główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1224753
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ152794
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Strona główna 152794
   Charakterystyka 7240
   Aktualności 8447
     2021 rok 431
     2020 rok 1031
     2019 rok 1668
     2018 rok 1317
     2017 rok 1077
     2016 rok 2781
     2015 rok 13163
    ›    2010 rok 6947
    ›    2011 rok 5295
    ›    2012 rok 3948
    ›    2013 rok 7546
    ›    2014 rok 5745
     2010 - 2014 1201
Organy
   Wójt Gminy 8576
   Rada Gminy 10534
   Komisje Rady Gminy 2802
     Składy Komisji Rady Gminy 4995
     Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji 1125
    ›    2014 r. 916
    ›    2015 r. 884
    ›    2016 r. 972
    ›    2017 r. 758
    ›    2018 r. 621
    ›    2019 r. 690
    ›    2020 r. 174
    ›    2021 r. 157
Prawo lokalne
   Statut Gminy 3444
   Regulamin Organizacyjny Urzędu 5035
   Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia 4390
   Sesje Rady Gminy Świedziebnia 2742
    ›    2007 rok 2346
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia 5726
    ›    2012 rok 3500
    ›    2013 rok 3536
    ›    2014 rok 3868
    ›    2015 rok 3172
    ›    2016 rok 2473
    ›    2017 rok 2159
    ›    2018 rok 1783
    ›    2019 rok 1594
    ›    2020 rok 883
    ›    2021 rok 215
     Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy 469
     Transmisje obrad sesji Rady Gminy 2791
     Imienne wykazy głosowań radnych 462
    ›    2018 r. 541
    ›    2019 r. 1484
    ›    2020 r. 560
    ›    2021 r. 192
     Interpelacje i zapytania radnych 424
   Uchwały Rady Gminy 8072
     Uchwały Rady Gminy 2021 rok 299
     Uchwały Rady Gminy 2020 rok 832
     Uchwały Rady Gminy 2019 rok 1792
     Uchwały Rady Gminy 2018 rok 1830
     Uchwały Rady Gminy 2017 rok 1712
     Uchwały Rady Gminy 2016 rok 2210
     Uchwały Rady Gminy 2015 rok 2801
     Uchwały Rady Gminy 2014 rok 3727
     Uchwały Rady Gminy 2013 rok 4274
     Uchwały Rady Gminy 2012 rok 3756
     Uchwały Rady Gminy 2011 rok 3621
     Uchwały Rady Gminy 2010 rok 3934
     Uchwały Rady Gminy 2009 rok 3664
     Uchwały Rady Gminy 2008 rok 3656
     Uchwały Rady Gminy 2007 rok 2911
     Uchwały Rady Gminy 2006 rok 2557
     Uchwały Rady Gminy 2005 rok 2523
     Uchwały Rady Gminy 2004 rok 2411
     Uchwały Rady 2002 i 2003 rok 3631
     Zarządzenia Wójta 2007 rok 1434
     Zarządzenia Wójta 2006 rok 1101
     Zarządzenia Wójta 2005 rok 1175
     Zarządzenia Wójta 2004 rok 1181
     Zarządzenia Wójta 2003 rok 1195
   Budżet gminy 4019
     Budżet gminy na 2021 rok 173
     Budżet gminy na 2020 rok 375
     Budżet gminy na 2019 rok 672
     Budżet gminy na 2018 rok 13830
     Budżet gminy na 2017 rok 885
     Budżet gminy na 2016 rok 1074
     Budżet gminy na 2015 rok 1238
     Budżet gminy na 2014 rok 1342
     Budżet gminy na 2013 rok 1293
     Budżet gminy na 2012 rok 1499
     Budżet gminy na 2011 rok 1611
     Budżet gminy na 2010 rok 1460
     Budżet gminy na 2009 rok 1568
     Budżet gminy na 2008 rok 1307
     Budżet gminy 2003 - 2007 1897
   Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3549
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008 2141
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 1624
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 1994
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 1618
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 1379
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1998
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 1471
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 1171
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 1047
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 869
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 806
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 1414
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 531
    ›    Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 178
     Informacje półroczne z wykonania budżetu 4589
     Informacje kwartalne z wykonania budżetu 3511
     Sprawozdania finansowe 487
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia 586
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia 621
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni 1450
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni 371
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie 346
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 313
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni 365
   Podatki i opłaty 3670
     Podatki i opłaty - 2021 rok 356
     Podatki i opłaty - 2020 rok 489
     Podatki i opłaty - 2019 rok 685
     Podatki i opłaty - 2018 rok 739
     Podatki i opłaty - 2017 rok 789
     Podatki i opłaty - 2016 rok 1183
     Podatki i opłaty - 2015 rok 1628
     Podatki i opłaty - 2014 rok 1483
     Podatki i opłaty - 2013 rok 1263
     Podatki i opłaty - 2012 rok 1366
     Podatki i opłaty - 2011 rok 1281
     Podatki i opłaty - 2010 rok 1339
     Podatki i opłaty - 2009 rok 1436
     Podatki i opłaty 2002 rok 1379
     Wykazy 1441
   Zagospodarowanie przestrzenne 166
     2021 rok 129
     2006 - 2020 4233
   Lokalizacja inwestycji celu publicznego 12861
   Gospodarka odpadami komunalnymi 8177
     2020 rok 1880
     2019 rok 1802
     2018 rok 1029
     2017 rok 2042
     2016 rok 1796
     2015 rok 3102
     2014 rok 3114
     2013 rok 10194
     2012 rok 3165
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia 1180
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia 569
     Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 423
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe 803
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 1111
   Ochrona środowiska 1582
     Ochrona środowiska - 2021 239
     Ochrona środowiska - 2020 171
     Ochrona środowiska - 2019 529
     Ochrona środowiska - 2018 1014
     Ochrona środowiska - 2017 1080
     Ochrona środowiska - 2016 2227
     Ochrona środowiska - 2015 2589
     Ochrona środowiska - 2014 2163
     Ochrona środowiska - 2013 1576
     Ochrona środowiska - 2012 2168
     Ochrona środowiska - 2011 2853
     Ochrona środowiska - 2010 3845
     Ochrona środowiska - 2009 4168
     Ochrona środowiska - 2007/2008 1168
     Ochrona środowiska - 2007/2008 3195
   Raport o stanie Gminy Świedziebnia 655
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2020 rok 61
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok 268
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok 357
Prawo
   Dziennik Ustaw 2097
   Monitor Polski 1964
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 35543
     Przetargi - rok 2021 4210
     Przetargi - rok 2020 11424
     Przetargi - rok 2019 14622
     Przetargi - rok 2018 24713
     Przetargi - rok 2017 19433
     Przetargi - rok 2016 22137
     Przetargi - rok 2015 22695
     Przetargi - rok 2014 30797
