Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-11-28 12:39
Dział: Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2024 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2024 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-11-28 12:37
Dział: Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2024 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory samorządowe 2024 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-11-27 13:13
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: XLVI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 4 grudnia 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-11-17 09:18
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XLV W DNIU 10 LISTOPADA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-11-15 11:05
Dział: Zamówienia publiczne » Zaproszenia do składania ofert » Zaproszenia do składania ofert - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY ŚWIEDZIEBNIA ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-11-14 13:58
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Imienne wykazy głosowań radnych » 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XLV SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 10 LISTOPADA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-11-09 14:48
Dział: Pozostałe » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nr 4/2023 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo-księgowej w Urzędzie Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-11-09 10:49
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XLIV W DNIU 29 WRZEŚNIA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-11-09 10:06
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XLIV W DNIU 29 WRZEŚNIA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-11-08 15:17
Dział: Pozostałe » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nr 3/2023 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo-księgowej w Urzędzie Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-11-03 14:15
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 10 listopada 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-11-03 14:15
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: XLV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 10 listopada 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-11-03 08:23
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-11-03 08:22
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-11-03 08:22
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-10-31 10:53
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2023 r. oraz o statystycznej liczbie dzieci w 2023 r.
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-10-31 10:47
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2023 r. oraz o statystycznej liczbie dzieci w 2023 r.
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-10-26 13:59
Dział: Zamówienia publiczne » Zaproszenia do składania ofert » Zaproszenia do składania ofert - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY ŚWIEDZIEBNIA ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-10-26 13:54
Dział: Zamówienia publiczne » Zaproszenia do składania ofert » Zaproszenia do składania ofert - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY ŚWIEDZIEBNIA ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-10-26 13:48
Dział: Zamówienia publiczne » Zaproszenia do składania ofert » Zaproszenia do składania ofert - rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY ŚWIEDZIEBNIA ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-10-26 13:31
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont trzech odcinków dróg gminnych w miejscowości Świedziebnia"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-10-26 13:28
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont trzech odcinków dróg gminnych w miejscowości Świedziebnia"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-10-26 09:32
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca terminów wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-10-26 09:30
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca terminów wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-10-25 10:31
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2023 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-10-23 10:06
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po byłej szkole podstawowej na Dzienny Dom Opieki nad seniorami „SENIOR+”, na części działki nr 35/6 - obręb Michałki, gm. Świedziebnia.
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-10-20 13:59
Dział: Pozostałe » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nr 3/2023 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo-księgowej w Urzędzie Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-10-17 13:12
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-10-17 13:11
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-10-17 12:39
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-10-16 15:22
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po byłej szkole podstawowej na Dzienny Dom Opieki nad seniorami „SENIOR+”, na części działki nr 35/6 - obręb Michałki, gm. Świedziebnia.
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-10-13 10:27
Dział: Wybory i referenda » Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-10-13 10:14
Dział: Wybory i referenda » Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-10-05 19:43
Dział: Wybory i referenda » Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-10-05 15:45
Dział: Wybory i referenda » Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-10-04 11:53
Dział: Wybory i referenda » Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-10-03 11:53
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Imienne wykazy głosowań radnych » 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XLIII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 29 SIERPNIA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-10-03 11:52
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Imienne wykazy głosowań radnych » 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XLIV SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 29 WRZEŚNIA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-10-02 15:35
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po byłej szkole podstawowej na Dzienny Dom Opieki nad seniorami SENIOR+ w miejscowości Michałki” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-10-02 15:34
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po byłej szkole podstawowej na Dzienny Dom Opieki nad seniorami SENIOR+ w miejscowości Michałki” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-09-28 08:28
Dział: Wybory i referenda » Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-09-25 14:32
Dział: Wybory i referenda » Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-09-25 13:54
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2023 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-09-22 13:35
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: XLIV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 29 września 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-09-21 11:47
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-09-21 09:21
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po byłej szkole podstawowej na Dzienny Dom Opieki nad seniorami „SENIOR+”, na części działki nr 35/6 - obręb Michałki, gm. Świedziebnia.
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-09-21 09:19
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po byłej szkole podstawowej na Dzienny Dom Opieki nad seniorami „SENIOR+”, na części działki nr 35/6 - obręb Michałki, gm. Świedziebnia.
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-09-21 09:18
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po byłej szkole podstawowej na Dzienny Dom Opieki nad seniorami „SENIOR+”, na części działki nr 35/6 - obręb Michałki, gm. Świedziebnia.
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-09-21 09:09
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po byłej szkole podstawowej na Dzienny Dom Opieki nad seniorami „SENIOR+”, na części działki nr 35/6 - obręb Michałki, gm. Świedziebnia.
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-09-08 13:54
Dział: Wybory i referenda » Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 24 września 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 24 września 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-09-08 13:40
Dział: Wybory i referenda » Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-09-07 08:46
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na budowie do dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 2MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki nr 240/4 - obręb Zasadki, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki, województwo Kujawsko-Pomorskie.
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-09-07 08:39
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Przedsięwzięcie polegające na budowie do dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 2MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki nr 240/4 - obręb Zasadki, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki, województwo Kujawsko-Pomorskie.
