główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN966986
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ128517
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Strona główna 128517
   Charakterystyka 6044
   Aktualności 6709
     2019 rok 1211
     2018 rok 953
     2017 rok 749
     2016 rok 2391
     2015 rok 10974
    ›    2010 rok 5832
    ›    2011 rok 4316
    ›    2012 rok 3524
    ›    2013 rok 5804
    ›    2014 rok 4523
     2010 - 2014 907
Organy
   Wójt Gminy 7073
   Rada Gminy 9236
   Komisje Rady Gminy 2180
     Składy Komisji Rady Gminy 4389
     Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji 790
    ›    2014 r. 518
    ›    2015 r. 480
    ›    2016 r. 530
    ›    2017 r. 337
    ›    2018 r. 206
    ›    2019 r. 197
Prawo lokalne
   Statut Gminy 2932
   Regulamin Organizacyjny Urzędu 4358
   Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia 3687
   Sesje Rady Gminy Świedziebnia 1326
    ›    2007 rok 1907
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia 5047
    ›    2012 rok 2398
    ›    2013 rok 2478
    ›    2014 rok 2444
    ›    2015 rok 2123
    ›    2016 rok 1501
    ›    2017 rok 1081
    ›    2018 rok 772
    ›    2019 rok 610
     Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy 197
     Transmisje obrad sesji Rady Gminy 1607
     Imienne wykazy głosowań radnych 155
    ›    2018 r. 128
    ›    2019 r. 374
     Interpelacje i zapytania radnych 120
   Uchwały Rady Gminy 6930
     Uchwały Rady Gminy 2019 rok 759
     Uchwały Rady Gminy 2018 rok 977
     Uchwały Rady Gminy 2017 rok 1109
     Uchwały Rady Gminy 2016 rok 1585
     Uchwały Rady Gminy 2015 rok 2120
     Uchwały Rady Gminy 2014 rok 2910
     Uchwały Rady Gminy 2013 rok 3407
     Uchwały Rady Gminy 2012 rok 3065
     Uchwały Rady Gminy 2011 rok 2973
     Uchwały Rady Gminy 2010 rok 3242
     Uchwały Rady Gminy 2009 rok 3061
     Uchwały Rady Gminy 2008 rok 2965
     Uchwały Rady Gminy 2007 rok 2246
     Uchwały Rady Gminy 2006 rok 1980
     Uchwały Rady Gminy 2005 rok 1983
     Uchwały Rady Gminy 2004 rok 1833
     Uchwały Rady 2002 i 2003 rok 2840
   Zarządzenia Wójta 3726
     Zarządzenia Wójta 2007 rok 1169
     Zarządzenia Wójta 2006 rok 898
     Zarządzenia Wójta 2005 rok 941
     Zarządzenia Wójta 2004 rok 931
     Zarządzenia Wójta 2003 rok 959
   Budżet gminy 3284
     Budżet gminy na 2020 rok 31
     Budżet gminy na 2019 rok 321
     Budżet gminy na 2018 rok 437
     Budżet gminy na 2017 rok 622
     Budżet gminy na 2016 rok 845
     Budżet gminy na 2015 rok 1014
     Budżet gminy na 2014 rok 1112
     Budżet gminy na 2013 rok 1070
     Budżet gminy na 2012 rok 1268
     Budżet gminy na 2011 rok 1388
     Budżet gminy na 2010 rok 1219
     Budżet gminy na 2009 rok 1315
     Budżet gminy na 2008 rok 1092
     Budżet gminy 2003 - 2007 1619
   Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2845
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008 1808
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 1199
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 1585
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 1134
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 988
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1379
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 1068
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 755
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 617
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 331
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 221
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 345
     Informacje półroczne z wykonania budżetu 3607
     Informacje kwartalne z wykonania budżetu 2834
     Sprawozdania finansowe 78
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia 78
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia 87
   Podatki i opłaty 2890
     Podatki i opłaty - 2020 rok 42
     Podatki i opłaty - 2019 rok 213
     Podatki i opłaty - 2018 rok 383
     Podatki i opłaty - 2017 rok 553
     Podatki i opłaty - 2016 rok 922
     Podatki i opłaty - 2015 rok 1365
     Podatki i opłaty - 2014 rok 1224
     Podatki i opłaty - 2013 rok 1025
     Podatki i opłaty - 2012 rok 1148
     Podatki i opłaty - 2011 rok 1056
     Podatki i opłaty - 2010 rok 1084
     Podatki i opłaty - 2009 rok 1166
     Podatki i opłaty 2002 rok 1083
     Wykazy 1153
   Zagospodarowanie przestrzenne 3299
   Warunki zabudowy 10424
   Gospodarka odpadami komunalnymi 5905
     2020 rok 81
     2019 rok 922
     2018 rok 694
     2017 rok 1337
     2016 rok 1501
     2015 rok 2461
     2014 rok 2492
     2013 rok 8144
     2012 rok 2723
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia 771
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia 297
     Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 159
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe 169
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 4
   Ochrona środowiska 973
     Ochrona środowiska - 2019 179
     Ochrona środowiska - 2018 763
     Ochrona środowiska - 2017 806
     Ochrona środowiska - 2016 1992
     Ochrona środowiska - 2015 2007
     Ochrona środowiska - 2014 1800
     Ochrona środowiska - 2013 1320
     Ochrona środowiska - 2012 1949
     Ochrona środowiska - 2011 2495
     Ochrona środowiska - 2010 3262
     Ochrona środowiska - 2009 3381
     Ochrona środowiska - 2007/2008 905
     Ochrona środowiska - 2007/2008 2923
   Raport o stanie Gminy Świedziebnia 131
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok 60
Prawo
   Dziennik Ustaw 1711
   Monitor Polski 1541
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 31711
     Przetargi - rok 2020 79
     Przetargi - rok 2019 11661
     Przetargi - rok 2018 18658
     Przetargi - rok 2017 17478
     Przetargi - rok 2016 20376
     Przetargi - rok 2015 19963
     Przetargi - rok 2014 28717
     Przetargi - rok 2013 10282
     Przetargi - rok 2012 10943
     Przetargi - rok 2011 11797
     Przetargi - rok 2010 11330
     Przetargi - rok 2009 59473
     Przetargi - rok 2008 6127
     Przetargi - rok 2007 3589
     Przetargi - rok 2006 3240
     Przetargi - rok 2005 2869
     Przetargi - rok 2004 4408
     Przetargi - rok 2003 4009
   Zaproszenia do składania ofert 1101
