główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Świadczenia dla rodziny

Obsługa klienta w Wydziale Koordynacji Świadczeń Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojew...

Wydział Koordynacji Świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500 plus w związku z przebywaniem/pracą poza granicami kraju) mieszczący się w Toruniu ul. Moniuszki 15-21 zawiesza dyżury osobiste dla klientów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, zwiększona zostaje liczba dni i przedział czasowy telefonicznej obsługi klientów Wydziału. Dyżury telefoniczne odbywać się będą w poniedziałek, wtorek oraz czwartek w godzinach 9:00 – 14:00 pod numerami telefonów: 56 6510702, ...

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2020-04-06 12:01

2. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok

Ogłoszenie Nr 1/2020 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo-...

Pobierz: Ogłoszenie Nr 1/2020 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo-księgowej w Urzędzie Gminy Świedziebnia Pobierz: Klauzula informacyjna Pobierz: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo-księgowej w Urzędzie Gminy Świedziebnia

Utworzony: 2020-03-20 | Zmodyfikowany: 2020-04-06 11:59

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2019 rok

Pobierz: Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok Pobierz: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2019 rok Pobierz: Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Pobierz: Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych Pobierz: Załącznik Nr 3 Wydatki inwestycyjne w okresie do 31.12...

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-04-06 10:15

4. Transmisje obrad sesji Rady Gminy

ARCHIWUM NAGRAŃ Z SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA - 2019 ROK

IV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 8 lutego 2019 r. V Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 29 marca 2019 r. VI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 24 kwietnia 2019 r. VII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 27 czerwca 2019 r. VIII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 25 lipca 2019 r. IX Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 14 sierpnia 2019 r. X Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 26 września 2019 r. XI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 15 listopada 2019 r. XII Sesja Rady Gminy Świe...

Utworzony: 2019-02-12 | Zmodyfikowany: 2020-04-06 10:05

5. Transmisje obrad sesji Rady Gminy

ARCHIWUM NAGRAŃ Z SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA - 2020 ROK

XIV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 27 marca 2020 r.

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2020-04-06 10:01

6. Uchwały Rady Gminy 2020 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XIV W DNIU 27 MARCA 2020 R.

Pobierz: Uchwała Nr XIV/69/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/65/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2020 rok Pobierz: Uchwała Nr XIV/70/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2020-2029 Pobierz: Uchwała Nr XIV/71/2020 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Pobierz: Uchwała Nr XIV/72/2020 w sprawie nabycia nieruchomości n...

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2020-04-06 09:53

7. 2020 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XIV SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 27 MARCA...

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/65/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2020 rok Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2020-2029 Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiącyc...

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2020-04-06 09:31

8. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.

Pobierz: Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Pobierz: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Pobierz: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utwo...

Utworzony: 2020-02-26 | Zmodyfikowany: 2020-04-01 09:19

9. 2020 rok

Informacja o zmianie godziny rozpoczęcia XIV Sesji Rady Gminy Świedziebnia

Przewodniczący Rady Gminy Świedziebnia informuje o zmianie godziny rozpoczęcia XIV Sesji Rady Gminy Świedziebnia, zwołanej na dzień 27 marca 2020 r., z godz. 10:00 na godz. 15:30. Przewodniczący Rady (-) Jarosław Cyrankowski

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 14:15

10. 2020 rok

XIV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 27 marca 2020 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2020-03-19 | Zmodyfikowany: 2020-03-19 13:54

11. 2020 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Świedziebnia

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Wójt Gminy Świedziebnia mając na uwadze szczególnie bezpieczeństwo oraz ograniczanie jego skutków przede wszystkim dla zdrowia publicznego, apeluje do mieszkańców Gminy Świedziebnia o ograniczenie wizyt w urzędach oraz innych instytucjach świadczących usługi publiczne na terenie powiatu brodnickiego do minimum. Proszę, aby wizyty dotyczyły tylko spraw pilnych i rzeczywiście ważnych dla mieszkańców. W razie wątpliwości, co do koniecz...

