główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2021 rok

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami po...

Do Urzędu Gminy Świedziebnia w terminie od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r. można zgłaszać opinie lub uwagi do projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021". Wszelkie opinie lub uwagi należy zgłaszać na „Formularzu konsultacji” (dostępnym w załączniku) drogą elektroniczną na adres: gmina@swiedziebnia.pl lub w wersji papierowej na adres Urzędu Gminy Świ...

Utworzony: 2021-02-15 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 14:31

2. Przetargi - rok 2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENI...

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2021-02-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-26 10:31

3. Przetargi - rok 2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENI...

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2021-02-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-26 10:23

4. Ochrona środowiska - 2021

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie o wydanie decyzji o śro...

Pobierz: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stabilizacja poziomu lustra wody jeziora Księte na rzędnej 117,28 m n.p.m. położonego na działce nr 264/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia – regulacja poziomu krawędzi przelewu z wykonaniem oczepu na istniejącej ściance szczelnej”

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 11:26

5. 2021 rok

Obwieszczenie Starosty Brodnickiego o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania adminis...

Pobierz: Obwieszczenie Starosty Brodnickiego o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 080917C w miejscowości Zduny, Janowo, gmina Świedziebnia

Utworzony: 2021-02-17 | Zmodyfikowany: 2021-02-17 08:44

6. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania doku...

Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 19 stycznia 2021 r. Uchwała Nr XIX/95/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej Uchwała Nr XIX/96/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych po uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publiczn...

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 13:58

7. Pomoc Społeczna

Oferta pomocy lokalnej dla osób potrzebujących wsparcia

Utworzony: 2021-02-15 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 13:58

8. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca do...

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk obowiązujący do 31 lipca 2020 r. (do pobrania)

Utworzony: 2018-11-29 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 13:23

9. Rejestry

Rejestry prowadzone przez Urząd Gminy Świedziebnia

Rodzaj rejestru Rejestr prowadzi Rejestr skarg i wniosków Sekretarz Gminy Zbiór Dzienników Ustaw Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych Zbiór Monitorów Polski Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych Zbiór Dzienników Urzędowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stanowisko obsługi Rady Gminy Rejestr Uchwał Rady Gminy Stanowisko obsługi Rady Gminy Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Stanowisko obsługi Rady Gminy Zbiór prawa miejscowego Rady Gminy Sekretarz Gminy Rejestr Zarządzeń Wójta...

Utworzony: 2008-06-14 | Zmodyfikowany: 2021-02-10 13:21

10. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.

Informacja o przedłużeniu terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 Wójt Gminy Świedziebnia - Gminny Komisarz Spisowy w Świedziebni informuje, że Dyrektor Centralnego Biura Spisowego (w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym) podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 do 16 lutego 2021 r. Pobierz: Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych Pobierz: Formularz - Oferta kandydata na rachmistrza spisow...

Utworzony: 2021-01-29 | Zmodyfikowany: 2021-02-09 15:35

11. Budżet gminy na 2021 rok

Budżet gminy na 2021 rok

Pobierz: Uchwała Nr XVIII/103/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok

Utworzony: 2021-02-04 | Zmodyfikowany: 2021-02-08 07:59

12. Uchwały Rady Gminy 2020 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XVIII W DNIU 29 GRUDNIA 2020 R.

Pobierz: Uchwała Nr XVIII/101/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/65/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2020 rok Pobierz: Uchwała Nr XVIII/102/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Pobierz: Uchwała Nr XVIII/103/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok Pobierz: Uchwała Nr XVIII/104/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej P...

Utworzony: 2021-02-04 | Zmodyfikowany: 2021-02-08 07:45

13. Przetargi - rok 2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ...

Informacja z otwarcia ofert

Utworzony: 2020-12-29 | Zmodyfikowany: 2021-02-05 13:59

14. Przetargi - rok 2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENI...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2021-02-04 | Zmodyfikowany: 2021-02-04 10:14

15. Przetargi - rok 2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENI...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2021-02-04 | Zmodyfikowany: 2021-02-04 09:40

16. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Ogłoszenie o statystycznej liczbie dzieci w 2021 r. i o podstawowej kwocie dotacji d...

Pobierz: Ogłoszenie o statystycznej liczbie dzieci w 2021 r. i o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2021 r. oraz o najbliższej gminie prowadzącej przedszkole publiczne

Utworzony: 2021-01-29 | Zmodyfikowany: 2021-01-29 15:06

17. Przetargi - rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Gminny Zespół Ekonomiczno-Admini...

Pobierz: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Utworzony: 2021-01-29 | Zmodyfikowany: 2021-01-29 14:02

18. Przetargi - rok 2021

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2021 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Gmina Świedziebnia

Utworzony: 2021-01-28 | Zmodyfikowany: 2021-01-28 15:23

19. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Ogłoszenie o statystycznej liczbie dzieci w 2020 r. i o podstawowej kwocie dotacji d...

Pobierz: Ogłoszenie o statystycznej liczbie dzieci w 2020 r. i o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r. oraz o najbliższej gminie prowadzącej przedszkole publiczne Pobierz: Korekta ogłoszenia o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r.

Utworzony: 2020-01-29 | Zmodyfikowany: 2021-01-27 14:56

20. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszk...

Pobierz: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r. Pobierz: Korekta ogłoszenia o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r.

Utworzony: 2020-06-30 | Zmodyfikowany: 2021-01-27 14:52