główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1123025
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ144241
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Strona główna 144241
   Charakterystyka 6853
   Aktualności 7834
     2021 rok 49
     2020 rok 753
     2019 rok 1545
     2018 rok 1198
     2017 rok 972
     2016 rok 2610
     2015 rok 12944
    ›    2010 rok 6465
    ›    2011 rok 4878
    ›    2012 rok 3777
    ›    2013 rok 6833
    ›    2014 rok 5218
     2010 - 2014 1093
Organy
   Wójt Gminy 8202
   Rada Gminy 10124
   Komisje Rady Gminy 2604
     Składy Komisji Rady Gminy 4786
     Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji 1014
    ›    2014 r. 759
    ›    2015 r. 714
    ›    2016 r. 793
    ›    2017 r. 583
    ›    2018 r. 437
    ›    2019 r. 509
    ›    2020 r. 42
    ›    2021 r. 0
Prawo lokalne
   Statut Gminy 3260
   Regulamin Organizacyjny Urzędu 4799
   Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia 4169
   Sesje Rady Gminy Świedziebnia 2348
    ›    2007 rok 2170
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia 5526
    ›    2012 rok 3054
    ›    2013 rok 3117
    ›    2014 rok 3301
    ›    2015 rok 2745
    ›    2016 rok 2082
    ›    2017 rok 1723
    ›    2018 rok 1371
    ›    2019 rok 1184
    ›    2020 rok 514
    ›    2021 rok 2
     Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy 370
     Transmisje obrad sesji Rady Gminy 2472
     Imienne wykazy głosowań radnych 354
    ›    2018 r. 376
    ›    2019 r. 1076
    ›    2020 r. 376
    ›    2021 r. 1
     Interpelacje i zapytania radnych 313
   Uchwały Rady Gminy 7759
     Uchwały Rady gminy 2021 rok 10
     Uchwały Rady Gminy 2020 rok 591
     Uchwały Rady Gminy 2019 rok 1500
     Uchwały Rady Gminy 2018 rok 1549
     Uchwały Rady Gminy 2017 rok 1464
     Uchwały Rady Gminy 2016 rok 1963
     Uchwały Rady Gminy 2015 rok 2571
     Uchwały Rady Gminy 2014 rok 3439
     Uchwały Rady Gminy 2013 rok 3923
     Uchwały Rady Gminy 2012 rok 3499
     Uchwały Rady Gminy 2011 rok 3402
     Uchwały Rady Gminy 2010 rok 3708
     Uchwały Rady Gminy 2009 rok 3449
     Uchwały Rady Gminy 2008 rok 3417
     Uchwały Rady Gminy 2007 rok 2665
     Uchwały Rady Gminy 2006 rok 2320
     Uchwały Rady Gminy 2005 rok 2299
     Uchwały Rady Gminy 2004 rok 2194
     Uchwały Rady 2002 i 2003 rok 3349
     Zarządzenia Wójta 2007 rok 1347
     Zarządzenia Wójta 2006 rok 1025
     Zarządzenia Wójta 2005 rok 1086
     Zarządzenia Wójta 2004 rok 1084
     Zarządzenia Wójta 2003 rok 1108
   Budżet gminy 3763
     Budżet gminy na 2021 rok 33
     Budżet gminy na 2020 rok 266
     Budżet gminy na 2019 rok 558
     Budżet gminy na 2018 rok 616
     Budżet gminy na 2017 rok 793
     Budżet gminy na 2016 rok 989
     Budżet gminy na 2015 rok 1152
     Budżet gminy na 2014 rok 1267
     Budżet gminy na 2013 rok 1208
     Budżet gminy na 2012 rok 1419
     Budżet gminy na 2011 rok 1535
     Budżet gminy na 2010 rok 1378
     Budżet gminy na 2009 rok 1478
     Budżet gminy na 2008 rok 1221
     Budżet gminy 2003 - 2007 1776
   Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3323
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008 2002
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 1446
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 1844
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 1477
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 1233
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1835
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 1328
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 999
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 854
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 704
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 637
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 1187
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 328
     Informacje półroczne z wykonania budżetu 4266
     Informacje kwartalne z wykonania budżetu 3254
     Sprawozdania finansowe 348
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia 406
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia 411
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni 450
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni 188
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie 180
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 166
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni 171
   Podatki i opłaty 3376
     Podatki i opłaty - 2021 rok 92
     Podatki i opłaty - 2020 rok 367
     Podatki i opłaty - 2019 rok 532
     Podatki i opłaty - 2018 rok 641
     Podatki i opłaty - 2017 rok 706
     Podatki i opłaty - 2016 rok 1097
     Podatki i opłaty - 2015 rok 1524
     Podatki i opłaty - 2014 rok 1386
     Podatki i opłaty - 2013 rok 1154
     Podatki i opłaty - 2012 rok 1291
     Podatki i opłaty - 2011 rok 1193
     Podatki i opłaty - 2010 rok 1228
     Podatki i opłaty - 2009 rok 1343
     Podatki i opłaty 2002 rok 1272
     Wykazy 1333
   Zagospodarowanie przestrzenne 3912
   Lokalizacja inwestycji celu publicznego 12006
   Gospodarka odpadami komunalnymi 7490
     2020 rok 1392
     2019 rok 1597
     2018 rok 938
     2017 rok 1793
     2016 rok 1694
     2015 rok 2862
     2014 rok 2866
     2013 rok 9398
     2012 rok 3008
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia 1065
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia 477
     Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 330
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe 639
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 548
   Ochrona środowiska 1347
     Ochrona środowiska - 2021 10
     Ochrona środowiska - 2020 76
     Ochrona środowiska - 2019 412
     Ochrona środowiska - 2018 923
     Ochrona środowiska - 2017 957
     Ochrona środowiska - 2016 2140
     Ochrona środowiska - 2015 2360
     Ochrona środowiska - 2014 2058
     Ochrona środowiska - 2013 1489
     Ochrona środowiska - 2012 2094
     Ochrona środowiska - 2011 2758
     Ochrona środowiska - 2010 3614
     Ochrona środowiska - 2009 3863
     Ochrona środowiska - 2007/2008 1078
     Ochrona środowiska - 2007/2008 3105
   Raport o stanie Gminy Świedziebnia 460
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok 145
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok 265
Prawo
   Dziennik Ustaw 1960
   Monitor Polski 1815
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 34769
     Przetargi - rok 2021 707
     Przetargi - rok 2020 10476
     Przetargi - rok 2019 14119
     Przetargi - rok 2018 23264
     Przetargi - rok 2017 19033
     Przetargi - rok 2016 21792
     Przetargi - rok 2015 22172
