główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1182937
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ147895
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Strona główna 147895
   Charakterystyka 7048
   Aktualności 8090
     2021 rok 236
     2020 rok 920
     2019 rok 1609
     2018 rok 1268
     2017 rok 1041
     2016 rok 2703
     2015 rok 13119
    ›    2010 rok 6733
    ›    2011 rok 5107
    ›    2012 rok 3874
    ›    2013 rok 7210
    ›    2014 rok 5470
     2010 - 2014 1154
Organy
   Wójt Gminy 8380
   Rada Gminy 10309
   Komisje Rady Gminy 2706
     Składy Komisji Rady Gminy 4877
     Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji 1074
    ›    2014 r. 850
    ›    2015 r. 805
    ›    2016 r. 892
    ›    2017 r. 682
    ›    2018 r. 533
    ›    2019 r. 616
    ›    2020 r. 110
    ›    2021 r. 92
Prawo lokalne
   Statut Gminy 3359
   Regulamin Organizacyjny Urzędu 4906
   Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia 4290
   Sesje Rady Gminy Świedziebnia 2541
    ›    2007 rok 2268
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia 5632
    ›    2012 rok 3288
    ›    2013 rok 3347
    ›    2014 rok 3624
    ›    2015 rok 2976
    ›    2016 rok 2294
    ›    2017 rok 1957
    ›    2018 rok 1592
    ›    2019 rok 1414
    ›    2020 rok 715
    ›    2021 rok 122
     Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy 421
     Transmisje obrad sesji Rady Gminy 2642
     Imienne wykazy głosowań radnych 412
    ›    2018 r. 471
    ›    2019 r. 1316
    ›    2020 r. 502
    ›    2021 r. 90
     Interpelacje i zapytania radnych 375
   Uchwały Rady Gminy 7920
     Uchwały Rady Gminy 2021 rok 153
     Uchwały Rady Gminy 2020 rok 736
     Uchwały Rady Gminy 2019 rok 1658
     Uchwały Rady Gminy 2018 rok 1691
     Uchwały Rady Gminy 2017 rok 1594
     Uchwały Rady Gminy 2016 rok 2090
     Uchwały Rady Gminy 2015 rok 2688
     Uchwały Rady Gminy 2014 rok 3590
     Uchwały Rady Gminy 2013 rok 4137
     Uchwały Rady Gminy 2012 rok 3651
     Uchwały Rady Gminy 2011 rok 3525
     Uchwały Rady Gminy 2010 rok 3841
     Uchwały Rady Gminy 2009 rok 3575
     Uchwały Rady Gminy 2008 rok 3548
     Uchwały Rady Gminy 2007 rok 2782
     Uchwały Rady Gminy 2006 rok 2448
     Uchwały Rady Gminy 2005 rok 2411
     Uchwały Rady Gminy 2004 rok 2317
     Uchwały Rady 2002 i 2003 rok 3501
     Zarządzenia Wójta 2007 rok 1395
     Zarządzenia Wójta 2006 rok 1067
     Zarządzenia Wójta 2005 rok 1130
     Zarządzenia Wójta 2004 rok 1142
     Zarządzenia Wójta 2003 rok 1160
   Budżet gminy 3927
     Budżet gminy na 2021 rok 119
     Budżet gminy na 2020 rok 334
     Budżet gminy na 2019 rok 626
     Budżet gminy na 2018 rok 13790
     Budżet gminy na 2017 rok 846
     Budżet gminy na 2016 rok 1037
     Budżet gminy na 2015 rok 1201
     Budżet gminy na 2014 rok 1310
     Budżet gminy na 2013 rok 1257
     Budżet gminy na 2012 rok 1461
     Budżet gminy na 2011 rok 1577
     Budżet gminy na 2010 rok 1423
     Budżet gminy na 2009 rok 1529
     Budżet gminy na 2008 rok 1264
     Budżet gminy 2003 - 2007 1823
   Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3454
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008 2083
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 1562
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 1927
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 1551
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 1315
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1939
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 1410
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 1100
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 969
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 796
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 741
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 1321
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 443
    ›    Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 100
     Informacje półroczne z wykonania budżetu 4444
     Informacje kwartalne z wykonania budżetu 3394
     Sprawozdania finansowe 443
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia 515
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia 547
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni 1094
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni 305
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie 280
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 265
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni 281
   Podatki i opłaty 3509
     Podatki i opłaty - 2021 rok 213
     Podatki i opłaty - 2020 rok 433
     Podatki i opłaty - 2019 rok 632
     Podatki i opłaty - 2018 rok 696
     Podatki i opłaty - 2017 rok 750
     Podatki i opłaty - 2016 rok 1140
     Podatki i opłaty - 2015 rok 1575
     Podatki i opłaty - 2014 rok 1435
     Podatki i opłaty - 2013 rok 1200
     Podatki i opłaty - 2012 rok 1329
     Podatki i opłaty - 2011 rok 1240
     Podatki i opłaty - 2010 rok 1290
     Podatki i opłaty - 2009 rok 1387
     Podatki i opłaty 2002 rok 1341
     Wykazy 1387
   Zagospodarowanie przestrzenne 52
     2021 rok 45
     2006 - 2020 4115
   Lokalizacja inwestycji celu publicznego 12493
   Gospodarka odpadami komunalnymi 7869
     2020 rok 1683
     2019 rok 1739
     2018 rok 987
     2017 rok 1921
     2016 rok 1752
     2015 rok 2985
     2014 rok 3012
     2013 rok 9805
     2012 rok 3090
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia 1132
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia 531
     Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 382
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe 737
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 874
   Ochrona środowiska 1466
     Ochrona środowiska - 2021 96
     Ochrona środowiska - 2020 132
     Ochrona środowiska - 2019 472
     Ochrona środowiska - 2018 973
     Ochrona środowiska - 2017 1008
     Ochrona środowiska - 2016 2189
     Ochrona środowiska - 2015 2485
     Ochrona środowiska - 2014 2123
     Ochrona środowiska - 2013 1537
     Ochrona środowiska - 2012 2136
     Ochrona środowiska - 2011 2806
     Ochrona środowiska - 2010 3740
     Ochrona środowiska - 2009 4031
     Ochrona środowiska - 2007/2008 1131
     Ochrona środowiska - 2007/2008 3154
   Raport o stanie Gminy Świedziebnia 551
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2020 rok 15
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok 222
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok 315
Prawo
   Dziennik Ustaw 2029
   Monitor Polski 1885
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 35118
     Przetargi - rok 2021 2219
     Przetargi - rok 2020 10954
     Przetargi - rok 2019 14380
     Przetargi - rok 2018 23990
     Przetargi - rok 2017 19223
     Przetargi - rok 2016 21981
