Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Wybory samorządowe 2024 r.

Wybory samorządowe 2024 r.

Pobierz: Zarządzenie Nr 331/2023 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024-2029 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II Pobierz: Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytori...

Utworzony: 2023-11-28 | Zmodyfikowany: 2023-11-28 12:38

2023 rok

XLVI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 4 grudnia 2023 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2023-11-27 | Zmodyfikowany: 2023-11-27 13:13

Uchwały Rady Gminy 2023 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XLV W DNIU 10 LISTOPADA 2023 r.

Pobierz: Uchwała Nr XLV/252/2023 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2023 rok Pobierz: Uchwała Nr XLV/253/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2023-2030 Pobierz: Uchwała Nr XLV/254/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na terenie Gminy Świedziebnia na lata 2023 ...

Utworzony: 2023-11-17 | Zmodyfikowany: 2023-11-17 09:18

Zaproszenia do składania ofert - rok 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY ŚWIEDZIE...

Pobierz: Zapytanie ofertowe Pobierz: Załączniki do zapytania ofertowego Pobierz: Informacja o wyborze oferty

Utworzony: 2023-10-26 | Zmodyfikowany: 2023-11-15 11:04

2023 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XLV SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 10 LISTO...

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2023 rok Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2023-2030 Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochro...

Utworzony: 2023-11-14 | Zmodyfikowany: 2023-11-14 13:58

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2023 rok

Ogłoszenie Nr 4/2023 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo-...

Pobierz: Ogłoszenie Nr 4/2023 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo-księgowej w Urzędzie Gminy Świedziebnia

Utworzony: 2023-11-09 | Zmodyfikowany: 2023-11-09 14:48

Uchwały Rady Gminy 2023 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XLIV W DNIU 29 WRZEŚNIA 2023 r.

Pobierz: Uchwała Nr XLIV/250/2023 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2023 rok Pobierz: Uchwała Nr XLIV/251/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2023-2030

Utworzony: 2023-11-09 | Zmodyfikowany: 2023-11-09 10:10

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2023 rok

Ogłoszenie Nr 3/2023 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo-...

Pobierz: Ogłoszenie Nr 3/2023 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo-księgowej w Urzędzie Gminy Świedziebnia Pobierz: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo-księgowej w Urzędzie Gminy Świedziebnia

Utworzony: 2023-10-20 | Zmodyfikowany: 2023-11-08 14:43

2023 rok

XLV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 10 listopada 2023 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2023-11-03 | Zmodyfikowany: 2023-11-03 14:15

2023 rok

Konsultacje projektu rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami...

Pobierz: Zarządzenie Nr 36a/2023 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 17 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Pobierz: Projekt rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024r. Pobierz: Formularz konsultacji Pobierz: Informacja o wyni...

Utworzony: 2023-10-17 | Zmodyfikowany: 2023-11-03 08:22

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszk...

Pobierz: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2023 r. oraz o statystycznej liczbie dzieci w 2023 r.

Utworzony: 2023-10-31 | Zmodyfikowany: 2023-10-31 10:48

Przetargi - rok 2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont trzech odcinków dr...

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-26cb2640-7311-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Utworzony: 2023-10-26 | Zmodyfikowany: 2023-10-26 13:29

2023 rok

Informacja dotycząca terminów wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu ...

Utworzony: 2023-10-26 | Zmodyfikowany: 2023-10-26 09:31

Przetargi - rok 2023

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2023 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA

Utworzony: 2023-01-23 | Zmodyfikowany: 2023-10-25 10:29

2023 rok

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po byłej szkole podstawowej ...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania parteru budynku po byłej szkole podstawowej na Dzienny Dom Opieki nad seniorami „SENIOR+”, na części działki nr 35/6 – obręb Michałki, gm. Świedziebnia Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publi...

Utworzony: 2023-09-21 | Zmodyfikowany: 2023-10-23 10:04

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz...

Pobierz: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Pobierz: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Pobierz: Info...

Utworzony: 2023-08-22 | Zmodyfikowany: 2023-10-13 10:14

2023 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XLIII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 29 SIE...

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2023 rok Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Głosowanie w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na ter...

Utworzony: 2023-09-05 | Zmodyfikowany: 2023-10-03 11:53

2023 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XLIV SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 29 WRZE...

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2023 rok Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2023-2030

Utworzony: 2023-10-03 | Zmodyfikowany: 2023-10-03 11:52

Przetargi - rok 2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i zmiana spos...

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d5d48626-5b9a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Utworzony: 2023-10-02 | Zmodyfikowany: 2023-10-02 15:34

2023 rok

XLIV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 29 września 2023 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2023-09-22 | Zmodyfikowany: 2023-09-22 13:35