główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2022 rok

XXXI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 19 sierpnia 2022 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2022-08-11 | Zmodyfikowany: 2022-08-11 15:00

2. Przetargi - rok 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie kredytu długotermino...

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6b6a56a0-dde8-40ba-9216-22ced6c964e2

Utworzony: 2022-08-11 | Zmodyfikowany: 2022-08-11 14:24

3. Przetargi - rok 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku ...

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a6abbe13-8829-4ee2-b5f2-05cf643e1c5b

Utworzony: 2022-07-15 | Zmodyfikowany: 2022-08-11 14:17

4. Przetargi - rok 2022

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2022 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA

Utworzony: 2022-01-21 | Zmodyfikowany: 2022-08-08 10:12

5. Informacje kwartalne z wykonania budżetu

2022 rok

Pobierz: Informacja za I kwartał 2022 r. Pobierz: Informacja za II kwartał 2022 r.

Utworzony: 2022-07-27 | Zmodyfikowany: 2022-07-27 15:36

6. Informacje kwartalne z wykonania budżetu

2021 rok

Pobierz: Informacja za I kwartał 2021 r. Pobierz: Informacja za II kwartał 2021 r. Pobierz: Informacja za III kwartał 2021 r. Pobierz: Informacja za IV kwartał 2021 r.

Utworzony: 2022-07-27 | Zmodyfikowany: 2022-07-27 15:33

7. Informacje kwartalne z wykonania budżetu

2020 rok

Pobierz: Informacja za I kwartał 2020 r. Pobierz: Informacja za II kwartał 2020 r. Pobierz: Informacja za III kwartał 2020 r. Pobierz: Informacja za IV kwartał 2020 r.

Utworzony: 2022-07-27 | Zmodyfikowany: 2022-07-27 14:54

8. Lokalizacja inwestycji celu publicznego

2022 ROK

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o nr BRO3001A, na działce nr 105 obręb Grzęby, położonej w miejscowości Grzęby, gm. Świedziebnia. Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o lokalizacj...

Utworzony: 2022-03-24 | Zmodyfikowany: 2022-07-25 14:37

9. 2022

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świedziebnia

Pobierz: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świedziebnia

Utworzony: 2022-07-22 | Zmodyfikowany: 2022-07-22 14:12

10. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 87-335 Świedziebnia Kierownik mgr Jolanta Nadolska tel. 56 49 387 51, 531 837 743 e-mail: gzeas@swiedziebnia.pl adres ePUAP: /GZEAS_Swiedziebnia/SkrytkaESP Dokumenty do pobrania: Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni Uchwała w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi Regulamin Organizac...

Utworzony: 2013-10-07 | Zmodyfikowany: 2022-07-18 10:59

11. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Wniosek do Wójta Gminy Świedziebnia o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 ...

Utworzony: 2022-07-18 | Zmodyfikowany: 2022-07-18 10:21

12. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2022 rok

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE

Pobierz: Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie Pobierz: Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie

Utworzony: 2022-06-20 | Zmodyfikowany: 2022-07-15 14:32

13. Ochrona środowiska - 2022

Przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej pod nazwą „Za...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej pod nazwą Zasadki PV I” o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacjami transformatorowymi SN/nN oraz kontenerami technicznymi w postaci magazynów energii w miejscowości Zasadki, obręb Zasadki, na dz. o nr ewid. 198/1, 202/1, 203/1, 216/1 oraz 228/2, gmina Świedziebnia, powia...

Utworzony: 2022-07-14 | Zmodyfikowany: 2022-07-14 08:19

14. Ochrona środowiska - 2022

Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z ni...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 250, 265, 292/6 oraz 148/1, 298 w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia

Utworzony: 2022-07-14 | Zmodyfikowany: 2022-07-14 08:18

15. Ochrona środowiska - 2022

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 080921C Świedziebnia - Br...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 080921C Świedziebnia - Brodniczka na odcinku o długości 2 500 mb, na działce ewidencyjnej nr 18, położonej w obrębie geodezyjnym Janowo, gm. Świedziebnia

Utworzony: 2022-07-12 | Zmodyfikowany: 2022-07-12 14:42

16. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2021 ROK - RADA GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Jarosław Cyrankowski - Przewodniczący Rady Pobierz: Wiesław Argalski Pobierz: Zenon Cierliński Pobierz: Maria Getka Pobierz: Halina Laskowska Pobierz: Urszula Lutowska Pobierz: Dariusz Mańkowski Pobierz: Józef Mosakowski Pobierz: Wiesław Nadolski Pobierz: Agnieszka Sadowska Pobierz: Jerzy Sitkiewicz Pobierz: Michał Straus Pobierz: Andrzej Turowski Pobierz: Lech Wybult Pobierz: Mirosław Zieliński

Utworzony: 2022-07-12 | Zmodyfikowany: 2022-07-12 14:37

17. Ochrona środowiska - 2022

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 080913C Zasady - Kotownic...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 080913C Zasady – Kotownica gr. powiatu Piaski na długości 2 705 mb, na działkach ewidencyjnych nr 109, 338 – położonych w obrębie geodezyjnym Zasady Nowe oraz działce nr 335 – obręb Zasady, gm. Świedziebni

Utworzony: 2022-07-12 | Zmodyfikowany: 2022-07-12 14:32

18. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2021 ROK - KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH O...

Pobierz: Szymon Zalewski - Wójt Gminy Pobierz: Ewa Szymańska - Sekretarz Gminy Pobierz: Małgorzata Schuetz - Skarbnik Gminy Pobierz: Mariola Bejger Pobierz: Danuta Draszba Pobierz: Małgorzata Dzieniszewska Pobierz: Aneta Kilińska Pobierz: Zbigniew Krajewski Pobierz: Renata Kwiatkowska Pobierz: Joanna Murawska Pobierz: Jolanta Nadolska Pobierz: Maria Jolanta Sosnowska Pobierz: Violetta Tomaszewska Pobierz: Wiesława Zalewska Pobierz: Zbigniew Krajewski - złożone w dniu 19.01.2021 r. Pobierz: K...

Utworzony: 2021-06-22 | Zmodyfikowany: 2022-07-12 13:15

19. Uchwały Rady Gminy 2022 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXX W DNIU 21 CZERWCA 2022 R.

Pobierz: Uchwała Nr XXX/175/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia wotum zaufania Pobierz: Uchwała Nr XXX/176/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2021 rok Pobierz: Uchwała Nr XXX/177/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok Pobierz: Uchwała Nr XXX/178/2022 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Zbiczno prow...

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 12:02

20. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Ogłoszenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2022 r. o podstawowe...

Pobierz: Ogłoszenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2022 r. o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2022 r.

Utworzony: 2022-06-30 | Zmodyfikowany: 2022-06-30 12:45