główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni

Klauzule informacyjne

Utworzony: 2019-06-24 | Zmodyfikowany: 2019-07-19 11:41

2. Przetargi - rok 2019

Przetarg nieograniczony na usługę 'Dowóz (wraz z odwozem) uczniów do szkół na tereni...

Utworzony: 2019-07-09 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 11:31

3. 2019 rok

VIII SESJA RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 25 LIPCA 2019 R.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2019-07-17 | Zmodyfikowany: 2019-07-17 12:39

4. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Świed...

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - strona internetowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link prawidłowo wyświetlany ...

Utworzony: 2019-07-17 | Zmodyfikowany: 2019-07-17 10:47

5. Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r.

Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r.

Pobierz: Uchwała Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Pobierz: Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Świedziebni Pobierz: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej - Lista kandydatów do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okręgu wyborczym nr 18 obejmującym obszar gminy Świedziebnia

Utworzony: 2019-06-26 | Zmodyfikowany: 2019-07-16 15:14

6. Szkoła Podstawowa w Janowie

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWIE

Szkoła Podstawowa w Janowie 87-335 Świedziebnia Dyrektor mgr Aneta Kilińska tel. 56 49 384 26 e-mail: sp.janowo@op.pl serwis www: www.szkola-janowo.oinfo.pl Dokumenty do pobrania: Statut Szkoły Podstawowej w Janowie Instrukcja kancelaryjna Szkoły Podstawowej w Janowie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie przyjmuje interesantów w godz.: - poniedziałek 10.00-15.00 - wtorek 8.00 – 12.00 - środa 8.00 – 16.00 - czwartek 8.00-12.00 - piątek 9.00-15.00 Godziny urzędowania sekretariatu o...

Utworzony: 2013-10-07 | Zmodyfikowany: 2019-07-15 08:26

7. Świadczenie wychowawcze 500+

ważne informacje 500+

Program „500+” 2019/2021 Od 1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, bez względu na dochód rodziny. Nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ mogą Państwo składać od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej, natomiast od 1 sierpnia 2019 r. również w wersji papierowej. UWAGA. Od 1 lipca 2019 r. można składać wniosek na wszystkie dzieci do 18 r.ż., które mają przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r....

Utworzony: 2019-07-09 | Zmodyfikowany: 2019-07-09 08:36

8. Uchwały Rady Gminy 2019 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI VII W DNIU 27 CZERWCA 2019 R.

Pobierz: Uchwała Nr VII/37/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia wotum zaufania Pobierz: Uchwała Nr VII/38/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2018 rok Pobierz: Uchwała Nr VII/39/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok Pobierz: Uchwała Nr VII/40/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 ro...

Utworzony: 2019-07-05 | Zmodyfikowany: 2019-07-05 10:10

9. Konkursy ofert - 2019 rok

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W ...

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-07-04 13:54

10. Świadczenie Dobry Start 300+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Wnioski o wypłatę świadczenia DOBRY START w formie papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 r. w pokoju nr 15 (I piętro Świadczenia rodzinne), a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia zł...

Utworzony: 2019-07-04 | Zmodyfikowany: 2019-07-04 12:03

11. Transmisje obrad sesji Rady Gminy

ARCHIWUM NAGRAŃ Z SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA - 2019 ROK

IV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 8 lutego 2019 r. V Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 29 marca 2019 r. VI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 24 kwietnia 2019 r. VII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 27 czerwca 2019 r.

Utworzony: 2019-02-12 | Zmodyfikowany: 2019-07-02 14:27

12. 2019 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ NA VII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VI sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia wotum zaufania Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2018 rok Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I...

Utworzony: 2019-07-02 | Zmodyfikowany: 2019-07-02 13:51

13. Świadczenie wychowawcze 500+

jak złożyć elektroniczny wniosek o "500+" oraz lista banków

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line3 https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna3

Utworzony: 2019-07-01 | Zmodyfikowany: 2019-07-01 08:57

14. Świadczenie wychowawcze 500+

plakat 500+

Utworzony: 2019-06-24 | Zmodyfikowany: 2019-06-24 14:17

15. 2019 rok

VII SESJA RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 27 CZERWCA 2019 R.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 12:46

16. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE

Pobierz: Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie Pobierz: Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 14:19

17. Warunki zabudowy

2019 ROK

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie hali sportowej na działkach 375/5 i 377 obręb Janowo” położonych w miejscowości Janowo, gm. Świedziebnia. Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie elektroenergetycznych ...

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 10:40

18. Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok

Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 506) mieszkaniec Gminy Świedziebnia, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy zobowiązany jest złożyć pisemnie zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Informacja o terminie sesji, podc...

Utworzony: 2019-05-31 | Zmodyfikowany: 2019-05-31 14:18

19. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 87-335 Świedziebnia Kierownik mgr Jolanta Nadolska tel. 56 49 387 51, 531 837 743 e-mail: gzeas@swiedziebnia.pl Dokumenty do pobrania: Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni Uchwała w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi Regulamin Organizacyjny w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administr...

Utworzony: 2013-10-07 | Zmodyfikowany: 2019-05-30 11:38

20. 2018 rok

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami po...

Pobierz: Projekt "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Pobierz: Formularz konsultacji Pobierz: Informacja o wynikach konsultacji Pobierz: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018r,

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2019-05-30 09:42