główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN969831
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ130959
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Strona główna 130959
   Charakterystyka 6172
   Aktualności 6960
     2020 rok 99
     2019 rok 1295
     2018 rok 992
     2017 rok 784
     2016 rok 2415
     2015 rok 11483
    ›    2010 rok 5919
    ›    2011 rok 4396
    ›    2012 rok 3570
    ›    2013 rok 5925
    ›    2014 rok 4609
     2010 - 2014 935
Organy
   Wójt Gminy 7233
   Rada Gminy 9367
   Komisje Rady Gminy 2251
     Składy Komisji Rady Gminy 4457
     Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji 824
    ›    2014 r. 568
    ›    2015 r. 520
    ›    2016 r. 576
    ›    2017 r. 383
    ›    2018 r. 248
    ›    2019 r. 260
Prawo lokalne
   Statut Gminy 2979
   Regulamin Organizacyjny Urzędu 4418
   Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia 3756
   Sesje Rady Gminy Świedziebnia 1536
    ›    2007 rok 1943
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia 5170
    ›    2012 rok 2485
    ›    2013 rok 2567
    ›    2014 rok 2552
    ›    2015 rok 2196
    ›    2016 rok 1581
    ›    2017 rok 1157
    ›    2018 rok 856
    ›    2019 rok 703
    ›    2020 rok 66
     Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy 228
     Transmisje obrad sesji Rady Gminy 1778
     Imienne wykazy głosowań radnych 187
    ›    2018 r. 173
    ›    2019 r. 464
    ›    2020 r. 18
     Interpelacje i zapytania radnych 149
   Uchwały Rady Gminy 7052
     Uchwały Rady Gminy 2020 rok 27
     Uchwały Rady Gminy 2019 rok 917
     Uchwały Rady Gminy 2018 rok 1057
     Uchwały Rady Gminy 2017 rok 1172
     Uchwały Rady Gminy 2016 rok 1646
     Uchwały Rady Gminy 2015 rok 2196
     Uchwały Rady Gminy 2014 rok 2975
     Uchwały Rady Gminy 2013 rok 3478
     Uchwały Rady Gminy 2012 rok 3127
     Uchwały Rady Gminy 2011 rok 3033
     Uchwały Rady Gminy 2010 rok 3306
     Uchwały Rady Gminy 2009 rok 3110
     Uchwały Rady Gminy 2008 rok 3049
     Uchwały Rady Gminy 2007 rok 2314
     Uchwały Rady Gminy 2006 rok 2027
     Uchwały Rady Gminy 2005 rok 2033
     Uchwały Rady Gminy 2004 rok 1883
     Uchwały Rady 2002 i 2003 rok 2917
     Zarządzenia Wójta 2007 rok 1199
     Zarządzenia Wójta 2006 rok 920
     Zarządzenia Wójta 2005 rok 967
     Zarządzenia Wójta 2004 rok 956
     Zarządzenia Wójta 2003 rok 992
   Budżet gminy 3358
     Budżet gminy na 2020 rok 79
     Budżet gminy na 2019 rok 359
     Budżet gminy na 2018 rok 478
     Budżet gminy na 2017 rok 653
     Budżet gminy na 2016 rok 870
     Budżet gminy na 2015 rok 1037
     Budżet gminy na 2014 rok 1130
     Budżet gminy na 2013 rok 1093
     Budżet gminy na 2012 rok 1289
     Budżet gminy na 2011 rok 1408
     Budżet gminy na 2010 rok 1242
     Budżet gminy na 2009 rok 1335
     Budżet gminy na 2008 rok 1114
     Budżet gminy 2003 - 2007 1644
   Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2912
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008 1847
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 1240
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 1620
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 1197
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 1026
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1467
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 1109
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 792
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 649
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 410
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 316
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 699
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 40
     Informacje półroczne z wykonania budżetu 3703
     Informacje kwartalne z wykonania budżetu 2912
     Sprawozdania finansowe 123
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia 117
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia 130
   Podatki i opłaty 2970
     Podatki i opłaty - 2020 rok 122
     Podatki i opłaty - 2019 rok 258
     Podatki i opłaty - 2018 rok 431
     Podatki i opłaty - 2017 rok 590
     Podatki i opłaty - 2016 rok 949
     Podatki i opłaty - 2015 rok 1398
     Podatki i opłaty - 2014 rok 1254
     Podatki i opłaty - 2013 rok 1051
     Podatki i opłaty - 2012 rok 1179
     Podatki i opłaty - 2011 rok 1088
     Podatki i opłaty - 2010 rok 1115
     Podatki i opłaty - 2009 rok 1197
     Podatki i opłaty 2002 rok 1114
     Wykazy 1189
   Zagospodarowanie przestrzenne 3370
   Warunki zabudowy 10714
   Gospodarka odpadami komunalnymi 6153
     2020 rok 294
     2019 rok 1115
     2018 rok 740
     2017 rok 1412
     2016 rok 1534
     2015 rok 2525
     2014 rok 2558
     2013 rok 8278
     2012 rok 2766
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia 826
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia 336
     Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 195
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe 221
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 43
   Ochrona środowiska 1027
     Ochrona środowiska - 2019 210
     Ochrona środowiska - 2018 790
     Ochrona środowiska - 2017 836
     Ochrona środowiska - 2016 2017
     Ochrona środowiska - 2015 2059
     Ochrona środowiska - 2014 1847
     Ochrona środowiska - 2013 1353
     Ochrona środowiska - 2012 1970
     Ochrona środowiska - 2011 2529
     Ochrona środowiska - 2010 3319
     Ochrona środowiska - 2009 3438
     Ochrona środowiska - 2007/2008 933
     Ochrona środowiska - 2007/2008 2957
   Raport o stanie Gminy Świedziebnia 165
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok 92
Prawo
   Dziennik Ustaw 1746
   Monitor Polski 1580
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 32490
     Przetargi - rok 2020 1116
     Przetargi - rok 2019 12665
     Przetargi - rok 2018 19949
     Przetargi - rok 2017 18126
     Przetargi - rok 2016 21024
     Przetargi - rok 2015 20519
     Przetargi - rok 2014 29353
     Przetargi - rok 2013 10426
     Przetargi - rok 2012 11068
     Przetargi - rok 2011 11905
