główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2021 rok

Obwieszczenie Starosty Brodnickiego o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania adminis...

Pobierz Obwieszczenie Starosty Brodnickiego o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1827C na odcinku Rokitnica-Janowo

Utworzony: 2021-06-11 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 09:25

2. Ochrona środowiska - 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uw...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 195/1 w obrębie Okalewko, gmina Świedziebnia".

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-10 11:36

3. Ochrona środowiska - 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uw...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Grzęby) o mocy łącznej do 2 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 124/1 w obrębie Grzęby, gmina Świedziebnia.

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-10 10:38

4. 2021 rok

XX Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 15 czerwca 2021 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2021-06-08 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 10:41

5. Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2020 rok

Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2020 rok

Pobierz: Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Świedziebnia raportu o stanie Gminy Świedziebnia za 2020 rok Pobierz: Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2020 rok Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mieszkaniec Gminy Świedziebnia, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy zobowiązany jest złożyć pisemnie zgłoszenie do Przewodniczącego Rad...

Utworzony: 2021-05-27 | Zmodyfikowany: 2021-05-27 13:08

6. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 87-335 Świedziebnia Kierownik mgr Jolanta Nadolska tel. 56 49 387 51, 531 837 743 e-mail: gzeas@swiedziebnia.pl adres ePUAP: /GZEAS_Swiedziebnia/SkrytkaESP Dokumenty do pobrania: Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni Uchwała w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi Regulamin Organizac...

Utworzony: 2013-10-07 | Zmodyfikowany: 2021-05-24 14:49

7. Ochrona środowiska - 2021

Informacja publiczna o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pom...

Utworzony: 2021-05-24 | Zmodyfikowany: 2021-05-24 11:39

8. Lokalizacja inwestycji celu publicznego

2021 ROK

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "przebudowie stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie linii kablowej SN/nN w miejscowości Michałki gm. Świedziebnia na dz. nr 31/1 – obręb Michałki". Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej ...

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-05-18 13:53

9. 2021 rok

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządz...

Pobierz: Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

Utworzony: 2021-05-14 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 13:42

10. Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni za 2020 rok

Pobierz: Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. Pobierz: Zestawienie zmian w funduszu jednostki Pobierz: Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni za 2020 rok

Utworzony: 2021-05-13 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 11:04

11. Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni za 2020 rok

Pobierz: Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Informacja dodatkowa Pobierz: Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

Utworzony: 2021-05-13 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 10:57

12. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia za 2020 rok

Pobierz: Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Informacja dodatkowa Pobierz: Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

Utworzony: 2021-05-13 | Zmodyfikowany: 2021-05-13 12:03

13. Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia

Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia za 2020 rok

Pobierz: Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Informacja dodatkowa Pobierz: Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

Utworzony: 2021-05-13 | Zmodyfikowany: 2021-05-13 11:52

14. Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie za 2020 rok

Pobierz: Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Informacja dodatkowa Pobierz: Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

Utworzony: 2021-05-13 | Zmodyfikowany: 2021-05-13 11:43

15. Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni ...

Pobierz: Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Informacja dodatkowa Pobierz: Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

Utworzony: 2021-05-13 | Zmodyfikowany: 2021-05-13 11:38

16. Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni

Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedz...

Pobierz: Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. Pobierz: Informacja dodatkowa Pobierz: Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

Utworzony: 2021-05-13 | Zmodyfikowany: 2021-05-13 11:02

17. Ochrona środowiska - 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uw...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 166 w obrębie Zasady Nowe, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki."

Utworzony: 2021-05-06 | Zmodyfikowany: 2021-05-06 10:36

18. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia

Pobierz Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia za 2020 rok Pobierz: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia za 2019 rok Pobierz: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia za 2018 rok Pobierz: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia za 2017 rok Pobierz: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Św...

Utworzony: 2015-06-26 | Zmodyfikowany: 2021-04-30 12:23

19. 2021 rok

Zawiadomienie Starosty Brodnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inw...

Utworzony: 2021-04-14 | Zmodyfikowany: 2021-04-14 10:27

20. Świadczenia dla rodziny

informacja 500+

INFORMACJA „500+” Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na kolejny okres będą przyjmowane: - drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r. (za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS) - w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do...

Utworzony: 2021-01-26 | Zmodyfikowany: 2021-04-13 13:05