główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-08-10 13:11
Dział: Pozostałe » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nr 2/2020 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Ewa Szymańska
2. Data: 2020-08-04 09:14
Dział: Zamówienia publiczne » Zaproszenia do składania ofert » Zaproszenia do składania ofert - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PONOWNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PN. "USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ PROWADZONEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA"
Wykonanie: Marta Bielicka
3. Data: 2020-08-04 09:13
Dział: Zamówienia publiczne » Zaproszenia do składania ofert » Zaproszenia do składania ofert - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: PONOWNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PN. "USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ PROWADZONEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA"
Wykonanie: Marta Bielicka
4. Data: 2020-07-29 12:49
Dział: Pozostałe » Świadczenia dla rodziny
Opis zmian: dodanie artykułu: terminy wypłaty 300+
Wykonanie: Anna Krajnik
5. Data: 2020-07-27 14:13
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Jolanta Nadolska
6. Data: 2020-07-27 13:56
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Jolanta Nadolska
7. Data: 2020-07-27 13:20
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek do Wójta Gminy Świedziebnia o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Świedziebnia
Wykonanie: Jolanta Nadolska
8. Data: 2020-07-27 13:17
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek do Wójta Gminy Świedziebnia o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Świedziebnia
Wykonanie: Jolanta Nadolska
9. Data: 2020-07-24 15:20
Dział: Zamówienia publiczne » Zaproszenia do składania ofert » Zaproszenia do składania ofert - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PN. "USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ PROWADZONEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA"
Wykonanie: Marta Bielicka
10. Data: 2020-07-24 15:20
Dział: Zamówienia publiczne » Zaproszenia do składania ofert » Zaproszenia do składania ofert - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PN. "USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ PROWADZONEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA"
Wykonanie: Marta Bielicka
11. Data: 2020-07-24 13:46
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Wykonanie: Ewa Szymańska
12. Data: 2020-07-23 14:20
Dział: Prawo lokalne » Gospodarka odpadami komunalnymi » 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Marta Bielicka
13. Data: 2020-07-20 09:32
Dział: Pozostałe » Spisy powszechne » Powszechny Spis Rolny 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Powszechny Spis Rolny 2020 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
14. Data: 2020-07-17 07:46
Dział: Pozostałe » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK - RADA GMINY ŚWIEDZIEBNIA
Wykonanie: Ewa Szymańska
15. Data: 2020-07-16 15:14
Dział: Pozostałe » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK - KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PRACOWNICY URZĘDU GMINY ŚWIEDZIEBNIA
Wykonanie: Ewa Szymańska
16. Data: 2020-07-14 12:52
Dział: Zamówienia publiczne » Zaproszenia do składania ofert » Zaproszenia do składania ofert - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PN. "USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ PROWADZONEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA"
Wykonanie: Marta Bielicka
17. Data: 2020-07-10 08:36
Dział: Wybory i referenda » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
18. Data: 2020-07-06 09:35
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA - W PODZIALE NA 4 CZĘŚCI
Wykonanie: Marta Bielicka
19. Data: 2020-07-06 09:34
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA - W PODZIALE NA 4 CZĘŚCI
Wykonanie: Marta Bielicka
20. Data: 2020-07-06 09:32
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg w gminie Świedziebnia - w podziale na 4 części
Wykonanie: Marta Bielicka
21. Data: 2020-07-06 08:00
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Transmisje obrad sesji Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ARCHIWUM NAGRAŃ Z SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA - 2020 ROK
Wykonanie: Ewa Szymańska
22. Data: 2020-07-06 07:57
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XV W DNIU 30 CZERWCA 2020 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
23. Data: 2020-07-01 07:54
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Imienne wykazy głosowań radnych » 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XIV SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 30 CZERWCA 2020 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
24. Data: 2020-06-30 16:19
Dział: Wybory i referenda » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
25. Data: 2020-06-30 09:01
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
26. Data: 2020-06-30 08:59
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
27. Data: 2020-06-29 15:39
Dział: Wybory i referenda » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
28. Data: 2020-06-24 08:24
Dział: Wybory i referenda » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
29. Data: 2020-06-24 08:02
Dział: Wybory i referenda » Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
30. Data: 2020-06-23 13:24
Dział: Pozostałe » Świadczenia dla rodziny » Fundusz alimentacyjny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: fundusz alimentacyjny
Wykonanie: Anna Krajnik