główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodar...

Nazwa i adres e-mail Numer kontaktowy Rodzaj odbieranych odpadów Firma Jares Jarosław Białobrzeski Kieźliny ul. Romana Domagały 94, 10-371 Olsztyn jares8@onet.eu 601 653 268 Folia z worków po nawozach, worki po nawozach typu BIG BAG, opakowania kartonowe, tworzywa sztuczne typu "kanistry", folia po sianokiszonce Hermes Recycling Sp. z o.o ul. Przemysłowa 3, 86-010 Koronowo koronowo@hermesrecycling.com 52 360 01 19 Folia biała LDPE, LLDPE, folia biało-czarna, sznurek PP AgroOPC Piot...

Utworzony: 2019-09-12 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 08:39

2. Strona główna

Urząd Gminy Świedziebnia

Nazwa gminy: Gmina Świedziebnia Rodzaj gminy: Gmina wiejska Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki Kod: 87-335 Adres: Świedziebnia 92A Tel.: 56 49 384 60, 56 49 384 70, 56 49 384 79 Fax: 56 49 384 29 E-mail: gmina@swiedziebnia.pl Wójt Szymon Zalewski tel.: 56 49 384 60 Sekretarz Gminy Ewa Szymańska tel.: 56 49 476 11 Skarbnik Gminy Małgorzata Schuetz tel.: 56 49 384 60 wewn. 22 Godziny pracy Urzędu poniedziałki - 7.30 - 15.20 wtorki - 7.30 - 16.00 środy - 7.30 - 15.20 czwartki ...

Utworzony: 2003-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 14:16

3. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania doku...

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 13:47

4. Przetargi - rok 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 13:00

5. Rejestr petycji

Rejestr petycji

Lp. Imię i nazwisko podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacje dot. zasięganych opinii Informacja o sposobie załatwienia petycji 1. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13 00-412 Warszawa 1/2019 Dokonanie analizy możliwości wdrożenia procedur związanych z płatnościami bezgotówko-wymi 14.10. 2019 r. Nie późnie...

Utworzony: 2019-10-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 13:05

6. Przetargi - rok 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 R. - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ...

Pobierz: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 08:18

7. Budżet gminy na 2020 rok

Budżet gminy na 2020 rok

Pobierz: Uchwała Nr XIII/65/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2020 rok

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-02 14:12

8. Uchwały Rady Gminy 2019 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XIII W DNIU 20 GRUDNIA 2019 R.

Pobierz: Uchwała Nr XIII/64/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok Pobierz: Uchwała Nr XIII/65/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2020 rok Pobierz: Uchwała Nr XIII/66/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2020-2029 Pobierz: Uchwała Nr XIII/67/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świed...

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-02 14:08

9. 2020 rok

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2020 r.

Utworzony: 2020-01-02 | Zmodyfikowany: 2020-01-02 08:01

10. 2019 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XIII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 20 GRUD...

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad po punkcie 3 punktu dot. rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XII Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2...

Utworzony: 2019-12-27 | Zmodyfikowany: 2019-12-27 15:10

11. Przetargi - rok 2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENI...

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2019-12-23 | Zmodyfikowany: 2019-12-23 14:45

12. Przetargi - rok 2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENI...

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2019-12-17 | Zmodyfikowany: 2019-12-17 12:47

13. 2019 r.

Posiedzenie Wspólne Komisji Rady Gminy Świedziebnia w dniu 19 grudnia 2019 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2019-12-12 | Zmodyfikowany: 2019-12-12 13:30

14. 2019 rok

XIII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 20 grudnia 2019 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2019-12-12 | Zmodyfikowany: 2019-12-12 13:27

15. Podatki i opłaty - 2020 rok

Podatki i opłaty - 2020 rok

Pobierz: Uchwała Nr XII/58/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Pobierz: Uchwała Nr XII/59/2019 w sprawie podatku od nieruchomości Pobierz: Uchwała Nr XII/60/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku Pobierz: Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świedziebnia

Utworzony: 2019-12-10 | Zmodyfikowany: 2019-12-10 07:59

16. Uchwały Rady Gminy 2019 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XII W DNIU 4 GRUDNIA 2019 R.

Pobierz: Uchwała Nr XII/57/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok Pobierz: Uchwała Nr XII/58/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Pobierz: Uchwała Nr XII/59/2019 w sprawie podatku od nieruchomości Pobierz: Uchwała Nr XII/60/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku Pobierz: Uchwała Nr XII/61/2019 w sprawie w ...

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-10 07:45

17. Przetargi - rok 2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH - PRZYGOTOWYWANIE I DOS...

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz: SIWZ Pobierz: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Pobierz: Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Pobierz: Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Pobierz: Załącznik Nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy Pobierz: Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy Pobierz: Załącznik Nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie po...

Utworzony: 2019-11-27 | Zmodyfikowany: 2019-12-09 12:57

18. Szkoła Podstawowa w Janowie

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWIE

Szkoła Podstawowa w Janowie 87-335 Świedziebnia Dyrektor mgr Aneta Kilińska tel. 56 49 384 26 e-mail: sp.janowo@op.pl serwis www: sp-janowo.edupage.org Dokumenty do pobrania: Statut Szkoły Podstawowej w Janowie Instrukcja kancelaryjna Szkoły Podstawowej w Janowie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godz. 8.00-14.00 Godziny urzędowania sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Sposoby załatwiania spraw: - Sekretariat szkoły przyjm...

Utworzony: 2013-10-07 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 11:13

19. 2019 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 4 GRUDNI...

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XI Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środk...

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 11:03

20. Przetargi - rok 2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z T...

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz: SIWZ Pobierz: Zmiana treści SIWZ Pobierz: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Pobierz: Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia Pobierz: Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia Wykonacy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Pobierz: Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego Pobierz: Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego aktualny (27.11.2019 ...

Utworzony: 2019-11-26 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 12:43