główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Świadczenia dla rodziny

Terminy wypłat świadczeń od listopada 2019 r.

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnych miesiącach nastąpi w kasie Banku Spółdzielczego w Świedziebni w godz. od 800-1515 w następujących terminach: Listopad 2019 r. - dla osób, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do J w dniu 26 listopada 2019r. - dla osób, których nazwiska rozpoczynają się na litery od K do Ż w dniu 27 listopada 2019r. Grudzień 2019...

Utworzony: 2019-10-21 | Zmodyfikowany: 2019-10-21 09:36

2. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r.

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r.

Pobierz: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Pobierz: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Pobierz: Infor...

Utworzony: 2019-08-20 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 08:29

3. Uchwały Rady Gminy 2019 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI X W DNIU 26 WRZEŚNIA 2019 R.

Pobierz: Uchwała Nr X/50/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok Pobierz: Uchwała Nr X/51/2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich Pobierz: Uchwała Nr X/52/2019 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Górznieńsko – Lidzbarskie...

Utworzony: 2019-10-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 08:10

4. Transmisje obrad sesji Rady Gminy

ARCHIWUM NAGRAŃ Z SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA - 2019 ROK

IV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 8 lutego 2019 r. V Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 29 marca 2019 r. VI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 24 kwietnia 2019 r. VII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 27 czerwca 2019 r. VIII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 25 lipca 2019 r. IX Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 14 sierpnia 2019 r. X Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 26 września 2019 r.

Utworzony: 2019-02-12 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 08:08

5. Świadczenie Dobry Start 300+

Terminy wypłat 300+

Wypłata świadczenia „Dobry Start” dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 13.08.2019 r. do dnia 27.08.2019 r. nastąpi w dniu 26.09.2019 r. Wypłata świadczenia „Dobry Start” dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 28.08.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. nastąpi w dniu 30.09.2019 r. Daty kolejnych wypłat będą podane w terminie późniejszym.

Utworzony: 2019-09-26 | Zmodyfikowany: 2019-09-26 13:52

6. 2019 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA X SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 26 WRZEŚNI...

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IX sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok Głosowanie w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uch...

Utworzony: 2019-09-26 | Zmodyfikowany: 2019-09-26 13:43

7. Świadczenie Dobry Start 300+

Termin wypłaty 300+

Wypłata świadczenia „Dobry Start” dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 03.08.2019 r. do dnia 12.08.2019 r. nastąpi w dniu 18.09.2019 r. Daty kolejnych wypłat będą podane w terminie późniejszym.

Utworzony: 2019-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 13:35

8. 2019 rok

X Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 26 września 2019 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2019-09-17 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 15:24

9. Informacja o jakości wody - 2019 r.

Informacja o jakości wody - 2019 r.

Ocena PPIS w Brodnicy z dnia 02.07.2019 r. Sprawozdanie z badań z dnia 17.06.2019 r. Ocena PPIS w Brodnicy z dnia 22.05.2019 r. Sprawozdanie z badań z dnia 20.05.2019 r. Ocena PPIS w Brodnicy z dnia 07.05.2019 r. Sprawozdanie z badań z dnia 22.02.2019 r.

Utworzony: 2019-09-05 | Zmodyfikowany: 2019-09-05 14:45

10. Świadczenie Dobry Start 300+

Termin wypłat świadczenia dobry start

Wypłata świadczenia „Dobry Start” dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dnia 02.08.2019 r. nastąpi w dniu 06.09.2019 r. Daty kolejnych wypłat będą podane w terminie późniejszym.

Utworzony: 2019-09-05 | Zmodyfikowany: 2019-09-05 12:30

11. 2019 rok

UWAGA! NOWY NR RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uwaga! W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższym od 6 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 96 9484 1150 2212 1200 0172 0020 Wpłat można dokonywać również jak dotychczas u inkasen...