     Przetargi - rok 2015 22510
     Przetargi - rok 2014 30562
     Przetargi - rok 2013 11491
     Przetargi - rok 2012 12119
     Przetargi - rok 2011 12663
     Przetargi - rok 2010 11990
     Przetargi - rok 2009 61203
     Przetargi - rok 2008 6676
     Przetargi - rok 2007 4105
     Przetargi - rok 2006 3750
     Przetargi - rok 2005 3356
     Przetargi - rok 2004 4916
     Przetargi - rok 2003 4545
   Zaproszenia do składania ofert 1877
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2020 2687
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2018 14292
Jednostki organizacyjne
   Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni 5212
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni 9629
   Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 8279
   Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 11130
   Szkoła Podstawowa w Janowie 11331
Wybory i referenda
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 687
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 836
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 916
   Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r. 621
   Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 1053
   Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 981
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2019 r. 386
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r. 721
     Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r. 1149
   Wybory samorządowe 2018 r. 2804
   Wybory i referenda 2004-2015 1889
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1493
     Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1492
     Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r. 1327
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 1694
     Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2676
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1395
     Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1640
     Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r. 1740
     Wybory samorządowe 2010 r. 2542
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. 2193
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 1811
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r. 1885
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r. 1759
     Wybory 2004-2007 4240
Pozostałe
   Jak załatwić sprawę w Urzędzie 3570
   Jednostki pomocnicze 4662
   Oświadczenia majątkowe 7451
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1687
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1996
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1714
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1283
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 1182
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2633
   Konkursy 7728
    ›    Konkursy ofert - 2009 rok 6082
    ›    Konkursy ofert - 2008 rok 1046
    ›    Konkursy ofert - 2010 rok 6395
    ›    Konkursy ofert - 2019 rok 3860
    ›    Konkursy ofert - 2011 rok 1471
    ›    Konkursy ofert - 2012 rok 1597
    ›    Konkursy ofert - 2013 rok 1318
    ›    Konkursy ofert - 2014 rok 1232
    ›    Konkursy ofert - 2015 rok 11960
    ›    Konkursy ofert - 2016 rok 1176
    ›    Konkursy ofert - 2017 rok 759
    ›    Konkursy ofert - 2018 rok 564
     Konkursy ofert 689
    ›    Konkursy ofert - 2020 rok 363
    ›    Konkursy ofert - 2021 rok 136
     Pozostałe konkursy 6122
   Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 595
     Informacja o jakości wody - 2021 r. 54
     Informacja o jakości wody - 2020 r. 108
     Informacja o jakości wody - 2019 r. 286
     Informacja o jakości wody - 2018 r. 301
   PPWOW Program Integracji Społecznej 2714
     PPWOW Infomacje ogólne 5962
     Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej 5607
     Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia 1466
   Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy 642
     Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2019 rok 309
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1876
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2020 rok 181
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok 6879
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok 595
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok 1029
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok 2338
   Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2918
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 17735
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok 3094
   Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 2819
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok 483
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok 663
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok 1091
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok 1542
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok 1662
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok 1373
   Spisy powszechne 1454
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. 179
     Powszechny Spis Rolny 2020 r. 212
     Powszechny Spis Rolny 2010 r. 1571
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 1823
   Rejestry 2790
   Petycje 433
     Rejestr petycji 257
   Obwieszczenia i zawiadomienia Starosty Brodnickiego 171
     2021 rok 67
     2020 rok 121
   Fundusze Strukturalne 2403
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2935
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r. 881
    ›    Aktualności 2113
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r. 1056
    ›    - Aktualności 3098
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r. 1071
    ›    Aktualności 10157
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r. 1063
    ›    Aktualności 1349
    ›    Zarządzenia 1054
    ›    Regulamin BO 1015
    ›    Dokumenty do pobrania 1323
    ›    Aktualności 2613
    ›    Zarządzenia 1320
    ›    Regulamin B O 1079
    ›    Dokumenty 1173
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r. 937
     Kontakt 1675
     Linki 1071
     Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009. 1152
     Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1230
   Pomoc Społeczna 3412
   Świadczenia dla rodziny 7674
     Świadczenie Dobry Start 300+ 3189
     Świadczenie wychowawcze 500+ 5446
     Zasiłek rodzinny 2499
     Zasiłek pielegnacyjny 1291
     Świadczenia opiekuńcze 1464
    ›    świadczenie pielęgnacyjne 383
    ›    specjalny zasiłek opiekuńczy 377
     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1425
     Świadczenie rodzicielskie 288
     Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 375
     Fundusz alimentacyjny 311
     Karta Dużej Rodziny 439
   Redakcja biuletynu 3301
   Deklaracja dostępności 268
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 66