główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2021-04-14 10:27
Dział: Pozostałe » Obwieszczenia i zawiadomienia Starosty Brodnickiego » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Starosty Brodnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 080917C w miejscowości Zduny, Janowo, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
2. Data: 2021-04-14 10:27
Dział: Pozostałe » Obwieszczenia i zawiadomienia Starosty Brodnickiego » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Starosty Brodnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 080917C w miejscowości Zduny, Janowo, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
3. Data: 2021-04-14 10:25
Dział: Pozostałe » Obwieszczenia i zawiadomienia Starosty Brodnickiego » 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Starosty Brodnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 080917C w miejscowości Zduny, Janowo, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
4. Data: 2021-04-13 13:07
Dział: Pozostałe » Świadczenia dla rodziny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja 500+
Wykonanie: Anna Krajnik
5. Data: 2021-04-13 13:02
Dział: Pozostałe » Świadczenia dla rodziny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja 500+
Wykonanie: Anna Krajnik
6. Data: 2021-04-13 13:01
Dział: Pozostałe » Świadczenia dla rodziny » Świadczenie wychowawcze 500+
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500+ 2021/2022
Wykonanie: Anna Krajnik
7. Data: 2021-04-13 13:00
Dział: Pozostałe » Świadczenia dla rodziny » Świadczenie wychowawcze 500+
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rodzina 500+ 2021/2022
Wykonanie: Anna Krajnik
8. Data: 2021-04-13 12:59
Dział: Pozostałe » Świadczenia dla rodziny » Świadczenie wychowawcze 500+
Opis zmian: dodanie artykułu: Program Rodzina 500+ 2021/2022
Wykonanie: Anna Krajnik
9. Data: 2021-04-13 10:02
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"
Wykonanie: Anna Brzóska
10. Data: 2021-04-13 09:52
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"
Wykonanie: Anna Brzóska
11. Data: 2021-04-12 10:57
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XIX W DNIU 26 MARCA 2021 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
12. Data: 2021-04-12 10:08
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XIX W DNIU 26 MARCA 2021 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
13. Data: 2021-04-12 10:04
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XIX W DNIU 26 MARCA 2021 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
14. Data: 2021-04-12 09:48
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Imienne wykazy głosowań radnych » 2021 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XIX SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 26 MARCA 2021 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
15. Data: 2021-04-07 10:22
Dział: Pozostałe » Konkursy » Konkursy ofert » Konkursy ofert - 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2021 ROKU
Wykonanie: Anna Brzóska
16. Data: 2021-04-06 12:13
Dział: Pozostałe » Konkursy » Konkursy ofert » Konkursy ofert - 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2021 ROKU
Wykonanie: Anna Brzóska
17. Data: 2021-03-31 14:01
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Ewa Szymańska
18. Data: 2021-03-31 13:56
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Ewa Szymańska
19. Data: 2021-03-31 13:30
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2021r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
20. Data: 2021-03-31 13:19
Dział: Pozostałe » Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wykonanie: Ewa Szymańska
21. Data: 2021-03-30 15:32
Dział: Jednostki organizacyjne » Szkoła Podstawowa w Janowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWIE
Wykonanie: Ewa Szymańska
22. Data: 2021-03-30 15:29
Dział: Jednostki organizacyjne » Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPOR. PIOTRA WYSOCKIEGO W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Ewa Szymańska
23. Data: 2021-03-30 15:24
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Ewa Szymańska
24. Data: 2021-03-29 14:58
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wykonanie: Jolanta Nadolska
25. Data: 2021-03-29 14:00
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wykonanie: Jolanta Nadolska
26. Data: 2021-03-25 14:41
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania z wykonania budżetu » Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2020 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
27. Data: 2021-03-23 08:49
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2021 ROK
Wykonanie: Anna Brzóska
28. Data: 2021-03-23 08:46
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2021 ROK
Wykonanie: Marta Bielicka
29. Data: 2021-03-23 08:39
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2021 ROK
Wykonanie: Anna Brzóska
30. Data: 2021-03-23 08:33
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2021 ROK
Wykonanie: Anna Brzóska