Utworzony: 2019-08-30 | Zmodyfikowany: 2019-08-30 11:35

12. Świadczenie Dobry Start 300+

Termin wypłat świadczenia dobry start

Wypłata świadczenia „Dobry Start” dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 30.07.2019 r. do dnia 01.08.2019 r. nastąpi w dniu 30.08.2019 r. Daty kolejnych wypłat będą podane w terminie późniejszym.

Utworzony: 2019-08-29 | Zmodyfikowany: 2019-08-29 08:08

13. Szkoła Podstawowa w Janowie

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWIE

Szkoła Podstawowa w Janowie 87-335 Świedziebnia Dyrektor mgr Aneta Kilińska tel. 56 49 384 26 e-mail: sp.janowo@op.pl serwis www: sp-janowo.edupage.org Dokumenty do pobrania: Statut Szkoły Podstawowej w Janowie Instrukcja kancelaryjna Szkoły Podstawowej w Janowie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie przyjmuje interesantów w godz.: - poniedziałek 10.00-15.00 - wtorek 8.00 – 12.00 - środa 8.00 – 16.00 - czwartek 8.00-12.00 - piątek 9.00-15.00 Godziny urzędowania sekretariatu od pon...

Utworzony: 2013-10-07 | Zmodyfikowany: 2019-08-28 11:18

14. 2019 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA VIII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 25 LIPC...

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VII sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomo...

Utworzony: 2019-07-26 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 08:03

15. Strona główna

Urząd Gminy Świedziebnia

Nazwa gminy: Gmina Świedziebnia Rodzaj gminy: Gmina wiejska Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki Kod: 87-335 Adres: Świedziebnia 92A Tel.: 56 49 384 60, 56 49 384 70, 56 49 384 79 Fax: 56 49 384 29 E-mail: gmina@swiedziebnia.pl Wójt mgr Szymon Zalewski tel.: 56 49 384 60 Sekretarz Gminy Ewa Szymańska tel.: 56 49 476 11 Skarbnik Gminy Michał Kluczyński tel.: 56 49 384 60 wewn. 22 Godziny pracy Urzędu poniedziałki - 7.30 - 15.20 wtorki - 7.30 - 16.00 środy - 7.30 - 15.20 czwart...

Utworzony: 2003-06-30 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 07:58

16. Informacje półroczne z wykonania budżetu

2019 ROK

Pobierz: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świedziebnia w I półroczu 2019 roku Pobierz: Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r. Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r. Pobierz: Załącznik Nr 3 Wydatki inwestycyjne w okresie do 30.06.2019 r. Pobierz: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku Pobierz: Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu si...

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 07:50

17. Świadczenie Dobry Start 300+

Termin wypłat świadczenia dobry start

Wypłata świadczenia „Dobry Start” dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 10.07.2019 r. do dnia 29.07.2019 r. nastąpi w dniu 22.08.2019 r. Daty kolejnych wypłat będą podane w terminie późniejszym.

Utworzony: 2019-08-21 | Zmodyfikowany: 2019-08-21 14:55

18. Przetargi - rok 2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówieni...

Utworzony: 2019-08-21 | Zmodyfikowany: 2019-08-21 11:34

19. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2018 ROK - KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH O...

Pobierz: Szymon Zalewski - Wójt Gminy Pobierz: Ewa Szymańska - Sekretarz Gminy Pobierz: Jolanta Rakoczy - Skarbnik Gminy Pobierz: Mariola Bejger Pobierz: Danuta Draszba Pobierz: Kamil Durszlewicz Pobierz: Renata Kwiatkowska Pobierz Joanna Murawska Pobierz: Jolanta Nadolska Pobierz: Maria Jolanta Sosnowska Pobierz: Krzysztof Tyburski Pobierz: Wiesława Zalewska

Utworzony: 2019-05-24 | Zmodyfikowany: 2019-08-19 08:37

20. Uchwały Rady Gminy 2019 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI IX W DNIU 14 SIERPNIA 2019 R.

Pobierz: Uchwała Nr IX/48/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok Pobierz: Uchwała Nr IX/49/2019 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli

Utworzony: 2019-08-19 | Zmodyfikowany: 2019-08-19 08:28