główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ochrona środowiska - 2020

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy „Rozbudowa drogi pow...

Pobierz: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1827C na odcinku Rokitnica - Janowo”

Utworzony: 2020-12-04 | Zmodyfikowany: 2020-12-04 13:11

2. Przetargi - rok 2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENI...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2020-12-02 | Zmodyfikowany: 2020-12-02 15:00

3. Przetargi - rok 2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH - PRZYGOTOWYWANIE I DOS...

Utworzony: 2020-12-01 | Zmodyfikowany: 2020-12-01 12:32

4. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia

Pobierz: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia za 2019 rok Pobierz: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia za 2018 rok Pobierz: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia za 2017 rok Pobierz: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia za 2016 rok Pobierz: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ś...

Utworzony: 2015-06-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-30 15:06

5. 2020 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XVI SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 28 WRZEŚ...

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XV Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/65/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2020 rok Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2020-2029 Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świedziebnia na rok szk...

Utworzony: 2020-10-06 | Zmodyfikowany: 2020-11-30 13:53

6. 2020 rok

XVII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 8 grudnia 2020 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2020-11-30 | Zmodyfikowany: 2020-11-30 13:51

7. Informacja o jakości wody - 2020 r.

Informacje o jakości wody - 2020 r.

Ocena jakości wody z dnia 14.11.2020 r. Sprawozdanie z badań 3886/2020 z dnia 12.11.2020 r. Sprawozdanie z badań 3885/2020 z dnia 12.11.2020 r. Sprawozdanie z badań z dnia 14.09.2020 r. Ocena jakości wody z dnia 10.07.2020 r. Sprawozdanie z badań z dnia 22.06.2020 r. Sprawozdanie z badań z dnia 08.06.2020 r. Sprawozdanie z badań z dnia 01.06.2020 r. Sprawozdanie z badań z dnia 06.04.2020 r. Sprawozdanie z badań z dnia 02.04.2020 r. Sprawozdanie z badań z dnia 27.02.2020 r. Sprawozdanie z bada...

Utworzony: 2020-10-29 | Zmodyfikowany: 2020-11-30 12:44

8. Ochrona środowiska - 2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uw...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na na realizację przedsięwzięcia polegającego na stabilizacji poziomu lustra wody jeziora Księte na rzędnej 117,28 m n.p.m. położonego na działce nr 264/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia – regulacja poziomu krawędzi przelewu z wykonaniem oczepu na istniejącej ściance szczelnej

Utworzony: 2020-11-30 | Zmodyfikowany: 2020-11-30 12:43

9. Przetargi - rok 2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z T...

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz SIWZ Pobierz Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Pobierz Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia Pobierz Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Pobierz Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego Pobierz Załącznik nr 5 Wzór umowy Pobierz Załącznik nr 6 Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnien...

Utworzony: 2020-11-16 | Zmodyfikowany: 2020-11-30 09:59

10. Świadczenia dla rodziny

terminy wypłat od listopada 2020 r.

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych , świadczeń 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnych miesiącach nastąpi w kasie Banku Spółdzielczego w Świedziebni w godz. od 800-1515 w następujących terminach: Listopad 2020R. - dla osób, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do J w dniu 25 listopada 2020r. - dla osób, których nazwiska rozpoczynają się na litery od K do Ż w dniu 26 listopada 2020r. Grudzień 2020...

Utworzony: 2020-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-11-23 12:12

11. 2020 rok

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami po...

Do Urzędu Gminy Świedziebnia w terminie od dnia 22 października 2020 r. do dnia 5 listopada 2020 r. można zgłaszać opinie lub uwagi do projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021". Wszelkie opinie lub uwagi należy zgłaszać na „Formularzu konsultacji” (dostępnym w załączniku) drogą elektroniczną na adres: a.przybylowska@swiedziebnia.pl lub w wersji papierowej na adr...

Utworzony: 2020-10-22 | Zmodyfikowany: 2020-11-09 10:13

12. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Ogłoszenie o statystycznej liczbie dzieci w 2020 r. i podstawowej kwocie dotacji dla...

Pobierz: Ogłoszenie z dnia 30 października 2020 r. o statystycznej liczbie dzieci w 2020 r. i o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r.

Utworzony: 2020-10-30 | Zmodyfikowany: 2020-10-30 13:40

13. Informacja o jakości wody - 2019 r.

Informacja o jakości wody - 2019 r.

Ocena PPIS o jakości wody z dnia 22.11.2019 r. Sprawozdanie z badań z dnia 21.10.2019 r. Sprawozdanie z badań z dnia 24.10.2019 r. Ocena PPIS w Brodnicy z dnia 02.07.2019 r. Sprawozdanie z badań z dnia 17.06.2019 r. Ocena PPIS w Brodnicy z dnia 22.05.2019 r. Sprawozdanie z badań z dnia 20.05.2019 r. Ocena PPIS w Brodnicy z dnia 07.05.2019 r. Sprawozdanie z badań z dnia 22.02.2019 r.

Utworzony: 2019-09-05 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 09:27

14. Świadczenie Dobry Start 300+

informacja 300+

DOBRY START „300+” Wnioski o wypłatę świadczenia DOBRY START przyjmowane będą: - od dnia 1 lipca 2020 r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, - od 1 sierpnia 2020 r. w przypadku wniosków w formie papierowej. Wnioski będzie można składać w pokoju nr 15 (I piętro Świadczenia rodzinne). Druki wniosków będą do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 15, bądź w załączniku poniżej. Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata ...

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-10-23 13:13

15. Świadczenia dla rodziny

terminy wypłaty 300+

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 11.09.2020 r. do dnia 12.10.2020 r. nastąpi w dniu 23.10.2020 r. Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 01.09.2020 r. do dnia 10.09.2020 r. nastąpi w dniu 28.09.2020 r. Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dn...

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-10-23 13:13

16. Ochrona środowiska - 2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uw...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1827C na odcinku Rokitnica-Janowo

Utworzony: 2020-10-21 | Zmodyfikowany: 2020-10-21 11:55

17. 2020 rok

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Pobierz: Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Utworzony: 2020-10-12 | Zmodyfikowany: 2020-10-12 14:31

18. Strona główna

Urząd Gminy Świedziebnia

Nazwa gminy: Gmina Świedziebnia Rodzaj gminy: Gmina wiejska Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki Kod: 87-335 Adres: Świedziebnia 92A Tel.: 56 49 384 60, 56 49 384 70, 56 49 384 79 Fax: 56 49 384 29 E-mail: gmina@swiedziebnia.pl Wójt Szymon Zalewski tel.: 56 49 384 60 Sekretarz Gminy Ewa Szymańska tel.: 56 49 476 11 Skarbnik Gminy Małgorzata Schuetz tel.: 56 49 384 60 wewn. 22 Godziny pracy Urzędu poniedziałki - 7.30 - 15.20 wtorki - 7.30 - 16.00 środy - 7.30 - 15.20 czwartki ...

Utworzony: 2003-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-10-09 11:53

19. Uchwały Rady Gminy 2020 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XVI W DNIU 28 WRZEŚNIA 2020 R.

Pobierz: Uchwała Nr XVI/84/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/65/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2020 rok Pobierz: Uchwała Nr XVI/85/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2020-2029 Pobierz: Uchwała Nr XVI/86/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świedziebnia na rok szkolny 2020/2021 Pobierz: Uchwała Nr XVI/87/2020 o zmianie uchwały w sprawie określ...

Utworzony: 2020-10-06 | Zmodyfikowany: 2020-10-06 12:04

20. 2020 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XV SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 30 CZERWC...

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia wotum zaufania Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2019 rok Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świedziebnia Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/65/2019 Rady Gminy Świ...

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-10-06 09:30