     Przetargi - rok 2010 11401
     Przetargi - rok 2009 60102
     Przetargi - rok 2008 6179
     Przetargi - rok 2007 3648
     Przetargi - rok 2006 3300
     Przetargi - rok 2005 2932
     Przetargi - rok 2004 4456
     Przetargi - rok 2003 4081
   Zaproszenia do składania ofert 1223
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2018 9499
Jednostki organizacyjne
   Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni 4326
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni 6013
   Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 6226
   Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 9490
   Szkoła Podstawowa w Janowie 8409
Wybory i referenda
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 166
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 517
   Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r. 312
   Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 676
   Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 533
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2019 r. 216
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r. 434
     Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r. 969
   Wybory samorządowe 2018 r. 2440
   Wybory i referenda 2004-2015 1569
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1302
     Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1284
     Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r. 1103
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 1453
     Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2436
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1205
     Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1449
     Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r. 1570
     Wybory samorządowe 2010 r. 2329
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. 1987
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 1585
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r. 1694
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r. 1563
     Wybory 2004-2007 3939
Pozostałe
   Jak załatwić sprawę w Urzędzie 2922
   Jednostki pomocnicze 3899
   Oświadczenia majątkowe 6281
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 365
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1223
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1258
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 951
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 1008
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2338
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1480
   Konkursy 7224
    ›    Konkursy ofert - 2009 rok 5849
    ›    Konkursy ofert - 2008 rok 828
    ›    Konkursy ofert - 2010 rok 6146
    ›    Konkursy ofert - 2019 rok 3436
    ›    Konkursy ofert - 2011 rok 1230
    ›    Konkursy ofert - 2012 rok 1341
    ›    Konkursy ofert - 2013 rok 1045
    ›    Konkursy ofert - 2014 rok 980
    ›    Konkursy ofert - 2015 rok 10299
    ›    Konkursy ofert - 2016 rok 890
    ›    Konkursy ofert - 2017 rok 489
    ›    Konkursy ofert - 2018 rok 293
     Konkursy ofert 299
     Pozostałe konkursy 5849
   Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 272
     Informacja o jakości wody - 2019 r. 77
     Informacja o jakości wody - 2018 r. 157
   PPWOW Program Integracji Społecznej 2424
     PPWOW Infomacje ogólne 1239
     Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej 5005
     Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia 1272
   Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy 184
     Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2019 rok 84
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1483
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok 4229
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok 392
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok 842
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok 2133
   Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2588
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 15121
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok 241
   Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 2477
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok 234
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok 416
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok 884
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok 1389
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok 1488
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok 1222
   Spisy powszechne 1095
     Powszechny Spis Rolny 2010 r. 1317
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 1516
   Rejestry 2368
   Petycje 107
     Rejestr petycji 69
   Fundusze Strukturalne 2069
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2639
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r. 728
    ›    Aktualności 1865
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r. 911
    ›    - Aktualności 2426
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r. 919
    ›    Aktualności 9358
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r. 901
    ›    Aktualności 1082
    ›    Zarządzenia 819
    ›    Regulamin BO 752
    ›    Dokumenty do pobrania 928
    ›    Aktualności 1960
    ›    Zarządzenia 1067
    ›    Regulamin B O 827
    ›    Dokumenty 880
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r. 777
     Kontakt 1381
     Linki 905
     Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009. 1001
     Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1079
   Pomoc Społeczna 2710
   Świadczenia dla rodziny 4628
     Świadczenie Dobry Start 300+ 1099
     Świadczenie wychowawcze 500+ 4258
     Zasiłek rodzinny 2042
     Zasiłek pielegnacyjny 1067
     Świadczenia opiekuńcze 1257
    ›    świadczenie pielęgnacyjne 122
    ›    specjalny zasiłek opiekuńczy 115
     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1222
     Świadczenie rodzicielskie 84
     Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 113
     Fundusz alimentacyjny 109
     Karta Dużej Rodziny 187
   Redakcja biuletynu 2873