główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1078665
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ139681
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Strona główna 139681
   Charakterystyka 6660
   Aktualności 7581
     2020 rok 572
     2019 rok 1491
     2018 rok 1143
     2017 rok 926
     2016 rok 2560
     2015 rok 12631
    ›    2010 rok 6339
    ›    2011 rok 4753
    ›    2012 rok 3729
    ›    2013 rok 6622
    ›    2014 rok 5087
     2010 - 2014 1056
Organy
   Wójt Gminy 7908
   Rada Gminy 9948
   Komisje Rady Gminy 2527
     Składy Komisji Rady Gminy 4665
     Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji 961
    ›    2014 r. 714
    ›    2015 r. 660
    ›    2016 r. 732
    ›    2017 r. 532
    ›    2018 r. 390
    ›    2019 r. 452
Prawo lokalne
   Statut Gminy 3208
   Regulamin Organizacyjny Urzędu 4716
   Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia 4073
   Sesje Rady Gminy Świedziebnia 2158
    ›    2007 rok 2113
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia 5463
    ›    2012 rok 2925
    ›    2013 rok 2989
    ›    2014 rok 3118
    ›    2015 rok 2611
    ›    2016 rok 1958
    ›    2017 rok 1606
    ›    2018 rok 1252
    ›    2019 rok 1060
    ›    2020 rok 389
     Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy 330
     Transmisje obrad sesji Rady Gminy 2277
     Imienne wykazy głosowań radnych 305
    ›    2018 r. 321
    ›    2019 r. 951
    ›    2020 r. 283
     Interpelacje i zapytania radnych 275
   Uchwały Rady Gminy 7494
     Uchwały Rady Gminy 2020 rok 363
     Uchwały Rady Gminy 2019 rok 1367
     Uchwały Rady Gminy 2018 rok 1454
     Uchwały Rady Gminy 2017 rok 1391
     Uchwały Rady Gminy 2016 rok 1881
     Uchwały Rady Gminy 2015 rok 2491
     Uchwały Rady Gminy 2014 rok 3320
     Uchwały Rady Gminy 2013 rok 3813
     Uchwały Rady Gminy 2012 rok 3423
     Uchwały Rady Gminy 2011 rok 3302
     Uchwały Rady Gminy 2010 rok 3618
     Uchwały Rady Gminy 2009 rok 3384
     Uchwały Rady Gminy 2008 rok 3333
     Uchwały Rady Gminy 2007 rok 2586
     Uchwały Rady Gminy 2006 rok 2249
     Uchwały Rady Gminy 2005 rok 2233
     Uchwały Rady Gminy 2004 rok 2108
     Uchwały Rady 2002 i 2003 rok 3251
     Zarządzenia Wójta 2007 rok 1311
     Zarządzenia Wójta 2006 rok 1002
     Zarządzenia Wójta 2005 rok 1061
     Zarządzenia Wójta 2004 rok 1045
     Zarządzenia Wójta 2003 rok 1080
   Budżet gminy 3653
     Budżet gminy na 2020 rok 221
     Budżet gminy na 2019 rok 517
     Budżet gminy na 2018 rok 588
     Budżet gminy na 2017 rok 767
     Budżet gminy na 2016 rok 957
     Budżet gminy na 2015 rok 1123
     Budżet gminy na 2014 rok 1236
     Budżet gminy na 2013 rok 1173
     Budżet gminy na 2012 rok 1392
     Budżet gminy na 2011 rok 1502
     Budżet gminy na 2010 rok 1350
     Budżet gminy na 2009 rok 1449
     Budżet gminy na 2008 rok 1197
     Budżet gminy 2003 - 2007 1745
   Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3238
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008 1959
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 1395
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 1793
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 1416
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 1184
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1743
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 1285
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 954
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 801
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 645
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 574
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 1097
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 261
     Informacje półroczne z wykonania budżetu 4158
     Informacje kwartalne z wykonania budżetu 3180
     Sprawozdania finansowe 313
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia 341
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia 343
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni 186
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni 147
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie 135
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 122
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni 122
   Podatki i opłaty 3278
     Podatki i opłaty - 2020 rok 308
     Podatki i opłaty - 2019 rok 465
     Podatki i opłaty - 2018 rok 594
     Podatki i opłaty - 2017 rok 676
     Podatki i opłaty - 2016 rok 1059
     Podatki i opłaty - 2015 rok 1493
     Podatki i opłaty - 2014 rok 1349
     Podatki i opłaty - 2013 rok 1132
     Podatki i opłaty - 2012 rok 1266
     Podatki i opłaty - 2011 rok 1169
     Podatki i opłaty - 2010 rok 1202
     Podatki i opłaty - 2009 rok 1306
     Podatki i opłaty 2002 rok 1246
     Wykazy 1306
   Zagospodarowanie przestrzenne 3726
   Warunki zabudowy 11643
   Gospodarka odpadami komunalnymi 7005
     2020 rok 1001
     2019 rok 1487
     2018 rok 889
     2017 rok 1702
     2016 rok 1658
     2015 rok 2781
     2014 rok 2787
     2013 rok 9143
     2012 rok 2949
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia 1012
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia 447
     Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 301
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe 500
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 351
   Ochrona środowiska 1274
     Ochrona środowiska - 2020 28
     Ochrona środowiska - 2019 364
     Ochrona środowiska - 2018 892
     Ochrona środowiska - 2017 929
     Ochrona środowiska - 2016 2111
     Ochrona środowiska - 2015 2284
     Ochrona środowiska - 2014 2023
     Ochrona środowiska - 2013 1461
     Ochrona środowiska - 2012 2069
     Ochrona środowiska - 2011 2728
     Ochrona środowiska - 2010 3534
     Ochrona środowiska - 2009 3769
     Ochrona środowiska - 2007/2008 1049
     Ochrona środowiska - 2007/2008 3068
   Raport o stanie Gminy Świedziebnia 388
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok 101
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok 232
Prawo
   Dziennik Ustaw 1916
   Monitor Polski 1761
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 34059
     Przetargi - rok 2020 7274
     Przetargi - rok 2019 13837
     Przetargi - rok 2018 22576
     Przetargi - rok 2017 18880
     Przetargi - rok 2016 21688
     Przetargi - rok 2015 21820
     Przetargi - rok 2014 30153
     Przetargi - rok 2013 11015
     Przetargi - rok 2012 11632