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2018 8312
Jednostki organizacyjne
   Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni 4147
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni 5738
   Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 5991
   Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni 3988
   Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 9103
   Szkoła Podstawowa w Janowie 6982
Wybory i referenda
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 456
   Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r. 258
   Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 631
   Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 477
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2019 r. 181
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r. 403
     Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r. 939
   Wybory samorządowe 2018 r. 2391
   Wybory i referenda 2004-2015 1527
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1269
     Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1251
     Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r. 1036
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 1370
     Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2403
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1177
     Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1422
     Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r. 1543
     Wybory samorządowe 2010 r. 2295
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. 1962
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 1554
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r. 1666
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r. 1524
     Wybory 2004-2007 3908
Pozostałe
   Jak załatwić sprawę w Urzędzie 2870
   Jednostki pomocnicze 3809
   Oświadczenia majątkowe 6095
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 168
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1030
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1189
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 914
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 978
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2303
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1449
   Konkursy 7102
    ›    Konkursy ofert - 2009 rok 5821
    ›    Konkursy ofert - 2008 rok 797
    ›    Konkursy ofert - 2010 rok 6107
    ›    Konkursy ofert - 2019 rok 3349
    ›    Konkursy ofert - 2011 rok 1198
    ›    Konkursy ofert - 2012 rok 1306
    ›    Konkursy ofert - 2013 rok 1013
    ›    Konkursy ofert - 2014 rok 946
    ›    Konkursy ofert - 2015 rok 9776
    ›    Konkursy ofert - 2016 rok 854
    ›    Konkursy ofert - 2017 rok 443
    ›    Konkursy ofert - 2018 rok 252
     Konkursy ofert 215
     Pozostałe konkursy 5790
   Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 236
     Informacja o jakości wody - 2019 r. 50
     Informacja o jakości wody - 2018 r. 133
   PPWOW Program Integracji Społecznej 2389
     PPWOW Infomacje ogólne 1208
     Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej 4950
     Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia 1241
   Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy 131
     Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2019 rok 54
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1429
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok 3642
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok 357
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok 815
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok 2107
   Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2534
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 14728
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2017 rok 3261
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok 3258
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze -2015 rok 2240
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2014 rok 2137
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok 2118
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok 3809
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2008 rok 1732
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2009 rok 2746
   Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 2431
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok 193
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok 382
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok 852
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok 1360
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok 1458
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok 1197
   Spisy powszechne 1064
     Powszechny Spis Rolny 2010 r. 1289
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 1492
   Rejestry 2308
   Petycje 48
     Rejestr petycji 21
   Fundusze Strukturalne 2039
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2603
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r. 707
    ›    Aktualności 1830
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r. 888
    ›    - Aktualności 2355
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r. 898
    ›    Aktualności 9273
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r. 878
    ›    Aktualności 1048
    ›    Zarządzenia 784
    ›    Regulamin BO 713
    ›    Dokumenty do pobrania 889
    ›    Aktualności 1885
    ›    Zarządzenia 1029
    ›    Regulamin B O 788
    ›    Dokumenty 844
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r. 755
     Kontakt 1354
     Linki 885
     Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009. 980
     Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1054
   Pomoc Społeczna 2633
   Świadczenia dla rodziny 4325
     Świadczenie Dobry Start 300+ 1010
     Świadczenie wychowawcze 500+ 4083
     Zasiłek rodzinny 1989
     Zasiłek pielegnacyjny 1043
     Świadczenia opiekuńcze 1231
    ›    świadczenie pielęgnacyjne 85
    ›    specjalny zasiłek opiekuńczy 78
     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1192
     Świadczenie rodzicielskie 65
     Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 82
     Fundusz alimentacyjny 86
     Karta Dużej Rodziny 162
   Redakcja biuletynu 2826