główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2019 r.

Posiedzenie Wspólne Komisji Rady Gminy Świedziebnia w dniu 19 grudnia 2019 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2019-12-12 | Zmodyfikowany: 2019-12-12 13:30

2. 2019 rok

XIII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 20 grudnia 2019 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2019-12-12 | Zmodyfikowany: 2019-12-12 13:27

3. Podatki i opłaty - 2020 rok

Podatki i opłaty - 2020 rok

Pobierz: Uchwała Nr XII/58/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Pobierz: Uchwała Nr XII/59/2019 w sprawie podatku od nieruchomości Pobierz: Uchwała Nr XII/60/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku Pobierz: Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świedziebnia

Utworzony: 2019-12-10 | Zmodyfikowany: 2019-12-10 07:59

4. Uchwały Rady Gminy 2019 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XII W DNIU 4 GRUDNIA 2019 R.

Pobierz: Uchwała Nr XII/57/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok Pobierz: Uchwała Nr XII/58/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Pobierz: Uchwała Nr XII/59/2019 w sprawie podatku od nieruchomości Pobierz: Uchwała Nr XII/60/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku Pobierz: Uchwała Nr XII/61/2019 w sprawie w ...

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-10 07:45

5. Przetargi - rok 2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH - PRZYGOTOWYWANIE I DOS...

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz: SIWZ Pobierz: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Pobierz: Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Pobierz: Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Pobierz: Załącznik Nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy Pobierz: Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy Pobierz: Załącznik Nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie po...

Utworzony: 2019-11-27 | Zmodyfikowany: 2019-12-09 12:57

6. Szkoła Podstawowa w Janowie

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWIE

Szkoła Podstawowa w Janowie 87-335 Świedziebnia Dyrektor mgr Aneta Kilińska tel. 56 49 384 26 e-mail: sp.janowo@op.pl serwis www: sp-janowo.edupage.org Dokumenty do pobrania: Statut Szkoły Podstawowej w Janowie Instrukcja kancelaryjna Szkoły Podstawowej w Janowie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godz. 8.00-14.00 Godziny urzędowania sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Sposoby załatwiania spraw: - Sekretariat szkoły przyjm...

Utworzony: 2013-10-07 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 11:13

7. 2019 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 4 GRUDNI...

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XI Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środk...

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 11:03

8. Przetargi - rok 2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z T...

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz: SIWZ Pobierz: Zmiana treści SIWZ Pobierz: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Pobierz: Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia Pobierz: Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia Wykonacy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Pobierz: Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego Pobierz: Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego aktualny (27.11.2019 ...

Utworzony: 2019-11-26 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 12:43

9. 2019 rok

XII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 4 grudnia 2019 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2019-11-26 | Zmodyfikowany: 2019-11-26 14:20

10. Rejestr petycji

Rejestr petycji

Lp. Imię i nazwisko podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacje dot. zasięganych opinii Informacja o sposobie załatwienia petycji 1. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13 00-412 Warszawa 1/2019 Dokonanie analizy możliwości wdrożenia procedur związanych z płatnościami bezgotówko-wymi 14.10. 2019 r. Nie późnie...

Utworzony: 2019-10-14 | Zmodyfikowany: 2019-11-21 13:30

11. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK - KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH O...

Pobierz: Aneta Kilińska - złożone w dniu 26 lipca 2019 r. Pobierz: Jolanta Rakoczy - złożone w dniu 26 lipca 2019 r. Pobierz: Michał Kluczyński - złożone w dniu 14 sierpnia 2019 r.

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-11-21 12:37

12. Uchwały Rady Gminy 2019 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XI W DNIU 15 LISTOPADA 2019 R.

Pobierz: Uchwała Nr XI/53/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni Pobierz: Uchwała Nr XI/54/2019 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Pobierz: Uchwała Nr XI/55/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pobierz: Uchwała Nr XI/56/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-11-21 12:21

13. Strona główna

Urząd Gminy Świedziebnia

Nazwa gminy: Gmina Świedziebnia Rodzaj gminy: Gmina wiejska Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki Kod: 87-335 Adres: Świedziebnia 92A Tel.: 56 49 384 60, 56 49 384 70, 56 49 384 79 Fax: 56 49 384 29 E-mail: gmina@swiedziebnia.pl Wójt Szymon Zalewski tel.: 56 49 384 60 Sekretarz Gminy Ewa Szymańska tel.: 56 49 476 11 Skarbnik Gminy Małgorzata Schuetz tel.: 56 49 384 60 wewn. 22 Godziny pracy Urzędu poniedziałki - 7.30 - 15.20 wtorki - 7.30 - 16.00 środy - 7.30 - 15.20 czwartki ...

Utworzony: 2003-06-30 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 13:05

14. Transmisje obrad sesji Rady Gminy

ARCHIWUM NAGRAŃ Z SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA - 2019 ROK

IV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 8 lutego 2019 r. V Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 29 marca 2019 r. VI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 24 kwietnia 2019 r. VII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 27 czerwca 2019 r. VIII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 25 lipca 2019 r. IX Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 14 sierpnia 2019 r. X Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 26 września 2019 r. XI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 15 listopada 2019 r.

Utworzony: 2019-02-12 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 15:21

15. 2019 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XI SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 15 LISTOP...

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z X Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadząc...

Utworzony: 2019-11-15 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 14:24

16. Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPOR. PIOTRA WYSOCKIEGO W ŚWIEDZIEBNI

Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 87-335 Świedziebnia Dyrektor mgr Wiesława Zalewska tel. 56 49 384 11 e-mail: sp_swiedziebnia@op.pl serwis www: www.sp.swiedziebnia.pl Filie: Szkoła Filialna im. Komisji Edukacji Narodowej w Michałkach 87-335 Świedziebnia Szkoła Filialna w Zasadach 87-335 Świedziebnia Dokumenty do pobrania: Statut Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni Instrukcja kancelaryjna Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świed...

Utworzony: 2013-10-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 11:24

17. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia

Pobierz: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia za 2018 rok Pobierz: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia za 2017 rok Pobierz: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia za 2016 rok Pobierz: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia za 2015 Pobierz: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świed...

Utworzony: 2015-06-26 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 14:59

18. 2019 r.

Posiedzenie Wspólne Komisji Rady Gminy Świedziebnia w dniu 15 listopada 2019 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 11:16

19. 2019 rok

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami po...

Pobierz: Projekt "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" Pobierz: Formularz konsultacji Pobierz: Informacja o wynikach konsultacji

Utworzony: 2019-10-23 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 11:12

20. 2019 rok

XI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 15 listopada 2019 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 11:04