główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Przetargi - rok 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług restauracyjny...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni informuje, że dokumentacja postępowania pn. Świadczenie usług restauracyjnych – przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Świedziebnia w 2023 r. dostępna jest na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/73928bb5-2bee-4dd2-b7f9-336fe5af70f9

Utworzony: 2022-12-07 | Zmodyfikowany: 2022-12-07 11:40

2. Podatki i opłaty - 2023 rok

Podatki i opłaty - 2023 rok

Pobierz: Uchwała Nr XXXV/199/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Pobierz: Uchwała Nr XXXV/200/2022 w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku Pobierz: Uchwała Nr XXXV/201/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku Pobierz: Decyzja GD.RZT. 70.124.94.2021/D.DW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Świedzie...

Utworzony: 2022-12-07 | Zmodyfikowany: 2022-12-07 08:57

3. Uchwały Rady Gminy 2022 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXV W DNIU 30 LISTOPADA 2022 R.

Pobierz: Uchwała Nr XXXV/199/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Pobierz: Uchwała Nr XXXV/200/2022 w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku Pobierz: Uchwała Nr XXXV/201/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku Pobierz: Uchwała Nr XXXV/202/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Świedziebnia Pobierz: Uchwała Nr XXXV/203/2022 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka ...

Utworzony: 2022-12-07 | Zmodyfikowany: 2022-12-07 08:35

4. Zaproszenia do składania ofert - rok 2022

Zaproszenie do złożenia oferty na „Budowę instalacji gazowej i c.o. oraz zbior...

Pobierz: Zaproszenie do składania ofert Pobierz: Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert- Formularz ofertowy Pobierz: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Pobierz: Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert-Wykaz osób Pobierz: Przedmiar robót Pobierz: Decyzja o pozwoleniu na budowę Pobierz: STWiORB Pobierz: Projekt techniczny cz.1 Pobierz: Projekt techniczny cz.2 Pobierz: Projekt techniczny cz.3 Pobierz: Projekt techniczny cz.4 Pobierz: Projekt technicz...

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 12:28

5. Uchwały Rady Gminy 2022 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXIV W DNIU 9 LISTOPADA 2022 R.

Pobierz: Uchwała Nr XXXIV/198/2022 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/151/2021 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2022 rok

Utworzony: 2022-12-01 | Zmodyfikowany: 2022-12-01 09:09

6. Ochrona środowiska - 2022

Przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z ...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 109/3 w obrębie Granaty, gmina Świedziebnia.

Utworzony: 2022-12-01 | Zmodyfikowany: 2022-12-01 09:04

7. 2022 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XXXV SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 30 LIST...

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad po punkcie 10 punktu dot. rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/151/2021 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2022 rok Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Głosowanie w sprawie proje...

Utworzony: 2022-12-01 | Zmodyfikowany: 2022-12-01 08:50

8. 2022 rok

XXXV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 30 listopada 2022 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2022-11-22 | Zmodyfikowany: 2022-11-22 14:28

9. 2022 r.

Posiedzenie Wspólne Komisji Rady Gminy Świedziebnia w dniu 29 listopada 2022 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2022-11-22 | Zmodyfikowany: 2022-11-22 14:23

10. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2022 rok

Ogłoszenie Nr 1/2022 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. poboru podatków i ...

Pobierz: Ogłoszenie Nr 1/2022 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Świedziebnia

Utworzony: 2022-11-21 | Zmodyfikowany: 2022-11-21 11:53

11. Ochrona środowiska - 2022

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 080921C Świedziebnia - Br...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 080921C Świedziebnia - Brodniczka na odcinku o długości 2 500 mb, na działce ewidencyjnej nr 18, położonej w obrębie geodezyjnym Janowo, gm. Świedziebnia Pobierz: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami zgromadzonymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację p...

Utworzony: 2022-07-12 | Zmodyfikowany: 2022-11-16 14:30

12. Ochrona środowiska - 2022

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 080913C Zasady - Kotownic...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 080913C Zasady – Kotownica gr. powiatu Piaski na długości 2 705 mb, na działkach ewidencyjnych nr 109, 338 – położonych w obrębie geodezyjnym Zasady Nowe oraz działce nr 335 – obręb Zasady, gm. Świedziebni Pobierz: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami zgromadzonymi w sprawie ...

Utworzony: 2022-07-12 | Zmodyfikowany: 2022-11-16 14:18

13. Ochrona środowiska - 2022

Przebudowa drogi gminnej nr 080935C Michałki - Ozorkowo na długości 1 496 m, na dzia...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 080935C Michałki - Ozorkowo na długości 1 496 m, na działce ewidencyjnej nr 125 - położonej w obrębie Grzęby oraz na działkach ewidencyjnych nr 152 i 64 - położonych w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia

Utworzony: 2022-11-16 | Zmodyfikowany: 2022-11-16 14:10

14. Transmisje obrad sesji Rady Gminy

ARCHIWUM NAGRAŃ Z SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA - 2022 ROK

XXXIV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 9 listopada 2022 r. XXXIII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 26 października 2022 r. XXXII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 28 września 2022 r. XXXI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 19 sierpnia 2022 r. XXX Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 21 czerwca 2022 r. XXIX Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 28 kwietnia 2022 r. XXVIII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 30 marca 2022 r. XXVII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 24 lutego 2022 ...

Utworzony: 2022-02-01 | Zmodyfikowany: 2022-11-15 15:40

15. 2022 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XXXIV SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 9 LIST...

Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/151/2021 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2022 rok

Utworzony: 2022-11-15 | Zmodyfikowany: 2022-11-15 15:36

16. Przetargi - rok 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie stały...

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a77c3e3-f35f-4160-8ef6-78fbd9b42437

Utworzony: 2022-11-15 | Zmodyfikowany: 2022-11-15 08:53

17. 2022 rok

XXXIV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 9 listopada 2022 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2022-11-08 | Zmodyfikowany: 2022-11-08 10:27

18. 2022 rok

Konsultacje projektu rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami...

Do Urzędu Gminy Świedziebnia w terminie od dnia 20 października 2022 r. do dnia 4 listopada 2022 r. można zgłaszać opinie lub uwagi do projektu rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Wszelkie opinie lub uwagi należy zgłaszać na „Formularzu konsultacji” (dostępnym w załączniku) drogą elektroniczną na adres: a.brzoska@swiedziebnia.pl lub w wersji papierowej na adres Urzęd...

Utworzony: 2022-10-20 | Zmodyfikowany: 2022-11-08 08:34

19. Uchwały Rady Gminy 2022 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXIII W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Pobierz: Uchwała Nr XXXIII/195/2022 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/151/2021 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2022 rok Pobierz: Uchwała Nr XXXIII/196/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031 Pobierz: Uchwała Nr XXXIII/197/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji

Utworzony: 2022-11-04 | Zmodyfikowany: 2022-11-04 13:25

20. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 4 listopada 2022 r. o przystąpieniu do za...

Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 4 listopada 2022 r. o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuję, że Gmina Świedziebnia przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Utworzony: 2022-11-04 | Zmodyfikowany: 2022-11-04 13:14