główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2021-06-11 09:30
Dział: Pozostałe » Obwieszczenia i zawiadomienia Starosty Brodnickiego » 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Brodnickiego o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1827C na odcinku Rokitnica-Janowo
Wykonanie: Marta Bielicka
2. Data: 2021-06-10 11:38
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 195/1 w obrębie Okalewko, gmina Świedziebnia".
Wykonanie: Anna Brzóska
3. Data: 2021-06-10 11:35
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 195/1 w obrębie Okalewko, gmina Świedziebnia".
Wykonanie: Anna Brzóska
4. Data: 2021-06-10 10:42
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Grzęby) o mocy łącznej do 2 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 124/1 w obrębie Grzęby, gmina Świedziebnia.
Wykonanie: Anna Brzóska
5. Data: 2021-06-10 10:36
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Grzęby) o mocy łącznej do 2 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 124/1 w obrębie Grzęby, gmina Świedziebnia.
Wykonanie: Anna Brzóska
6. Data: 2021-06-08 10:42
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia » 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: XX Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 15 czerwca 2021 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
7. Data: 2021-05-27 14:08
Dział: Prawo lokalne » Raport o stanie Gminy Świedziebnia » Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2020 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
8. Data: 2021-05-24 14:49
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Jolanta Nadolska
9. Data: 2021-05-24 14:45
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Jolanta Nadolska
10. Data: 2021-05-24 11:40
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja publiczna o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o konsultacjach społecznych
Wykonanie: Anna Brzóska
11. Data: 2021-05-24 11:38
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja publiczna o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o konsultacjach społecznych
Wykonanie: Anna Brzóska
12. Data: 2021-05-18 13:57
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2021 ROK
Wykonanie: Anna Brzóska
13. Data: 2021-05-14 13:46
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
Wykonanie: Ewa Szymańska
14. Data: 2021-05-14 11:04
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni za 2020 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
15. Data: 2021-05-14 11:02
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni za 2020 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
16. Data: 2021-05-14 09:43
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni za 2020 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
17. Data: 2021-05-13 12:33
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni za 2020 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
18. Data: 2021-05-13 12:18
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni za 2020 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
19. Data: 2021-05-13 12:17
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni za 2020 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
20. Data: 2021-05-13 12:07
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia za 2020 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
21. Data: 2021-05-13 12:01
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia za 2020 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
22. Data: 2021-05-13 11:48
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie za 2020 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
23. Data: 2021-05-13 11:43
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni za 2020 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
24. Data: 2021-05-13 11:35
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni za 2020 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
25. Data: 2021-05-06 10:38
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 166 w obrębie Zasady Nowe, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki."
Wykonanie: Anna Brzóska
26. Data: 2021-05-06 10:35
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 166 w obrębie Zasady Nowe, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki."
Wykonanie: Anna Brzóska
27. Data: 2021-05-06 10:31
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 166 w obrębie Zasady Nowe, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki."
Wykonanie: Anna Brzóska
28. Data: 2021-04-30 12:25
Dział: Prawo lokalne » Gospodarka odpadami komunalnymi » Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Marta Bielicka
29. Data: 2021-04-14 10:27
Dział: Pozostałe » Obwieszczenia i zawiadomienia Starosty Brodnickiego » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Starosty Brodnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 080917C w miejscowości Zduny, Janowo, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
30. Data: 2021-04-14 10:27
Dział: Pozostałe » Obwieszczenia i zawiadomienia Starosty Brodnickiego » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Starosty Brodnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 080917C w miejscowości Zduny, Janowo, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska