główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2022-12-07 11:42
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług restauracyjnych - przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Świedziebnia w 2023 r.
Wykonanie: Anna Brzóska
2. Data: 2022-12-07 09:02
Dział: Prawo lokalne » Podatki i opłaty » Podatki i opłaty - 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Podatki i opłaty - 2023 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
3. Data: 2022-12-07 08:39
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXV W DNIU 30 LISTOPADA 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
4. Data: 2022-12-07 08:34
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXV W DNIU 30 LISTOPADA 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
5. Data: 2022-12-02 12:46
Dział: Zamówienia publiczne » Zaproszenia do składania ofert » Zaproszenia do składania ofert - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty na „Budowę instalacji gazowej i c.o. oraz zbiornika na gaz przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko"
Wykonanie: Anna Brzóska
6. Data: 2022-12-02 12:28
Dział: Zamówienia publiczne » Zaproszenia do składania ofert » Zaproszenia do składania ofert - rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty na „Budowę instalacji gazowej i c.o. oraz zbiornika na gaz przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko"
Wykonanie: Anna Brzóska
7. Data: 2022-12-01 09:12
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXIV W DNIU 9 LISTOPADA 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
8. Data: 2022-12-01 09:06
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 109/3 w obrębie Granaty, gmina Świedziebni
Wykonanie: Anna Brzóska
9. Data: 2022-12-01 09:05
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Imienne wykazy głosowań radnych » 2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XXXV SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 30 LISTOPADA 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
10. Data: 2022-12-01 09:03
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 109/3 w obrębie Granaty, gmina Świedziebni
Wykonanie: Anna Brzóska
11. Data: 2022-12-01 08:49
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Imienne wykazy głosowań radnych » 2022 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XXXV SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 30 LISTOPADA 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
12. Data: 2022-11-22 14:29
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia » 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: XXXV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 30 listopada 2022 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
13. Data: 2022-11-22 14:28
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy » Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji » 2022 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Posiedzenie Wspólne Komisji Rady Gminy Świedziebnia w dniu 29 listopada 2022 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
14. Data: 2022-11-22 14:27
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy » Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji » 2022 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Posiedzenie Wspólne Komisji Rady Gminy Świedziebnia w dniu 29 listopada 2022 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
15. Data: 2022-11-21 12:01
Dział: Pozostałe » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nr 1/2022 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Ewa Szymańska
16. Data: 2022-11-16 14:31
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 080921C Świedziebnia - Brodniczka na odcinku o długości 2 500 mb, na działce ewidencyjnej nr 18, położonej w obrębie geodezyjnym Janowo, gm. Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
17. Data: 2022-11-16 14:29
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 080921C Świedziebnia - Brodniczka na odcinku o długości 2 500 mb, na działce ewidencyjnej nr 18, położonej w obrębie geodezyjnym Janowo, gm. Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
18. Data: 2022-11-16 14:27
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 080921C Świedziebnia - Brodniczka na odcinku o długości 2 500 mb, na działce ewidencyjnej nr 18, położonej w obrębie geodezyjnym Janowo, gm. Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
19. Data: 2022-11-16 14:19
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 080913C Zasady - Kotownica gr. powiatu Piaski na długości 2 705 mb, na działkach ewidencyjnych nr 109, 338 - położonych w obrębie geodezyjnym Zasady Nowe oraz działce nr 335 - obręb Zasady, gm. Świedziebni
Wykonanie: Anna Brzóska
20. Data: 2022-11-16 14:16
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 080913C Zasady - Kotownica gr. powiatu Piaski na długości 2 705 mb, na działkach ewidencyjnych nr 109, 338 - położonych w obrębie geodezyjnym Zasady Nowe oraz działce nr 335 - obręb Zasady, gm. Świedziebni
Wykonanie: Anna Brzóska
21. Data: 2022-11-16 14:11
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej nr 080935C Michałki - Ozorkowo na długości 1 496 m, na działce ewidencyjnej nr 125 - położonej w obrębie Grzęby oraz na działkach ewidencyjnych nr 152 i 64 - położonych w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
22. Data: 2022-11-16 14:06
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej nr 080935C Michałki - Ozorkowo na długości 1 496 m, na działce ewidencyjnej nr 125 - położonej w obrębie Grzęby oraz na działkach ewidencyjnych nr 152 i 64 - położonych w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
23. Data: 2022-11-16 14:00
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi gminnej nr 080935C Michałki - Ozorkowo na długości 1 496 m, na działce ewidencyjnej nr 125 - położonej w obrębie Grzęby oraz na działkach ewidencyjnych nr 152 i 64 - położonych w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
24. Data: 2022-11-15 15:49
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Transmisje obrad sesji Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ARCHIWUM NAGRAŃ Z SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA - 2022 ROK
Wykonanie: Ewa Szymańska
25. Data: 2022-11-15 15:38
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Imienne wykazy głosowań radnych » 2022 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XXXIV SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 9 LISTOPADA 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
26. Data: 2022-11-15 08:54
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Wykonanie: Anna Brzóska
27. Data: 2022-11-15 08:53
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Wykonanie: Anna Brzóska
28. Data: 2022-11-09 14:02
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: usunięcie artykułu: Przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej pod nazwą „Zasadki PV I” o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacjami transformatorowymi SN/nN oraz kontenerami technicznymi w postaci magazynów energii w miejscowości Zasadki, obręb Zasadki, na dz. o nr ewid. 198/1, 202/1, 203/1, 216/1 oraz 228/2, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie.
Wykonanie: Anna Brzóska
29. Data: 2022-11-08 10:30
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia » 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: XXXIV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 9 listopada 2022 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
30. Data: 2022-11-08 08:36
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Wykonanie: Anna Brzóska