główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1313994
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ164508
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Strona główna 164508
   Charakterystyka 7758
   Aktualności 9432
     2022 rok 508
     2021 rok 809
     2020 rok 1210
     2019 rok 1744
     2018 rok 1415
     2017 rok 1159
     2016 rok 2864
     2015 rok 13232
    ›    2010 rok 7202
    ›    2011 rok 5545
    ›    2012 rok 4060
    ›    2013 rok 7936
    ›    2014 rok 5990
     2010 - 2014 1306
Organy
   Wójt Gminy 9054
   Rada Gminy 11085
   Komisje Rady Gminy 3057
     Składy Komisji Rady Gminy 5171
     Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji 1212
    ›    2014 r. 1031
    ›    2015 r. 997
    ›    2016 r. 1088
    ›    2017 r. 858
    ›    2018 r. 731
    ›    2019 r. 804
    ›    2020 r. 271
    ›    2021 r. 285
    ›    2022 r. 70
Prawo lokalne
   Statut Gminy 3665
   Regulamin Organizacyjny Urzędu 5273
   Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia 4633
   Sesje Rady Gminy Świedziebnia 3280
    ›    2007 rok 2483
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia 5976
    ›    2012 rok 3763
    ›    2013 rok 3787
    ›    2014 rok 4230
    ›    2015 rok 3459
    ›    2016 rok 2710
    ›    2017 rok 2405
    ›    2018 rok 2010
    ›    2019 rok 1799
    ›    2020 rok 1105
    ›    2021 rok 510
    ›    2022 rok 179
     Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy 550
     Transmisje obrad sesji Rady Gminy 3268
     Imienne wykazy głosowań radnych 568
    ›    2018 r. 660
    ›    2019 r. 1719
    ›    2020 r. 695
    ›    2021 r. 461
    ›    2022 r. 141
     Interpelacje i zapytania radnych 508
   Uchwały Rady Gminy 8726
     Uchwały Rady Gminy 2022 rok 252
     Uchwały Rady Gminy 2021 rok 874
     Uchwały Rady Gminy 2020 rok 1017
     Uchwały Rady Gminy 2019 rok 3010
     Uchwały Rady Gminy 2018 rok 2074
     Uchwały Rady Gminy 2017 rok 1896
     Uchwały Rady Gminy 2016 rok 2407
     Uchwały Rady Gminy 2015 rok 2984
     Uchwały Rady Gminy 2014 rok 3947
     Uchwały Rady Gminy 2013 rok 4482
     Uchwały Rady Gminy 2012 rok 3946
     Uchwały Rady Gminy 2011 rok 3783
     Uchwały Rady Gminy 2010 rok 4116
     Uchwały Rady Gminy 2009 rok 3846
     Uchwały Rady Gminy 2008 rok 3863
     Uchwały Rady Gminy 2007 rok 3082
     Uchwały Rady Gminy 2006 rok 2741
     Uchwały Rady Gminy 2005 rok 2683
     Uchwały Rady Gminy 2004 rok 2586
     Uchwały Rady 2002 i 2003 rok 3888
     Zarządzenia Wójta 2007 rok 1491
     Zarządzenia Wójta 2006 rok 1149
     Zarządzenia Wójta 2005 rok 1234
     Zarządzenia Wójta 2004 rok 1246
     Zarządzenia Wójta 2003 rok 1257
   Budżet gminy 4286
     Budżet gminy na 2022 rok 116
     Budżet gminy na 2021 rok 282
     Budżet gminy na 2020 rok 461
     Budżet gminy na 2019 rok 747
     Budżet gminy na 2018 rok 13904
     Budżet gminy na 2017 rok 960
     Budżet gminy na 2016 rok 1138
     Budżet gminy na 2015 rok 1371
     Budżet gminy na 2014 rok 1429
     Budżet gminy na 2013 rok 1423
     Budżet gminy na 2012 rok 1566
     Budżet gminy na 2011 rok 1682
     Budżet gminy na 2010 rok 1540
     Budżet gminy na 2009 rok 1635
     Budżet gminy na 2008 rok 1371
     Budżet gminy 2003 - 2007 1956
   Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3841
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008 2307
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 1728
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 2105
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 1723
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 1486
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2138
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 1567
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 1286
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 1164
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 1009
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 918
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 1546
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 643
    ›    Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 306
    ›    Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok 58
     Informacje półroczne z wykonania budżetu 5802
     Informacje kwartalne z wykonania budżetu 3680
     Sprawozdania finansowe 635
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia 713
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia 744
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni 2225
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni 497
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie 472
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 429
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni 508
   Podatki i opłaty 4014
     Podatki i opłaty - 2022 rok 243
     Podatki i opłaty - 2021 rok 574
     Podatki i opłaty - 2020 rok 627
     Podatki i opłaty - 2019 rok 780
     Podatki i opłaty - 2018 rok 820
     Podatki i opłaty - 2017 rok 870
     Podatki i opłaty - 2016 rok 1265
     Podatki i opłaty - 2015 rok 1752
     Podatki i opłaty - 2014 rok 1552
     Podatki i opłaty - 2013 rok 1333
     Podatki i opłaty - 2012 rok 1442
     Podatki i opłaty - 2011 rok 1371
     Podatki i opłaty - 2010 rok 1420
     Podatki i opłaty - 2009 rok 1511
     Podatki i opłaty 2002 rok 1455
   Zagospodarowanie przestrzenne 570
     2021 - 2022 450
    ›    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 86/2 w miejscowości Księte 401
     2006 - 2020 4450
   Lokalizacja inwestycji celu publicznego 13656
   Gospodarka odpadami komunalnymi 8727
     2022 rok 217
     2021 rok 110
    ›    2012 rok 3308
    ›    2013 rok 10755
    ›    2014 rok 3318
    ›    2015 rok 3299
    ›    2016 rok 1904
    ›    2017 rok 2269
    ›    2018 rok 1138
    ›    2019 rok 1935
    ›    2020 rok 2224
     2012 - 2020 r. 58
     Uchwały dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 100
     Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 77
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia 1365
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia 687
     Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 525
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe 964
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 1294
   Ochrona środowiska 1802
     Ochrona środowiska - 2022 74
     Ochrona środowiska - 2021 399
     Ochrona środowiska - 2020 240
     Ochrona środowiska - 2019 621
     Ochrona środowiska - 2018 1079
     Ochrona środowiska - 2017 1138
     Ochrona środowiska - 2016 2355
     Ochrona środowiska - 2015 2737
     Ochrona środowiska - 2014 2239
     Ochrona środowiska - 2013 1648
     Ochrona środowiska - 2012 2242
     Ochrona środowiska - 2011 2937
     Ochrona środowiska - 2010 4001
     Ochrona środowiska - 2009 4339
     Ochrona środowiska - 2007/2008 1235
     Ochrona środowiska - 2007/2008 3297
   Raport o stanie Gminy Świedziebnia 886
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2021 rok 27
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2020 rok 157
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok 354
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok 441
Prawo
   Dziennik Ustaw 2232
   Monitor Polski 2125
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 36482
     Przetargi - rok 2022 1782
     Przetargi - rok 2021 6289
     Przetargi - rok 2020 12089
     Przetargi - rok 2019 15011
     Przetargi - rok 2018 25828
     Przetargi - rok 2017 19681
     Przetargi - rok 2016 22353
     Przetargi - rok 2015 22973
     Przetargi - rok 2014 31061
     Przetargi - rok 2013 12104
     Przetargi - rok 2012 12694
     Przetargi - rok 2011 13104
     Przetargi - rok 2010 12354
     Przetargi - rok 2009 61653
     Przetargi - rok 2008 6940
     Przetargi - rok 2007 4397
     Przetargi - rok 2006 4000
     Przetargi - rok 2005 3620
     Przetargi - rok 2004 5187
     Przetargi - rok 2003 4817
   Zaproszenia do składania ofert 2377
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2022 1603
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2021 606
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2020 6073
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2018 15720
Jednostki organizacyjne
   Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni 5766
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni 10610
   Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 10922
   Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 11607
   Szkoła Podstawowa w Janowie 12132
Wybory i referenda
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 1072
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 1066
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1280
   Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r. 858
   Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 1364
   Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1328
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Księte - 2021 r. 84
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2019 r. 508
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r. 864
     Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r. 1286
   Wybory samorządowe 2018 r. 3084
   Wybory i referenda 2004-2015 2111
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1610
     Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1612
     Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r. 1450
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 1834
     Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2868
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1520
     Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1746
     Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r. 1850
     Wybory samorządowe 2010 r. 2688
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. 2301
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 1932
