główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Statut Gminy (1)

Regulamin Organizacyjny Urzędu (1)

Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia (3)

Sesje Rady Gminy Świedziebnia (0)

Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia (0)

2022 rok (5)

2021 rok (7)

2020 rok (6)

2019 rok (10)

2018 rok (10)

2017 rok (9)

2016 rok (7)

2015 rok (8)

2014 rok (11)

2013 rok (8)

2012 rok (7)

2007 rok (2)

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy (1)

Transmisje obrad sesji Rady Gminy (6)

Imienne wykazy głosowań radnych (0)

2022 r. (5)

2021 r. (7)

2020 r. (5)

2019 r. (10)

2018 r. (3)

Interpelacje i zapytania radnych (0)

Uchwały Rady Gminy (0)

Uchwały Rady Gminy 2022 rok (5)

Uchwały Rady Gminy 2021 rok (7)

Uchwały Rady Gminy 2020 rok (5)

Uchwały Rady Gminy 2019 rok (10)

Uchwały Rady Gminy 2018 rok (10)

Uchwały Rady Gminy 2017 rok (9)

Uchwały Rady Gminy 2016 rok (7)

Uchwały Rady Gminy 2015 rok (8)

Uchwały Rady Gminy 2014 rok (11)

Uchwały Rady Gminy 2013 rok (11)

Uchwały Rady Gminy 2012 rok (9)

Uchwały Rady Gminy 2011 rok (8)

Uchwały Rady Gminy 2010 rok (10)

Uchwały Rady Gminy 2009 rok (9)

Uchwały Rady Gminy 2008 rok (9)

Uchwały Rady Gminy 2007 rok (8)

Uchwały Rady Gminy 2006 rok (8)

Uchwały Rady Gminy 2005 rok (7)

Uchwały Rady Gminy 2004 rok (7)

Uchwały Rady 2002 i 2003 rok (11)

Zarządzenia Wójta (0)

Zarządzenia Wójta 2008 rok (0)

Zarządzenia Wójta 2007 rok (1)

Zarządzenia Wójta 2006 rok (1)

Zarządzenia Wójta 2005 rok (1)

Zarządzenia Wójta 2004 rok (1)

Zarządzenia Wójta 2003 rok (1)

Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół (1)

Budżet gminy (0)

Budżet gminy na 2022 rok (1)

Budżet gminy na 2021 rok (1)

Budżet gminy na 2020 rok (1)

Budżet gminy na 2019 rok (1)

Budżet gminy na 2018 rok (1)

Budżet gminy na 2017 rok (1)

Budżet gminy na 2016 rok (1)

Budżet gminy na 2015 rok (1)

Budżet gminy na 2014 rok (1)

Budżet gminy na 2013 rok (1)

Budżet gminy na 2012 rok (1)

Budżet gminy na 2011 rok (1)

Budżet gminy na 2010 rok (1)

Budżet gminy na 2009 rok (1)

Budżet gminy na 2008 rok (1)

Budżet gminy 2003 - 2007 (5)

Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu (0)

Sprawozdania z wykonania budżetu (0)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok (1)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok (1)

Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008 (5)

Informacje półroczne z wykonania budżetu (15)

Informacje kwartalne z wykonania budżetu (7)

Sprawozdania finansowe (0)

Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia (4)

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia (4)

Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni (3)

Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni (3)

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie (3)

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni (3)

Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni (3)

Podatki i opłaty (0)

Podatki i opłaty - 2022 rok (1)

Podatki i opłaty - 2021 rok (1)

Podatki i opłaty - 2020 rok (1)

Podatki i opłaty - 2019 rok (1)

Podatki i opłaty - 2018 rok (1)

Podatki i opłaty - 2017 rok (1)

Podatki i opłaty - 2016 rok (2)

Podatki i opłaty - 2015 rok (2)

Podatki i opłaty - 2014 rok (2)

Podatki i opłaty - 2013 rok (1)

Podatki i opłaty - 2012 rok (1)

Podatki i opłaty - 2011 rok (1)

Podatki i opłaty - 2010 rok (1)

Podatki i opłaty - 2009 rok (1)

Podatki i opłaty 2002 rok (1)

Wykazy - 2008 rok (1)

Zagospodarowanie przestrzenne (0)

2021 - 2022 (1)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 86/2 w miejscowości Księte (4)

2006 - 2020 (2)

Lokalizacja inwestycji celu publicznego (26)

Gospodarka odpadami komunalnymi (0)

2022 rok (3)

2021 rok (3)

2012 - 2020 r. (0)

2020 rok (3)

2019 rok (4)

2018 rok (3)

2017 rok (6)

2016 rok (4)

2015 rok (7)

2014 rok (8)

2013 rok (16)

2012 rok (3)

Uchwały dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (1)

Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (1)

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia (1)

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia (4)

Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (1)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe (2)

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych (1)

Ochrona środowiska (0)

Ochrona środowiska - 2022 (1)

Ochrona środowiska - 2021 (6)

Ochrona środowiska - 2020 (4)