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 13:14

12. 2020 rok

Linia alarmowa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy

Informujemy, że numer 606 821 013 ma status linii alarmowej przeznaczonej do powiadamiana Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o sytuacjach nadzwyczajnych związanych z wystąpieniem zagrożenia koronawirusem. Na numer ten można zgłaszać tylko i wyłącznie sygnały dotyczące możliwości wystąpienia podejrzenia lub potwierdzenia zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, jaką jest zakażenie koronawirusem SARS CoV-2. Dlatego Starosta Brodnicki oraz Państw...

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 12:55

13. 2020 rok

Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 12:48

14. Szkoła Podstawowa w Janowie

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWIE

Szkoła Podstawowa w Janowie 87-335 Świedziebnia Dyrektor mgr Aneta Kilińska tel. 56 49 384 26 tel. 884 910 781 tel. 884 910 769 e-mail: sp.janowo@op.pl serwis www: sp-janowo.edupage.org Dokumenty do pobrania: Statut Szkoły Podstawowej w Janowie Instrukcja kancelaryjna Szkoły Podstawowej w Janowie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godz. 8.00-14.00 Godziny urzędowania sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 6.45-14.45 Sposoby załatwiania ...

Utworzony: 2013-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 12:37

15. Rejestr petycji

Rejestr petycji

Lp. Imię i nazwisko podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacje dot. zasięganych opinii Informacja o sposobie załatwienia petycji 1. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13 00-412 Warszawa 1/2019 Dokonanie analizy możliwości wdrożenia procedur związanych z płatnościami bezgotówko-wymi 14.10. 2019 r. Nie późnie...

Utworzony: 2019-10-14 | Zmodyfikowany: 2020-03-04 14:31

16. Strona główna

Urząd Gminy Świedziebnia

Nazwa gminy: Gmina Świedziebnia Rodzaj gminy: Gmina wiejska Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki Kod: 87-335 Adres: Świedziebnia 92A Tel.: 56 49 384 60, 56 49 384 70, 56 49 384 79 Fax: 56 49 384 29 E-mail: gmina@swiedziebnia.pl Wójt Szymon Zalewski tel.: 56 49 384 60 Sekretarz Gminy Ewa Szymańska tel.: 56 49 476 11 Skarbnik Gminy Małgorzata Schuetz tel.: 56 49 384 60 wewn. 22 Godziny pracy Urzędu poniedziałki - 7.30 - 15.20 wtorki - 7.30 - 16.00 środy - 7.30 - 15.20 czwartki ...

Utworzony: 2003-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-02-25 08:14

17. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK - KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH O...

Pobierz: Aneta Kilińska - złożone w dniu 26 lipca 2019 r. Pobierz: Jolanta Rakoczy - złożone w dniu 26 lipca 2019 r. Pobierz: Michał Kluczyński - złożone w dniu 14 sierpnia 2019 r. Pobierz: Michał Kluczyński - z dnia 15.11.2019 r. Pobierz: Małgorzata Schuetz - z dnia 22.11.2019

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-31 14:30

18. Budżet gminy na 2020 rok

Budżet gminy na 2020 rok

Pobierz: Uchwała Nr XIII/65/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2020 rok Pobierz: Uchwała Nr 13/P/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Świedziebnia Pobierz: Uchwała Nr 13/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy f...

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-31 14:22

19. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Ogłoszenie o statystycznej liczbie dzieci w 2020 r. i o podstawowej kwocie dotacji d...

Utworzony: 2020-01-29 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 13:00

20. Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPOR. PIOTRA WYSOCKIEGO W ŚWIEDZIEBNI

Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 87-335 Świedziebnia Dyrektor mgr Wiesława Zalewska tel. 56 49 384 11 e-mail: sp_swiedziebnia@op.pl serwis www: www.sp.swiedziebnia.pl Filie: Szkoła Filialna im. Komisji Edukacji Narodowej w Michałkach 87-335 Świedziebnia Szkoła Filialna w Zasadach 87-335 Świedziebnia Dokumenty do pobrania: Statut Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni Instrukcja kancelaryjna Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świed...

Utworzony: 2013-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 12:00