główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2019 rok

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 15:06

2. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 R.

Pobierz: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Pobierz: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Pobierz: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r...

Utworzony: 2019-03-06 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 11:46

3. Przetargi - rok 2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ BOISKA WRAZ Z BIEŻNIĄ SŁUŻĄCYCH DO REKREACJI W MIE...

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz: SIWZ Pobierz: Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Pobierz: Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Pobierz: Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Pobierz: Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego Pobierz: Załącznik nr 5 Wzór umowy Pobierz: Załącznik nr 6 Wzór wykazu robot budowlanych Pobierz: Załącznik nr 7 ...

Utworzony: 2019-04-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 14:13

4. Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni

GIMNAZJUM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ŚWIEDZIEBNI

Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni 87-335 Świedziebnia 51A Dyrektor p.o. mgr Piotr Tęgowski tel. 56 49 476 20 e-mail: swiedziebnia.gimnazjum@interia.pl serwis www: gimswiedziebnia.edu.pl Statut Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni Dyrektor Gimnazjum przyjmuje interesantów w godz. 800-1300 od poniedziałku do piątku. Godziny urzędowania sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 730- 1530. ...

Utworzony: 2013-10-07 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 11:34

5. Szkoła Podstawowa w Janowie

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWIE

Szkoła Podstawowa w Janowie 87-335 Świedziebnia Dyrektor p.o. mgr Anna Szczepańska tel. 56 49 384 26 e-mail: sp.janowo@op.pl serwis www: www.szkola-janowo.oinfo.pl Dokumenty do pobrania: Statut Szkoły Podstawowej w Janowie Instrukcja kancelaryjna Szkoły Podstawowej w Janowie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie przyjmuje interesantów w godz.: - poniedziałek 10.00-15.00 - wtorek 8.00 – 12.00 - środa 8.00 – 16.00 - czwartek 8.00-12.00 - piątek 9.00-15.00 Godziny urzędowania sekreta...

Utworzony: 2013-10-07 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 11:33

6. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE

Pobierz: Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 11:12

7. Ochrona środowiska - 2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uw...

Utworzony: 2019-05-06 | Zmodyfikowany: 2019-05-06 15:00

8. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W TERMINIE 30 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA ŚLUBOWANIA

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJTA GMINY ŚWIEDZIEBNIA Pobierz: Szymon Zalewski - Wójt Gminy OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA Pobierz: Jarosław Cyrankowski - Przewodniczący Rady Pobierz: Wiesław Argalski Pobierz: Zenon Cierliński Pobierz: Maria Getka Pobierz: Halina Laskowska Pobierz: Urszula Lutowska Pobierz: Dariusz Mańkowski Pobierz: Józef Mosakowski Pobierz: Wiesław Nadolski Pobierz: Agnieszka Sadowska Pobierz: Jerzy Sitkiewicz Pobierz: Michał Straus Pobierz: Andrzej Turows...

Utworzony: 2019-05-06 | Zmodyfikowany: 2019-05-06 11:05

9. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE NA 2 MIESIĄCE PRZED UPŁYWEM KADENCJI

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJTA GMINY ŚWIEDZIEBNIA Pobierz: Szymon Zalewski - Wójt Gminy OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA Pobierz: Jarosław Cyrankowski - Przewodniczący Rady Pobierz: Wiesław Argalski Pobierz: Zbigniew Frygier Pobierz: Sławomir Kalinowski Pobierz: Dariusz Lidak Pobierz: Józef Mosakowski Pobierz: Wiesław Nadolski Pobierz: Anna Raszkowska Pobierz: Jerzy Sitkiewicz Pobierz: Mirosław Stogowski Pobierz: Michał Straus Pobierz: Andrzej Turowski Pobierz: Lech Wybult...

Utworzony: 2019-05-06 | Zmodyfikowany: 2019-05-06 10:33

10. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia za 2018 rok

Pobierz: Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Pobierz: Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Pobierz: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. Pobierz: Informacja dodatkowa

Utworzony: 2019-04-30 | Zmodyfikowany: 2019-04-30 15:00

11. Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia

Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia za 2018 rok

Pobierz: Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Pobierz: Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Pobierz: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. Pobierz: Informacja dodatkowa

Utworzony: 2019-04-30 | Zmodyfikowany: 2019-04-30 14:57

12. Transmisje obrad sesji Rady Gminy

ARCHIWUM NAGRAŃ Z SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA - 2019 ROK

IV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 8 lutego 2019 r. V Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 29 marca 2019 r. VI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Utworzony: 2019-02-12 | Zmodyfikowany: 2019-04-29 09:43

13. Uchwały Rady Gminy 2019 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI VI W DNIU 24 KWIETNIA 2019 R.

Pobierz: Uchwała Nr VI/35/2019 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso Pobierz: Uchwała Nr VI/36/2019 o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Utworzony: 2019-04-29 | Zmodyfikowany: 2019-04-29 09:02

14. 2019 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ NA VI SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 24 KWIETNIA 2019 R.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z V sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso Głosowanie w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Utworzony: 2019-04-25 | Zmodyfikowany: 2019-04-25 12:45

15. 2019 rok

VI SESJA RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 24 KWIETNIA 2019 R.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 08:49

16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEDZIEBNI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni 87-335 Świedziebnia Kierownik mgr Maria Jolanta Sosnowska tel. 56 49 384 60 e-mail: v.tomaszewska@swiedziebnia.pl m.zmarzla@swiedziebnia.pl gops@swiedziebnia.pl Dokumenty do pobrania: Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni Instrukcja kancelaryjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni

Utworzony: 2013-10-07 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 12:31

17. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Ogłoszenie o statystycznej liczbie dzieci w 2019 r. i podstawowej kwocie dotacji dla...

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 09:12

18. 2019 rok

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 MAJA 2019 ROKU Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), Wójt Gminy Świedziebnia zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Gminy Świedziebnia w dniu 29 marca 2019 r. uchwały Nr V/28/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia ...

Utworzony: 2019-04-10 | Zmodyfikowany: 2019-04-10 09:18

19. Warunki zabudowy

2019 ROK

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie hali sportowej na działkach 375/5 i 377 obręb Janowo” położonych w miejscowości Janowo, gm. Świedziebnia. Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie elektroenergetycznych ...

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 13:43

20. Jednostki pomocnicze

SOŁECTWA

1. Sołectwo Chlebowo - Henryka Szymańska - tel. 56 49 489 29 2. Sołectwo Dzierzno - Czesław Polanowski - tel. 56 49 488 86 3. Sołectwo Granaty - Jerzy Falkiewicz - tel. 56 49 496 92 4. Sołectwo Grzęby - Marian Wojtkowski - tel. 56 49 487 92 5. Sołectwo Janowo - Halina Laskowska - tel. 56 49 387 09 6. Sołectwo Księte - Marianna Szuszczewicz - tel. 56 49 384 67 7. Sołectwo Kłuśno - Jarosław Betlejewski 8. Sołectwo Mełno - Janusz Szałwiński - tel. 56 49 376 15 9. Sołectwo Michałki - Marcin Rybka...

Utworzony: 2008-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-04-05 08:03