     Przetargi - rok 2013 11745
     Przetargi - rok 2012 12354
     Przetargi - rok 2011 12890
     Przetargi - rok 2010 12156
     Przetargi - rok 2009 61397
     Przetargi - rok 2008 6789
     Przetargi - rok 2007 4214
     Przetargi - rok 2006 3851
     Przetargi - rok 2005 3468
     Przetargi - rok 2004 5033
     Przetargi - rok 2003 4650
   Zaproszenia do składania ofert 2019
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2020 4190
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2018 14840
Jednostki organizacyjne
   Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni 5425
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni 9962
   Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 8826
   Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 11270
   Szkoła Podstawowa w Janowie 11666
Wybory i referenda
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 829
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 927
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1021
   Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r. 688
   Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 1153
   Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1100
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2019 r. 436
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r. 767
     Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r. 1196
   Wybory samorządowe 2018 r. 2891
   Wybory i referenda 2004-2015 1964
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1537
     Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1531
     Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r. 1372
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 1744
     Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2778
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1444
     Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1682
     Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r. 1784
     Wybory samorządowe 2010 r. 2603
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. 2232
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 1860
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r. 1933
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r. 1800
     Wybory 2004-2007 4312
Pozostałe
   Jak załatwić sprawę w Urzędzie 3730
   Jednostki pomocnicze 4892
   Oświadczenia majątkowe 7721
     Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 202
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 230
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1805
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 2144
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1819
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1336
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 1224
   Konkursy 7840
    ›    Konkursy ofert - 2009 rok 6149
    ›    Konkursy ofert - 2008 rok 1112
    ›    Konkursy ofert - 2010 rok 6461
    ›    Konkursy ofert - 2019 rok 3922
    ›    Konkursy ofert - 2011 rok 1538
    ›    Konkursy ofert - 2012 rok 1663
    ›    Konkursy ofert - 2013 rok 1389
    ›    Konkursy ofert - 2014 rok 1297
    ›    Konkursy ofert - 2015 rok 12013
    ›    Konkursy ofert - 2016 rok 1252
    ›    Konkursy ofert - 2017 rok 825
    ›    Konkursy ofert - 2018 rok 628
     Konkursy ofert 831
    ›    Konkursy ofert - 2020 rok 434
    ›    Konkursy ofert - 2021 rok 228
     Pozostałe konkursy 6167
   Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 714
     Informacja o jakości wody - 2021 r. 105
     Informacja o jakości wody - 2020 r. 155
     Informacja o jakości wody - 2019 r. 324
     Informacja o jakości wody - 2018 r. 334
   PPWOW Program Integracji Społecznej 2785
     PPWOW Infomacje ogólne 6002
     Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej 5734
     Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia 1511
   Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy 737
     Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2019 rok 357
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1994
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2020 rok 250
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok 7404
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok 631
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok 1067
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok 2371
   Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 3016
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 18251
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2021 rok 104
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok 3337
   Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 2904
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok 531
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok 714
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok 1132
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok 1585
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok 1705
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok 1405
   Spisy powszechne 1550
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. 247
     Powszechny Spis Rolny 2020 r. 249
     Powszechny Spis Rolny 2010 r. 1616
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 1911
   Rejestry 2876
   Petycje 529
     Rejestr petycji 296
   Obwieszczenia i zawiadomienia Starosty Brodnickiego 270
     2021 rok 111
     2020 rok 172
   Fundusze Strukturalne 2480
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3003
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r. 916
    ›    Aktualności 2176
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r. 1092
    ›    - Aktualności 3270
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r. 1112
    ›    Aktualności 10330
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r. 1098
    ›    Aktualności 1420
    ›    Zarządzenia 1112
    ›    Regulamin BO 1078
    ›    Dokumenty do pobrania 1426
    ›    Aktualności 2793
    ›    Zarządzenia 1392
    ›    Regulamin B O 1148
    ›    Dokumenty 1239
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r. 973
     Kontakt 1768
     Linki 1112
     Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009. 1184
     Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1265
   Pomoc Społeczna 3597
   Świadczenia dla rodziny 8640
     Świadczenie Dobry Start 300+ 3390
     Świadczenie wychowawcze 500+ 5635
     Zasiłek rodzinny 2584
     Zasiłek pielegnacyjny 1345
     Świadczenia opiekuńcze 1530
    ›    świadczenie pielęgnacyjne 449
    ›    specjalny zasiłek opiekuńczy 447
     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1547
     Świadczenie rodzicielskie 332
     Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 421
     Fundusz alimentacyjny 355
     Karta Dużej Rodziny 514
   Redakcja biuletynu 3403
   Deklaracja dostępności 422
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 147