Zarządzenia Wójta 2006 rok 951
     Zarządzenia Wójta 2005 rok 1010
     Zarządzenia Wójta 2004 rok 993
     Zarządzenia Wójta 2003 rok 1035
   Budżet gminy 3487
     Budżet gminy na 2020 rok 128
     Budżet gminy na 2019 rok 434
     Budżet gminy na 2018 rok 523
     Budżet gminy na 2017 rok 704
     Budżet gminy na 2016 rok 906
     Budżet gminy na 2015 rok 1074
     Budżet gminy na 2014 rok 1166
     Budżet gminy na 2013 rok 1129
     Budżet gminy na 2012 rok 1330
     Budżet gminy na 2011 rok 1448
     Budżet gminy na 2010 rok 1279
     Budżet gminy na 2009 rok 1375
     Budżet gminy na 2008 rok 1145
     Budżet gminy 2003 - 2007 1682
   Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3061
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008 1896
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 1305
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 1689
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 1304
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 1094
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1616
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 1182
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 858
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 711
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 547
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 446
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 909
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 148
     Informacje półroczne z wykonania budżetu 3871
     Informacje kwartalne z wykonania budżetu 3020
     Sprawozdania finansowe 229
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia 205
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia 213
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni 67
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni 51
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie 48
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 54
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni 57
   Podatki i opłaty 3103
     Podatki i opłaty - 2020 rok 196
     Podatki i opłaty - 2019 rok 336
     Podatki i opłaty - 2018 rok 495
     Podatki i opłaty - 2017 rok 634
     Podatki i opłaty - 2016 rok 994
     Podatki i opłaty - 2015 rok 1442
     Podatki i opłaty - 2014 rok 1295
     Podatki i opłaty - 2013 rok 1084
     Podatki i opłaty - 2012 rok 1225
     Podatki i opłaty - 2011 rok 1125
     Podatki i opłaty - 2010 rok 1157
     Podatki i opłaty - 2009 rok 1236
     Podatki i opłaty 2002 rok 1170
     Wykazy 1244
   Zagospodarowanie przestrzenne 3525
   Warunki zabudowy 11098
   Gospodarka odpadami komunalnymi 6523
     2020 rok 543
     2019 rok 1294
     2018 rok 808
     2017 rok 1533
     2016 rok 1586
     2015 rok 2626
     2014 rok 2653
     2013 rok 8589
     2012 rok 2842
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia 912
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia 387
     Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 247
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe 325
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 120
   Ochrona środowiska 1140
     Ochrona środowiska - 2019 271
     Ochrona środowiska - 2018 832
     Ochrona środowiska - 2017 880
     Ochrona środowiska - 2016 2057
     Ochrona środowiska - 2015 2161
     Ochrona środowiska - 2014 1939
     Ochrona środowiska - 2013 1402
     Ochrona środowiska - 2012 2013
     Ochrona środowiska - 2011 2642
     Ochrona środowiska - 2010 3408
     Ochrona środowiska - 2009 3560
     Ochrona środowiska - 2007/2008 975
     Ochrona środowiska - 2007/2008 3004
   Raport o stanie Gminy Świedziebnia 267
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok 30
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok 154
Prawo
   Dziennik Ustaw 1831
   Monitor Polski 1663
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 33254
     Przetargi - rok 2020 3273
     Przetargi - rok 2019 13397
     Przetargi - rok 2018 21271
     Przetargi - rok 2017 18653
     Przetargi - rok 2016 21508
     Przetargi - rok 2015 21074
     Przetargi - rok 2014 29842
     Przetargi - rok 2013 10644
     Przetargi - rok 2012 11285
     Przetargi - rok 2011 12056
     Przetargi - rok 2010 11516
     Przetargi - rok 2009 60622
     Przetargi - rok 2008 6261
     Przetargi - rok 2007 3756
     Przetargi - rok 2006 3402
     Przetargi - rok 2005 3020
     Przetargi - rok 2004 4543
     Przetargi - rok 2003 4173
   Zaproszenia do składania ofert 1385
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2018 10961
Jednostki organizacyjne
   Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni 4512
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni 8315
   Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 6589
   Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 9989
   Szkoła Podstawowa w Janowie 9607
Wybory i referenda
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 368
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 416
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 615
   Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r. 404
   Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 785
   Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 639
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2019 r. 253
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r. 478
     Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r. 1025
   Wybory samorządowe 2018 r. 2540
   Wybory i referenda 2004-2015 1648
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1342
     Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1330
     Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r. 1131
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 1514
     Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2490
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1246
     Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1496
     Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r. 1607
     Wybory samorządowe 2010 r. 2372
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. 2027
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 1640
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r. 1737
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r. 1619
     Wybory 2004-2007 4009
Pozostałe
   Jak załatwić sprawę w Urzędzie 3053
   Jednostki pomocnicze 4055
   Oświadczenia majątkowe 6633
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 749
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1520
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1373
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1028
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 1065
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2405
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1542
   Konkursy 7350
    ›    Konkursy ofert - 2009 rok 5889
    ›    Konkursy ofert - 2008 rok 867
    ›    Konkursy ofert - 2010 rok 6199
    ›    Konkursy ofert - 2019 rok 3556
    ›    Konkursy ofert - 2011 rok 1271
    ›    Konkursy ofert - 2012 rok 1406
    ›    Konkursy ofert - 2013 rok 1102
    ›    Konkursy ofert - 2014 rok 1032
    ›    Konkursy ofert - 2015 rok 10809
    ›    Konkursy ofert - 2016 rok 942
    ›    Konkursy ofert - 2017 rok 559
    ›    Konkursy ofert - 2018 rok 359
     Konkursy ofert 395
    ›    Konkursy ofert - 2020 rok 69
     Pozostałe konkursy 5912
   Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 363
     Informacja o jakości wody - 2019 r. 125
     Informacja o jakości wody - 2018 r. 188
   PPWOW Program Integracji Społecznej 2508
     PPWOW Infomacje ogólne 1284
     Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej 5134
     Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia 1314
   Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy 289
     Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2019 rok 129
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1586
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok 4943
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok 451
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok 895
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok 2171
   Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2666
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 15514
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok 540
   Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 2571
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok 314
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok 470
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok 941
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok 1428
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok 1532
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok 1254
   Spisy powszechne 1191
     Powszechny Spis Rolny 2020 r. 56
     Powszechny Spis Rolny 2010 r. 1381
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 1566
   Rejestry 2480
   Petycje 199
     Rejestr petycji 112
   Fundusze Strukturalne 2149
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2728
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r. 762
    ›    Aktualności 1915
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r. 937
    ›    - Aktualności 2550
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r. 952
    ›    Aktualności 9516
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r. 936
    ›    Aktualności 1140
    ›    Zarządzenia 861
    ›    Regulamin BO 803
    ›    Dokumenty do pobrania 1001
    ›    Aktualności 2091
    ›    Zarządzenia 1119
    ›    Regulamin B O 884
    ›    Dokumenty 941
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r. 818
     Kontakt 1426
     Linki 939
     Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009. 1037
     Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1116
   Pomoc Społeczna 2867
   Świadczenia dla rodziny 5118
     Świadczenie Dobry Start 300+ 1371
     Świadczenie wychowawcze 500+ 4463
     Zasiłek rodzinny 2142
     Zasiłek pielegnacyjny 1104
     Świadczenia opiekuńcze 1297
    ›    świadczenie pielęgnacyjne 181
    ›    specjalny zasiłek opiekuńczy 163
     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1266
     Świadczenie rodzicielskie 129
     Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 162
     Fundusz alimentacyjny 163
     Karta Dużej Rodziny 232
   Redakcja biuletynu 2980