główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2022-08-11 15:02
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia » 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: XXXI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 19 sierpnia 2022 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
2. Data: 2022-08-11 14:26
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
3. Data: 2022-08-11 14:17
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świedziebnia”
Wykonanie: Anna Brzóska
4. Data: 2022-08-08 10:13
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2022 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA
Wykonanie: Anna Brzóska
5. Data: 2022-07-27 15:37
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Informacje kwartalne z wykonania budżetu
Opis zmian: dodanie artykułu: 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
6. Data: 2022-07-27 15:35
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Informacje kwartalne z wykonania budżetu
Opis zmian: dodanie artykułu: 2021 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
7. Data: 2022-07-27 15:33
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Informacje kwartalne z wykonania budżetu
Opis zmian: dodanie artykułu: 2020 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
8. Data: 2022-07-25 14:39
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2022 ROK
Wykonanie: Anna Brzóska
9. Data: 2022-07-22 14:15
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
10. Data: 2022-07-22 14:12
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
11. Data: 2022-07-18 15:17
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2022 ROK
Wykonanie: Anna Brzóska
12. Data: 2022-07-18 11:00
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Jolanta Nadolska
13. Data: 2022-07-18 10:55
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Jolanta Nadolska
14. Data: 2022-07-18 10:52
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Jolanta Nadolska
15. Data: 2022-07-18 10:45
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Jolanta Nadolska
16. Data: 2022-07-18 10:42
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Jolanta Nadolska
17. Data: 2022-07-18 10:41
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Jolanta Nadolska
18. Data: 2022-07-18 10:40
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Jolanta Nadolska
19. Data: 2022-07-18 10:36
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Jolanta Nadolska
20. Data: 2022-07-18 10:34
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Jolanta Nadolska
21. Data: 2022-07-18 10:24
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek do Wójta Gminy Świedziebnia o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Świedziebnia
Wykonanie: Jolanta Nadolska
22. Data: 2022-07-18 10:21
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek do Wójta Gminy Świedziebnia o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Świedziebnia
Wykonanie: Jolanta Nadolska
23. Data: 2022-07-18 10:18
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek do Wójta Gminy Świedziebnia o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Świedziebnia
Wykonanie: Jolanta Nadolska
24. Data: 2022-07-15 15:08
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-gospodarczego w miejscowości Świedziebnia”
Wykonanie: Anna Brzóska
25. Data: 2022-07-15 15:07
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-gospodarczego w miejscowości Świedziebnia”
Wykonanie: Anna Brzóska
26. Data: 2022-07-15 14:33
Dział: Pozostałe » Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół » Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE
Wykonanie: Ewa Szymańska
27. Data: 2022-07-14 08:19
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej pod nazwą „Zasadki PV I” o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacjami transformatorowymi SN/nN oraz kontenerami technicznymi w postaci magazynów energii w miejscowości Zasadki, obręb Zasadki, na dz. o nr ewid. 198/1, 202/1, 203/1, 216/1 oraz 228/2, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie.
Wykonanie: Anna Brzóska
28. Data: 2022-07-14 08:19
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 250, 265, 292/6 oraz 148/1, 298 w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
29. Data: 2022-07-14 08:18
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 250, 265, 292/6 oraz 148/1, 298 w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
30. Data: 2022-07-14 08:16
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 250, 265, 292/6 oraz 148/1, 298 w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska