główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1051301
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ137252
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Strona główna 137252
   Charakterystyka 6523
   Aktualności 7425
     2020 rok 412
     2019 rok 1431
     2018 rok 1119
     2017 rok 898
     2016 rok 2513
     2015 rok 12408
    ›    2010 rok 6241
    ›    2011 rok 4670
    ›    2012 rok 3696
    ›    2013 rok 6447
    ›    2014 rok 4955
     2010 - 2014 1022
Organy
   Wójt Gminy 7694
   Rada Gminy 9775
   Komisje Rady Gminy 2453
     Składy Komisji Rady Gminy 4609
     Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji 930
    ›    2014 r. 685
    ›    2015 r. 635
    ›    2016 r. 692
    ›    2017 r. 506
    ›    2018 r. 361
    ›    2019 r. 420
Prawo lokalne
   Statut Gminy 3167
   Regulamin Organizacyjny Urzędu 4651
   Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia 3992
   Sesje Rady Gminy Świedziebnia 1989
    ›    2007 rok 2083
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia 5394
    ›    2012 rok 2816
    ›    2013 rok 2886
    ›    2014 rok 2979
    ›    2015 rok 2517
    ›    2016 rok 1868
    ›    2017 rok 1492
    ›    2018 rok 1159
    ›    2019 rok 974
    ›    2020 rok 304
     Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy 306
     Transmisje obrad sesji Rady Gminy 2110
     Imienne wykazy głosowań radnych 265
    ›    2018 r. 283
    ›    2019 r. 809
    ›    2020 r. 184
     Interpelacje i zapytania radnych 242
   Uchwały Rady Gminy 7331
     Uchwały Rady Gminy 2020 rok 265
     Uchwały Rady Gminy 2019 rok 1247
     Uchwały Rady Gminy 2018 rok 1356
     Uchwały Rady Gminy 2017 rok 1326
     Uchwały Rady Gminy 2016 rok 1813
     Uchwały Rady Gminy 2015 rok 2411
     Uchwały Rady Gminy 2014 rok 3219
     Uchwały Rady Gminy 2013 rok 3723
     Uchwały Rady Gminy 2012 rok 3336
     Uchwały Rady Gminy 2011 rok 3236
     Uchwały Rady Gminy 2010 rok 3540
     Uchwały Rady Gminy 2009 rok 3300
     Uchwały Rady Gminy 2008 rok 3263
     Uchwały Rady Gminy 2007 rok 2521
     Uchwały Rady Gminy 2006 rok 2199
     Uchwały Rady Gminy 2005 rok 2189
     Uchwały Rady Gminy 2004 rok 2038
     Uchwały Rady 2002 i 2003 rok 3177
     Zarządzenia Wójta 2007 rok 1288
     Zarządzenia Wójta 2006 rok 982
     Zarządzenia Wójta 2005 rok 1041
     Zarządzenia Wójta 2004 rok 1022
     Zarządzenia Wójta 2003 rok 1064
   Budżet gminy 3579
     Budżet gminy na 2020 rok 178
     Budżet gminy na 2019 rok 480
     Budżet gminy na 2018 rok 559
     Budżet gminy na 2017 rok 740
     Budżet gminy na 2016 rok 935
     Budżet gminy na 2015 rok 1103
     Budżet gminy na 2014 rok 1201
     Budżet gminy na 2013 rok 1153
     Budżet gminy na 2012 rok 1365
     Budżet gminy na 2011 rok 1476
     Budżet gminy na 2010 rok 1320
     Budżet gminy na 2009 rok 1414
     Budżet gminy na 2008 rok 1180
     Budżet gminy 2003 - 2007 1723
   Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3153
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008 1934
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 1353
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 1743
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 1372
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 1146
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1666
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 1236
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 911
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 768
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 606
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 507
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 1012
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 209
     Informacje półroczne z wykonania budżetu 4043
     Informacje kwartalne z wykonania budżetu 3109
     Sprawozdania finansowe 273
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia 270
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia 275
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni 139
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni 99
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie 96
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 93
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni 99
   Podatki i opłaty 3201
     Podatki i opłaty - 2020 rok 249
     Podatki i opłaty - 2019 rok 389
     Podatki i opłaty - 2018 rok 546
     Podatki i opłaty - 2017 rok 661
     Podatki i opłaty - 2016 rok 1026
     Podatki i opłaty - 2015 rok 1477
     Podatki i opłaty - 2014 rok 1329
     Podatki i opłaty - 2013 rok 1116
     Podatki i opłaty - 2012 rok 1251
     Podatki i opłaty - 2011 rok 1155
     Podatki i opłaty - 2010 rok 1186
     Podatki i opłaty - 2009 rok 1277
     Podatki i opłaty 2002 rok 1216
     Wykazy 1279
   Zagospodarowanie przestrzenne 3625
   Warunki zabudowy 11372
   Gospodarka odpadami komunalnymi 6784
     2020 rok 720
     2019 rok 1395
     2018 rok 862
     2017 rok 1644
     2016 rok 1637
     2015 rok 2736
     2014 rok 2739
     2013 rok 8904
     2012 rok 2908
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia 968
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia 425
     Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 275
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe 454
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 223
   Ochrona środowiska 1216
     Ochrona środowiska - 2019 317
     Ochrona środowiska - 2018 867
     Ochrona środowiska - 2017 913
     Ochrona środowiska - 2016 2091
     Ochrona środowiska - 2015 2238
     Ochrona środowiska - 2014 1986
     Ochrona środowiska - 2013 1433
     Ochrona środowiska - 2012 2041
     Ochrona środowiska - 2011 2688
     Ochrona środowiska - 2010 3485
     Ochrona środowiska - 2009 3684
     Ochrona środowiska - 2007/2008 1017
     Ochrona środowiska - 2007/2008 3043
   Raport o stanie Gminy Świedziebnia 340
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok 75
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok 195
Prawo
   Dziennik Ustaw 1884
   Monitor Polski 1723
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 33646
     Przetargi - rok 2020 5342
     Przetargi - rok 2019 13651
     Przetargi - rok 2018 21986
     Przetargi - rok 2017 18784
     Przetargi - rok 2016 21623
     Przetargi - rok 2015 21510
     Przetargi - rok 2014 29988
     Przetargi - rok 2013 10864