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r. 2005
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r. 1866
     Wybory 2004-2007 4410
Pozostałe
   Jak załatwić sprawę w Urzędzie 4009
   Jednostki pomocnicze 5298
   Oświadczenia majątkowe 8299
     Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 720
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 747
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1972
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 2406
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1936
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1467
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 1295
   Konkursy 8151
    ›    Konkursy ofert - 2009 rok 6241
    ›    Konkursy ofert - 2008 rok 1207
    ›    Konkursy ofert - 2010 rok 6584
    ›    Konkursy ofert - 2019 rok 4027
    ›    Konkursy ofert - 2011 rok 1629
    ›    Konkursy ofert - 2012 rok 1760
    ›    Konkursy ofert - 2013 rok 1480
    ›    Konkursy ofert - 2014 rok 1388
    ›    Konkursy ofert - 2015 rok 12103
    ›    Konkursy ofert - 2016 rok 1364
    ›    Konkursy ofert - 2017 rok 933
    ›    Konkursy ofert - 2018 rok 717
     Konkursy ofert 1023
    ›    Konkursy ofert - 2020 rok 532
    ›    Konkursy ofert - 2021 rok 378
    ›    Konkursy ofert - 2022 rok 87
     Pozostałe konkursy 6303
   Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 903
     Informacja o jakości wody - 2021 r. 205
     Informacja o jakości wody - 2020 r. 225
     Informacja o jakości wody - 2019 r. 403
     Informacja o jakości wody - 2018 r. 401
   PPWOW Program Integracji Społecznej 2997
     PPWOW Infomacje ogólne 6071
     Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej 5919
     Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia 1596
   Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy 901
     Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2019 rok 428
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2324
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2021 rok 182
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2020 rok 381
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok 8265
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok 700
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok 1136
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok 2448
   Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 3213
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 19684
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2021 rok 1222
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok 3595
   Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 3254
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2022 rok 191
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok 649
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok 822
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok 1209
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok 1666
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok 1784
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok 1483
   Wykazy 53
   Spisy powszechne 1688
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. 326
     Powszechny Spis Rolny 2020 r. 318
     Powszechny Spis Rolny 2010 r. 1695
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 1988
   Rejestry 3105
   Petycje 666
     Rejestr petycji 370
   Obwieszczenia i zawiadomienia Starosty Brodnickiego 393
     2021 rok 173
     2020 rok 245
   Fundusze Strukturalne 2624
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3155
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r. 986
    ›    Aktualności 2255
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r. 1164
    ›    - Aktualności 3456
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r. 1176
    ›    Aktualności 10587
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r. 1162
    ›    Aktualności 1537
    ›    Zarządzenia 1201
    ›    Regulamin BO 1163
    ›    Dokumenty do pobrania 1628
    ›    Aktualności 2959
    ›    Zarządzenia 1542
    ›    Regulamin B O 1231
    ›    Dokumenty 1344
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r. 1039
     Kontakt 1952
     Linki 1169
     Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009. 1243
     Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1322
   Pomoc Społeczna 3934
   Świadczenia dla rodziny 10411
     Świadczenie Dobry Start 300+ 3558
     Świadczenie wychowawcze 500+ 5847
     Zasiłek rodzinny 2698
     Zasiłek pielegnacyjny 1432
     Świadczenia opiekuńcze 1635
    ›    świadczenie pielęgnacyjne 545
    ›    specjalny zasiłek opiekuńczy 532
     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1624
     Świadczenie rodzicielskie 408
     Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 517
     Fundusz alimentacyjny 429
     Karta Dużej Rodziny 595
   Redakcja biuletynu 3615
   Deklaracja dostępności 650
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 263