Ochrona środowiska - 2019 (2)

Ochrona środowiska - 2018 (2)

Ochrona środowiska - 2017 (1)

Ochrona środowiska - 2016 (5)

Ochrona środowiska - 2015 (7)

Ochrona środowiska - 2014 (5)

Ochrona środowiska - 2013 (0)

Ochrona środowiska - 2012 (4)

Ochrona środowiska - 2011 (5)

Ochrona środowiska - 2010 (6)

Ochrona środowiska - 2009 (12)

Ochrona środowiska - 2007/2008 (0)

Ochrona środowiska - 2007/2008 (1)

Raport o stanie Gminy Świedziebnia (0)

Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2021 rok (1)

Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2020 rok (1)

Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok (1)

Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok (1)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. (1)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. (1)

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. (1)

Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r. (1)

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. (1)

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (0)

Wybory Sołtysa w Sołectwie Księte - 2021 r. (1)

Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2019 r. (1)

Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r. (1)

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r. (1)

Wybory samorządowe 2018 r. (1)

Wybory i referenda 2004-2015 (0)

Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. (1)

Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. (1)

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r. (1)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. (1)

Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. (1)

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. (1)

Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. (1)

Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r. (1)

Wybory samorządowe 2010 r. (1)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. (1)

Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. (1)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r. (1)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r. (1)

Wybory 2004-2007 (5)

Jak załatwić sprawę w Urzędzie (1)

Jednostki organizacyjne (1)

Jednostki pomocnicze (1)

Oświadczenia majątkowe (0)

Oświadczenia majątkowe za 2021 rok (1)

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok (2)

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok (2)

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok (4)

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok (3)

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok (3)

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok (2)

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok (4)

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok (2)

Konkursy (0)

Konkursy ofert (0)

Konkursy ofert - 2022 rok (1)

Konkursy ofert - 2021 rok (1)

Konkursy ofert - 2020 rok (1)

Konkursy ofert - 2019 rok (1)

Konkursy ofert - 2018 rok (1)

Konkursy ofert - 2017 rok (1)

Konkursy ofert - 2016 rok (1)

Konkursy ofert - 2015 rok (1)

Konkursy ofert - 2014 rok (1)

Konkursy ofert - 2013 rok (1)

Konkursy ofert - 2012 rok (1)

Konkursy ofert - 2011 rok (1)

Konkursy ofert - 2010 rok (1)

Konkursy ofert - 2009 rok (1)

Konkursy ofert - 2008 rok (1)

Pozostałe konkursy (2)

Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (0)

Informacja o jakości wody - 2021 r. (1)

Informacja o jakości wody - 2020 r. (1)

Informacja o jakości wody - 2019 r. (1)

Informacja o jakości wody - 2018 r. (1)

PPWOW Program Integracji Społecznej (0)

PPWOW Infomacje ogólne (1)

Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej (15)

Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia (2)

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy (0)

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2019 rok (1)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (0)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2021 rok (1)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2020 rok (1)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok (2)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok (2)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok (1)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok (1)

Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (2)

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (0)

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2021 rok (1)

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok (3)

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2017 rok (1)

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok (1)

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze -2015 rok (1)

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2014 rok (1)

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok (1)

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok (2)

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2008 rok (1)

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2009 rok (2)

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół (0)

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2022 rok (2)

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok (1)

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok (1)

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok (1)

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok (2)

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok (1)

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok (1)

Wykazy (1)

Spisy powszechne (0)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. (2)

Powszechny Spis Rolny 2020 r. (1)

Powszechny Spis Rolny 2010 r. (1)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (1)

Rejestry (1)

Petycje (0)

Rejestr petycji (1)

Obwieszczenia i zawiadomienia Starosty Brodnickiego (0)

2021 rok (4)

2020 rok (1)

Fundusze Strukturalne (1)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (0)

Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r. (0)

Aktualności (5)

Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r. (0)

- Aktualności (9)

Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r. (0)

Aktualności (6)

Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r. (0)

Aktualności (2)

Zarządzenia (1)

Regulamin BO (1)

Dokumenty do pobrania (1)

Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r. (0)

Aktualności (6)

Zarządzenia (3)

Regulamin B O (2)

Dokumenty (1)

Kontakt (1)

Linki (1)

Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009. (1)

Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim (1)

Pomoc Społeczna (4)

Świadczenia dla rodziny (5)

Świadczenie Dobry Start 300+ (1)

Świadczenie wychowawcze 500+ (4)

Zasiłek rodzinny (1)

Zasiłek pielegnacyjny (1)

Świadczenia opiekuńcze (0)

świadczenie pielęgnacyjne (1)

specjalny zasiłek opiekuńczy (1)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (1)

Świadczenie rodzicielskie (1)

Jednorazowe świadczenie "Za życiem" (1)

Fundusz alimentacyjny (1)

Karta Dużej Rodziny (1)

Redakcja biuletynu (1)

Deklaracja dostępności (1)

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (1)

Pliki na serwerze (0)