     Przetargi - rok 2012 11476
     Przetargi - rok 2011 12187
     Przetargi - rok 2010 11625
     Przetargi - rok 2009 60750
     Przetargi - rok 2008 6350
     Przetargi - rok 2007 3832
     Przetargi - rok 2006 3490
     Przetargi - rok 2005 3104
     Przetargi - rok 2004 4644
     Przetargi - rok 2003 4253
   Zaproszenia do składania ofert 1534
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2020 129
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2018 12062
Jednostki organizacyjne
   Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni 4682
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni 8620
   Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 6928
   Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 10327
   Szkoła Podstawowa w Janowie 10236
Wybory i referenda
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 471
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 550
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 689
   Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r. 455
   Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 855
   Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 717
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2019 r. 288
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r. 540
     Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r. 1057
   Wybory samorządowe 2018 r. 2617
   Wybory i referenda 2004-2015 1707
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1384
     Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1367
     Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r. 1166
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 1556
     Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2542
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1284
     Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1542
     Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r. 1644
     Wybory samorządowe 2010 r. 2411
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. 2079
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 1694
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r. 1781
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r. 1658
     Wybory 2004-2007 4083
Pozostałe
   Jak załatwić sprawę w Urzędzie 3174
   Jednostki pomocnicze 4205
   Oświadczenia majątkowe 6864
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1071
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1671
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1459
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1094
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 1092
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2470
   Konkursy 7448
    ›    Konkursy ofert - 2009 rok 5938
    ›    Konkursy ofert - 2008 rok 905
    ›    Konkursy ofert - 2010 rok 6239
    ›    Konkursy ofert - 2019 rok 3610
    ›    Konkursy ofert - 2011 rok 1327
    ›    Konkursy ofert - 2012 rok 1449
    ›    Konkursy ofert - 2013 rok 1160
    ›    Konkursy ofert - 2014 rok 1078
    ›    Konkursy ofert - 2015 rok 11211
    ›    Konkursy ofert - 2016 rok 1013
    ›    Konkursy ofert - 2017 rok 608
    ›    Konkursy ofert - 2018 rok 411
     Konkursy ofert 468
    ›    Konkursy ofert - 2020 rok 146
     Pozostałe konkursy 5949
   Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 406
     Informacja o jakości wody - 2019 r. 165
     Informacja o jakości wody - 2018 r. 218
   PPWOW Program Integracji Społecznej 2560
     PPWOW Infomacje ogólne 1320
     Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej 5236
     Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia 1349
   Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy 365
     Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2019 rok 182
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1662
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2020 rok 36
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok 5494
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok 481
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok 932
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok 2207
   Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2724
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 16288
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok 1564
   Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 2638
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok 352
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok 519
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok 971
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok 1459
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok 1571
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok 1285
   Spisy powszechne 1256
     Powszechny Spis Rolny 2020 r. 104
     Powszechny Spis Rolny 2010 r. 1423
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 1616
   Rejestry 2552
   Petycje 263
     Rejestr petycji 149
   Fundusze Strukturalne 2209
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2787
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r. 791
    ›    Aktualności 1961
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r. 963
    ›    - Aktualności 2657
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r. 981
    ›    Aktualności 9644
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r. 976
    ›    Aktualności 1184
    ›    Zarządzenia 907
    ›    Regulamin BO 854
    ›    Dokumenty do pobrania 1068
    ›    Aktualności 2223
    ›    Zarządzenia 1168
    ›    Regulamin B O 929
    ›    Dokumenty 995
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r. 850
     Kontakt 1478
     Linki 969
     Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009. 1068
     Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1147
   Pomoc Społeczna 2994
   Świadczenia dla rodziny 5748
     Świadczenie Dobry Start 300+ 2609
     Świadczenie wychowawcze 500+ 4646
     Zasiłek rodzinny 2254
     Zasiłek pielegnacyjny 1133
     Świadczenia opiekuńcze 1337
    ›    świadczenie pielęgnacyjne 224
    ›    specjalny zasiłek opiekuńczy 208
     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1307
     Świadczenie rodzicielskie 167
     Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 230
     Fundusz alimentacyjny 222
     Karta Dużej Rodziny 277
   Redakcja biuletynu 3050
   Deklaracja dostępności 7