główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP Gminy Świedziebnia

Urząd Gminy Świedziebnia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Świedziebnia www.bip.swiedziebnia.pl. Data publikacji strony internetowej: 01.04.2008 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.04.2019 Strona internetowa jest częściowo zgodna z u...

Utworzony: 2020-09-23 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 14:20

2.

bezpłatne badania mammograficzne LUX MED

Utworzony: 2020-09-23 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 12:55

3.

bezpłatne badania mammograficzne LUX MED

Utworzony: 2020-09-23 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 12:55

4.

bezpłatne badania mammograficzne LUX MED

Utworzony: 2020-09-23 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 11:24

5. Świadczenia dla rodziny

terminy wypłaty 300+

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dnia 31.08.2020 r. nastąpi w dniu 23.09.2020 r. Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 27.08.2020 r. do dnia 30.08.2020 r. nastąpiła w dniu 18.09.2020 r. Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 20.08.2020 r. do ...

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 15:45

6. 2020 rok

XVI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 28 września 2020 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2020-09-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 15:36

7. Przetargi - rok 2020

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 080940C - NIEMIECKA KOLONIA

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik Nr 1 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego Załącznik nr 5 Wzór umowy Załącznik nr 6 Wykaz robót budowlanych Załącznik nr 7 Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów Załącznik nr 8 Wykaz wykazu osób skierowanych pr...

Utworzony: 2020-09-03 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 15:06

8. Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPOR. PIOTRA WYSOCKIEGO W ŚWIEDZIEBNI

Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 87-335 Świedziebnia Dyrektor mgr Wiesława Zalewska tel. 56 49 384 11 e-mail: sp_swiedziebnia@op.pl serwis www: www.sp.swiedziebnia.pl Filie: Szkoła Filialna im. Komisji Edukacji Narodowej w Michałkach 87-335 Świedziebnia Szkoła Filialna w Zasadach 87-335 Świedziebnia Dokumenty do pobrania: Statut Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni Instrukcja kancelaryjna Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świed...

Utworzony: 2013-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 12:34

9. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK - KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH O...

Pobierz: Szymon Zalewski - Wójt Gminy Pobierz: Ewa Szymańska - Sekretarz Gminy Pobierz: Małgorzata Schuetz - Skarbnik Gminy Pobierz: Mariola Bejger Pobierz: Danuta Draszba Pobierz: Kamil Durszlewicz Pobierz: Aneta Kilińska Pobierz: Renata Kwiatkowska Pobierz: Joanna Murawska Pobierz: Jolanta Nadolska Pobierz: Maria Jolanta Sosnowska Pobierz: Krzysztof Tyburski Pobierz: Wiesława Zalewska Pobierz: Aneta Kilińska - złożone w dniu 26 lipca 2019 r. Pobierz: Jolanta Rakoczy - złożone w dniu 26 lip...

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 08:40

10. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK - RADA GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Jarosław Cyrankowski - Przewodniczący Rady Pobierz: Wiesław Argalski Pobierz: Zenon Cierliński Pobierz: Maria Getka Pobierz: Halina Laskowska Pobierz: Urszula Lutowska Pobierz: Dariusz Mańkowski Pobierz: Józef Mosakowski Pobierz: Wiesław Nadolski Pobierz: Agnieszka Sadowska Pobierz: Jerzy Sitkiewicz Pobierz: Michał Straus Pobierz: Andrzej Turowski Pobierz: Lech Wybult Pobierz: Mirosław Zieliński

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 08:37

11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2020 rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Pobierz Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Utworzony: 2020-09-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-09 11:23

12. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok

Ogłoszenie Nr 2/2020 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarcz...

Pobierz: Ogłoszenie Nr 2/2020 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy Świedziebnia Pobierz: Klauzula informacyjna Pobierz: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy Świedziebnia

Utworzony: 2020-08-10 | Zmodyfikowany: 2020-09-07 08:31

13. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od...

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF - formularz z aktywnymi polami do wypełnienia i wydrukowania) Załącznik Nr 1 do (PDF - formularz z aktywnymi polami do wypełnienia i wydrukowania) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF - formularz do wydrukowania i wypełnienia) Załącznik Nr 1 do (PDF - formularz do wydrukowania i wypełnienia) Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w następu...

Utworzony: 2020-08-26 | Zmodyfikowany: 2020-09-03 10:06

14. Zaproszenia do składania ofert - rok 2020

PONOWNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PN. "USUWANIE FOLI...

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Utworzony: 2020-08-28 | Zmodyfikowany: 2020-08-28 12:45

15. Zaproszenia do składania ofert - rok 2020

PONOWNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PN. "USUWANIE FOLI...

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków Unieważnienie zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Gminy Świedziebnia"

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-28 12:33

16. Informacje półroczne z wykonania budżetu

2020 ROK

Pobierz: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za I półrocze 2020 roku Pobierz: Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Świedziebnia na dzień 30 czerwca 2020 r. Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Świedziebnia na dzień 30 czerwca 2020 r. Pobierz: Załącznik Nr 3 Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych do 30.06.2020 r. Pobierz: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia w I półroczu 2020 r...

Utworzony: 2020-08-26 | Zmodyfikowany: 2020-08-26 13:23

17. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 87-335 Świedziebnia Kierownik mgr Jolanta Nadolska tel. 56 49 387 51, 531 837 743 e-mail: gzeas@swiedziebnia.pl Dokumenty do pobrania: Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni Uchwała w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi Regulamin Organizacyjny w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administr...

Utworzony: 2013-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 14:12

18. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Wniosek do Wójta Gminy Świedziebnia o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 ...

Pobierz: Wniosek do Wójta Gminy Świedziebnia o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Świedziebnia

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 13:18

19. Zaproszenia do składania ofert - rok 2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PN. "USUWANIE FOLII ROLNIC...

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków Unieważnienie zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Gminy Świedziebnia"

Utworzony: 2020-07-13 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 15:20

20. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Pobierz: Uchwała Nr XV/83/2020 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania Pobierz: Wzór wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 13:36