     Przetargi - rok 2011 12309
     Przetargi - rok 2010 11694
     Przetargi - rok 2009 60839
     Przetargi - rok 2008 6422
     Przetargi - rok 2007 3894
     Przetargi - rok 2006 3560
     Przetargi - rok 2005 3160
     Przetargi - rok 2004 4716
     Przetargi - rok 2003 4322
   Zaproszenia do składania ofert 1641
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2020 247
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2018 12910
Jednostki organizacyjne
   Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni 4830
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni 8899
   Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 7258
   Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 10619
   Szkoła Podstawowa w Janowie 10699
Wybory i referenda
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 540
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 664
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 737
   Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r. 486
   Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 899
   Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 775
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2019 r. 309
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r. 603
     Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r. 1081
   Wybory samorządowe 2018 r. 2657
   Wybory i referenda 2004-2015 1748
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1412
     Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1399
     Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r. 1189
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 1590
     Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2571
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1314
     Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1560
     Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r. 1665
     Wybory samorządowe 2010 r. 2438
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. 2111
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 1728
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r. 1807
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r. 1679
     Wybory 2004-2007 4126
Pozostałe
   Jak załatwić sprawę w Urzędzie 3286
   Jednostki pomocnicze 4339
   Oświadczenia majątkowe 7024
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1229
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1749
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1525
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1155
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 1111
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2515
   Konkursy 7496
    ›    Konkursy ofert - 2009 rok 5968
    ›    Konkursy ofert - 2008 rok 926
    ›    Konkursy ofert - 2010 rok 6261
    ›    Konkursy ofert - 2019 rok 3676
    ›    Konkursy ofert - 2011 rok 1347
    ›    Konkursy ofert - 2012 rok 1473
    ›    Konkursy ofert - 2013 rok 1183
    ›    Konkursy ofert - 2014 rok 1105
    ›    Konkursy ofert - 2015 rok 11436
    ›    Konkursy ofert - 2016 rok 1048
    ›    Konkursy ofert - 2017 rok 635
    ›    Konkursy ofert - 2018 rok 434
     Konkursy ofert 521
    ›    Konkursy ofert - 2020 rok 192
     Pozostałe konkursy 5978
   Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 467
     Informacja o jakości wody - 2020 r. 34
     Informacja o jakości wody - 2019 r. 207
     Informacja o jakości wody - 2018 r. 235
   PPWOW Program Integracji Społecznej 2597
     PPWOW Infomacje ogólne 1340
     Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej 5345
     Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia 1372
   Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy 433
     Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2019 rok 218
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1715
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2020 rok 79
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok 5908
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok 510
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok 952
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok 2226
   Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2777
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 16618
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok 1983
   Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 2681
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok 373
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok 549
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok 991
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok 1474
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok 1591
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok 1305
   Spisy powszechne 1297
     Powszechny Spis Rolny 2020 r. 131
     Powszechny Spis Rolny 2010 r. 1463
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 1659
   Rejestry 2612
   Petycje 297
     Rejestr petycji 165
   Obwieszczenia i zawiadomienia Starosty Brodnickiego 29
     2020 rok 15
   Fundusze Strukturalne 2248
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2823
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r. 808
    ›    Aktualności 1984
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r. 985
    ›    - Aktualności 2745
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r. 998
    ›    Aktualności 9772
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r. 993
    ›    Aktualności 1214
    ›    Zarządzenia 933
    ›    Regulamin BO 889
    ›    Dokumenty do pobrania 1133
    ›    Aktualności 2307
    ›    Zarządzenia 1194
    ›    Regulamin B O 956
    ›    Dokumenty 1029
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r. 863
     Kontakt 1519
     Linki 991
     Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009. 1083
     Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1160
   Pomoc Społeczna 3101
   Świadczenia dla rodziny 6324
     Świadczenie Dobry Start 300+ 2790
     Świadczenie wychowawcze 500+ 4886
     Zasiłek rodzinny 2338
     Zasiłek pielegnacyjny 1170
     Świadczenia opiekuńcze 1363
    ›    świadczenie pielęgnacyjne 250
    ›    specjalny zasiłek opiekuńczy 245
     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1334
     Świadczenie rodzicielskie 209
     Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 277
     Fundusz alimentacyjny 246
     Karta Dużej Rodziny 317
   Redakcja biuletynu 3101
   Deklaracja dostępności 51