główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN875678
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ117979
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Strona główna 117979
   Charakterystyka 5706
   Aktualności 5984
     2019 rok 457
     2018 rok 802
     2017 rok 623
     2016 rok 2331
     2015 rok 9703
    ›    2010 rok 5671
    ›    2011 rok 4158
    ›    2012 rok 3448
    ›    2013 rok 5557
    ›    2014 rok 4368
     2010 - 2014 863
Organy
   Wójt Gminy 6471
   Rada Gminy 8613
   Komisje Rady Gminy 1981
     Składy Komisji Rady Gminy 4204
     Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji 661
    ›    2014 r. 456
    ›    2015 r. 418
    ›    2016 r. 466
    ›    2017 r. 275
    ›    2018 r. 125
    ›    2019 r. 41
Prawo lokalne
   Statut Gminy 2816
   Regulamin Organizacyjny Urzędu 4093
   Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia 3531
   Sesje Rady Gminy Świedziebnia 602
    ›    2007 rok 1812
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia 4613
    ›    2012 rok 2243
    ›    2013 rok 2330
    ›    2014 rok 2230
    ›    2015 rok 1979
    ›    2016 rok 1357
    ›    2017 rok 919
    ›    2018 rok 598
    ›    2019 rok 187
     Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy 138
     Transmisje obrad sesji Rady Gminy 767
     Imienne wykazy głosowań radnych 46
    ›    2018 r. 49
    ›    2019 r. 73
     Interpelacje i zapytania radnych 48
   Uchwały Rady Gminy 6507
     Uchwały Rady Gminy 2019 rok 263
     Uchwały Rady Gminy 2018 rok 742
     Uchwały Rady Gminy 2017 rok 969
     Uchwały Rady Gminy 2016 rok 1474
     Uchwały Rady Gminy 2015 rok 2002
     Uchwały Rady Gminy 2014 rok 2319
     Uchwały Rady Gminy 2013 rok 3286
     Uchwały Rady Gminy 2012 rok 2936
     Uchwały Rady Gminy 2011 rok 2876
     Uchwały Rady Gminy 2010 rok 3142
     Uchwały Rady Gminy 2009 rok 2971
     Uchwały Rady Gminy 2008 rok 2844
     Uchwały Rady Gminy 2007 rok 2128
     Uchwały Rady Gminy 2006 rok 1897
     Uchwały Rady Gminy 2005 rok 1896
     Uchwały Rady Gminy 2004 rok 1734
     Uchwały Rady 2002 i 2003 rok 2703
   Zarządzenia Wójta 3549
     Zarządzenia Wójta 2007 rok 1092
     Zarządzenia Wójta 2006 rok 846
     Zarządzenia Wójta 2005 rok 896
     Zarządzenia Wójta 2004 rok 887
     Zarządzenia Wójta 2003 rok 898
   Budżet gminy 3077
     Budżet gminy na 2019 rok 119
     Budżet gminy na 2018 rok 344
     Budżet gminy na 2017 rok 560
     Budżet gminy na 2016 rok 807
     Budżet gminy na 2015 rok 956
     Budżet gminy na 2014 rok 1071
     Budżet gminy na 2013 rok 1022
     Budżet gminy na 2012 rok 1230
     Budżet gminy na 2011 rok 1347
     Budżet gminy na 2010 rok 1178
     Budżet gminy na 2009 rok 1271
     Budżet gminy na 2008 rok 1057
     Budżet gminy 2003 - 2007 1563
   Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2697
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008 1738
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 1122
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 1508
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 1060
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 929
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1274
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 987
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 683
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 558
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 265
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 139
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 67
     Informacje półroczne z wykonania budżetu 3417
     Informacje kwartalne z wykonania budżetu 2688
     Sprawozdania finansowe 8
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia 13
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia 12
   Podatki i opłaty 2647
     Podatki i opłaty - 2019 rok 85
     Podatki i opłaty - 2018 rok 279
     Podatki i opłaty - 2017 rok 480
     Podatki i opłaty - 2016 rok 862
     Podatki i opłaty - 2015 rok 1324
     Podatki i opłaty - 2014 rok 1177
     Podatki i opłaty - 2013 rok 971
     Podatki i opłaty - 2012 rok 1084
     Podatki i opłaty - 2011 rok 998
     Podatki i opłaty - 2010 rok 1021
     Podatki i opłaty - 2009 rok 1118
     Podatki i opłaty 2002 rok 1009
     Wykazy 1094
   Zagospodarowanie przestrzenne 3127
   Warunki zabudowy 9834
   Gospodarka odpadami komunalnymi 5426
     2019 rok 419
     2018 rok 567
     2017 rok 1199
     2016 rok 1438
     2015 rok 2330
     2014 rok 2359
     2013 rok 7855
     2012 rok 2636
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia 674
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia 199
     Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 50
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe 76
   Ochrona środowiska 838
     Ochrona środowiska - 2019 13
     Ochrona środowiska - 2018 644
     Ochrona środowiska - 2017 700
     Ochrona środowiska - 2016 1893
     Ochrona środowiska - 2015 1915
     Ochrona środowiska - 2014 1694
     Ochrona środowiska - 2013 1261
     Ochrona środowiska - 2012 1897
     Ochrona środowiska - 2011 2371
     Ochrona środowiska - 2010 3186
     Ochrona środowiska - 2009 3284
     Ochrona środowiska - 2007/2008 861
     Ochrona środowiska - 2007/2008 2886
Prawo
   Dziennik Ustaw 1636
   Monitor Polski 1458
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 28461
     Przetargi - rok 2019 3993
     Przetargi - rok 2018 13888
     Przetargi - rok 2017 15093
     Przetargi - rok 2016 18181
     Przetargi - rok 2015 18573
     Przetargi - rok 2014 26504
     Przetargi - rok 2013 10079
     Przetargi - rok 2012 10739
     Przetargi - rok 2011 11492
     Przetargi - rok 2010 11185
     Przetargi - rok 2009 57287
     Przetargi - rok 2008 6025
     Przetargi - rok 2007 3499
     Przetargi - rok 2006 3145
     Przetargi - rok 2005 2778
     Przetargi - rok 2004 4311
     Przetargi - rok 2003 3915
   Zaproszenia do składania ofert 629