     Przetargi - rok 2014 30299
     Przetargi - rok 2013 11188
     Przetargi - rok 2012 11827
     Przetargi - rok 2011 12465
     Przetargi - rok 2010 11803
     Przetargi - rok 2009 60970
     Przetargi - rok 2008 6509
     Przetargi - rok 2007 3967
     Przetargi - rok 2006 3628
     Przetargi - rok 2005 3231
     Przetargi - rok 2004 4782
     Przetargi - rok 2003 4401
   Zaproszenia do składania ofert 1765
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2020 1456
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2018 13778
Jednostki organizacyjne
   Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni 4981
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni 9263
   Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 7729
   Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 10890
   Szkoła Podstawowa w Janowie 10967
Wybory i referenda
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 597
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 739
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 795
   Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r. 538
   Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 975
   Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 850
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2019 r. 341
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r. 659
     Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r. 1106
   Wybory samorządowe 2018 r. 2729
   Wybory i referenda 2004-2015 1817
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1442
     Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1438
     Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r. 1221
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 1631
     Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2619
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1347
     Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1588
     Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r. 1694
     Wybory samorządowe 2010 r. 2471
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. 2140
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 1760
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r. 1838
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r. 1709
     Wybory 2004-2007 4168
Pozostałe
   Jak załatwić sprawę w Urzędzie 3423
   Jednostki pomocnicze 4496
   Oświadczenia majątkowe 7185
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1388
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1870
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1608
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1203
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 1143
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2573
   Konkursy 7606
    ›    Konkursy ofert - 2009 rok 6007
    ›    Konkursy ofert - 2008 rok 970
    ›    Konkursy ofert - 2010 rok 6302
    ›    Konkursy ofert - 2019 rok 3734
    ›    Konkursy ofert - 2011 rok 1386
    ›    Konkursy ofert - 2012 rok 1514
    ›    Konkursy ofert - 2013 rok 1231
    ›    Konkursy ofert - 2014 rok 1147
    ›    Konkursy ofert - 2015 rok 11760
    ›    Konkursy ofert - 2016 rok 1096
    ›    Konkursy ofert - 2017 rok 679
    ›    Konkursy ofert - 2018 rok 479
     Konkursy ofert 587
    ›    Konkursy ofert - 2020 rok 260
     Pozostałe konkursy 6035
   Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 514
     Informacja o jakości wody - 2021 r. 1
     Informacja o jakości wody - 2020 r. 66
     Informacja o jakości wody - 2019 r. 240
     Informacja o jakości wody - 2018 r. 262
   PPWOW Program Integracji Społecznej 2642
     PPWOW Infomacje ogólne 5917
     Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej 5433
     Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia 1419
   Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy 545
     Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2019 rok 250
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1784
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2020 rok 122
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok 6402
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok 546
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok 984
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok 2271
   Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2828
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 17382
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok 2784
   Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 2746
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok 415
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok 601
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok 1035
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok 1499
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok 1617
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok 1331
   Spisy powszechne 1376
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. 120
     Powszechny Spis Rolny 2020 r. 165
     Powszechny Spis Rolny 2010 r. 1506
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 1741
   Rejestry 2704
   Petycje 353
     Rejestr petycji 213
   Obwieszczenia i zawiadomienia Starosty Brodnickiego 90
     2021 rok 9
     2020 rok 63
   Fundusze Strukturalne 2301
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2873
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r. 832
    ›    Aktualności 2033
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r. 1011
    ›    - Aktualności 2869
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r. 1021
    ›    Aktualności 9928
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r. 1021
    ›    Aktualności 1261
    ›    Zarządzenia 974
    ›    Regulamin BO 935
    ›    Dokumenty do pobrania 1218
    ›    Aktualności 2427
    ›    Zarządzenia 1241
    ›    Regulamin B O 1001
    ›    Dokumenty 1091
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r. 889
     Kontakt 1583
     Linki 1021
     Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009. 1108
     Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1183
   Pomoc Społeczna 3276
   Świadczenia dla rodziny 6982
     Świadczenie Dobry Start 300+ 3000
     Świadczenie wychowawcze 500+ 5104
     Zasiłek rodzinny 2417
     Zasiłek pielegnacyjny 1221
     Świadczenia opiekuńcze 1403
    ›    świadczenie pielęgnacyjne 300
    ›    specjalny zasiłek opiekuńczy 294
     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1372
     Świadczenie rodzicielskie 242
     Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 316
     Fundusz alimentacyjny 270
     Karta Dużej Rodziny 363
   Redakcja biuletynu 3199
   Deklaracja dostępności 122