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2018 3907
Jednostki organizacyjne
   Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni 3590
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni 4846
   Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 5318
   Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni 3554
   Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 8252
   Szkoła Podstawowa w Janowie 4900
Pozostałe
   Jak załatwić sprawę w Urzędzie 2736
   Jednostki pomocnicze 3401
   Oświadczenia majątkowe 5547
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 93
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 863
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 729
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 904
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2198
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1394
     Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 1628
   Konkursy 6676
    ›    Konkursy ofert - 2009 rok 5762
    ›    Konkursy ofert - 2008 rok 739
    ›    Konkursy ofert - 2010 rok 6048
     Konkursy ofert 3061
    ›    Konkursy ofert - 2011 rok 1140
    ›    Konkursy ofert - 2012 rok 1229
    ›    Konkursy ofert - 2013 rok 963
    ›    Konkursy ofert - 2014 rok 896
    ›    Konkursy ofert - 2015 rok 8491
    ›    Konkursy ofert - 2016 rok 799
    ›    Konkursy ofert - 2017 rok 371
    ›    Konkursy ofert - 2018 rok 153
     Pozostałe konkursy 5619
   Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 130
     Informacja o jakości wody - 2018 r. 91
   PPWOW Program Integracji Społecznej 2306
     PPWOW Infomacje ogólne 1144
     Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej 4830
     Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia 1200
   Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy 19
     Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2019 rok 8
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1303
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok 1513
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok 306
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok 766
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok 2070
   Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2409
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 13784
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2017 rok 2960
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok 3134
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze -2015 rok 2159
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2014 rok 2071
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok 2056
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok 3741
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2008 rok 1658
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2009 rok 2663
   Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 2238
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok 17
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok 305
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok 760
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok 1260
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok 1399
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok 1149
   Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 239
   Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 272
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2019 r. 115
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r. 301
     Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r. 867
   Wybory samorządowe 2018 r. 2119
   Wybory i referenda 2004-2015 1410
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1216
     Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1211
     Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r. 990
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 1288
     Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2310
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1111
     Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1381
     Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r. 1497
     Wybory samorządowe 2010 r. 2255
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. 1914
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 1494
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r. 1617
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r. 1441
     Wybory 2004-2007 3837
   Spisy powszechne 999
     Powszechny Spis Rolny 2010 r. 1245
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 1447
   Rejestry 2210
   Fundusze Strukturalne 1938
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2526
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r. 669
    ›    Aktualności 1762
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r. 851
    ›    - Aktualności 2209
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r. 863
    ›    Aktualności 7912
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r. 844
    ›    Aktualności 975
    ›    Zarządzenia 730
    ›    Regulamin BO 657
    ›    Dokumenty do pobrania 817
    ›    Aktualności 1723
    ›    Zarządzenia 965
    ›    Regulamin B O 734
    ›    Dokumenty 763
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r. 722
     Kontakt 1277
     Linki 852
     Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009. 947
     Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1003
   Pomoc Społeczna 2364
   Świadczenia dla rodziny 3766
     Świadczenie Dobry Start 300+ 422
     Świadczenie wychowawcze 500+ 3413
     Zasiłek rodzinny 1743
     Zasiłek pielegnacyjny 984
     Świadczenia opiekuńcze 1186
    ›    świadczenie pielęgnacyjne 20
    ›    specjalny zasiłek opiekuńczy 19
     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1135
     Świadczenie rodzicielskie 18
     Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 22
     Fundusz alimentacyjny 39
     Karta Dużej Rodziny 54
   Redakcja biuletynu 2644