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-09-05 12:59
Dział: Wybory i referenda » Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-09-05 12:53
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XLIII W DNIU 29 SIERPNIA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-09-05 11:10
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Imienne wykazy głosowań radnych » 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XLIII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 29 WRZEŚNIA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-08-25 14:24
Dział: Wybory i referenda » Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-08-25 13:35
Dział: Wybory i referenda » Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-08-25 11:31
Dział: Wybory i referenda » Podział Gminy Świedziebnia na obwody głosowania i okręgi wyborcze
Opis zmian: dodanie artykułu: Podział Gminy Świedziebnia na okręgi wyborcze
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-08-25 11:22
Dział: Wybory i referenda » Podział Gminy Świedziebnia na obwody głosowania i okręgi wyborcze
Opis zmian: dodanie artykułu: Podział Gminy Świedziebnia na obwody głosowania
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-08-22 12:07
Dział: Wybory i referenda » Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-08-22 10:35
Dział: Wybory i referenda » Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-08-22 10:24
Dział: Wybory i referenda » Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 24 września 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 24 września 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-08-21 14:37
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: XLIII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 29 sierpnia 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-08-04 12:27
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-08-04 12:25
Dział: Pozostałe » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2022 ROK - KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PRACOWNICY URZĘDU GMINY ŚWIEDZIEBNIA
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-08-04 10:09
Dział: Pozostałe » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2022 ROK - RADA GMINY ŚWIEDZIEBNIA
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-08-04 09:23
Dział: Pozostałe » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2022 ROK - RADA GMINY ŚWIEDZIEBNIA
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-08-04 09:17
Dział: Pozostałe » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2022 ROK - KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PRACOWNICY URZĘDU GMINY ŚWIEDZIEBNIA
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-08-04 07:45
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-08-04 07:36
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-07-31 15:21
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Informacje kwartalne z wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2023 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-07-31 15:10
Dział: Pozostałe » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nr 2/2023 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-07-27 14:11
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w sprawie składania wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-07-18 15:56
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XLII W DNIU 22 CZERWCA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-07-18 15:56
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XLII W DNIU 22 CZERWCA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-07-17 15:07
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-07-17 15:03
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-07-17 15:02
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-07-14 15:14
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-07-14 08:16
Dział: Pozostałe » Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-07-13 13:38
Dział: Pozostałe » Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-07-13 12:52
Dział: Zamówienia publiczne » Zaproszenia do składania ofert » Zaproszenia do składania ofert - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PN. "USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH,SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG" NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-07-13 12:40
Dział: Zamówienia publiczne » Zaproszenia do składania ofert » Zaproszenia do składania ofert - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PN. "USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH,SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG" NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-07-11 13:15
Dział: Pozostałe » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nr 2/2023 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-07-03 11:00
Dział: Zamówienia publiczne » Zaproszenia do składania ofert » Zaproszenia do składania ofert - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PN. "USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH,SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG" NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-07-03 10:56
Dział: Zamówienia publiczne » Zaproszenia do składania ofert » Zaproszenia do składania ofert - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PN. "USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH,SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG" NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-07-03 10:52
Dział: Zamówienia publiczne » Zaproszenia do składania ofert » Zaproszenia do składania ofert - rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PN. "USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH,SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG" NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-07-03 10:49
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków na części działki nr 159/2 - obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-23 11:54
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Transmisje obrad sesji Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ARCHIWUM NAGRAŃ Z SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA - 2023 ROK
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-06-23 11:51
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Imienne wykazy głosowań radnych » 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XLII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 22 CZERWCA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-06-20 14:51
Dział: Prawo lokalne » Gospodarka odpadami komunalnymi » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogramy Zbiórki Odpadów komunalnych na rok 2023
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-16 15:38
Dział: Wybory i referenda » Wybory ławników na kadencję 2024-2027
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory ławników na kadencję 2024-2027
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-06-16 10:32
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków na części działki nr 159/2 - obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-16 10:30
Dział: Jednostki organizacyjne » Szkoła Podstawowa w Janowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWIE
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-06-15 15:57
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: XLII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 22 czerwca 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-06-09 08:23
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Informacje kwartalne z wykonania budżetu
Opis zmian: dodanie artykułu: 2023 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-06-09 08:17
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XLI W DNIU 31 MAJA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-06-06 15:55
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-06 15:54
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-06 15:22
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-05 15:07
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Imienne wykazy głosowań radnych » 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XLI SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 31 MAJA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-06-05 13:37
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-05 13:34
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-01 13:49
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-01 13:47
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-01 13:45
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-01 13:45
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-01 13:43
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-01 13:41
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia - wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-30 15:20
Dział: Prawo lokalne » Raport o stanie Gminy Świedziebnia » Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-30 15:13
Dział: Prawo lokalne » Raport o stanie Gminy Świedziebnia » Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-30 15:07
Dział: Prawo lokalne » Raport o stanie Gminy Świedziebnia » Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-29 15:16
Dział: Pozostałe » Wykazy
Opis zmian: dodanie artykułu: 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-29 08:36
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-24 14:28
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków na części działki nr 159/2 - obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-24 14:26
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Rozbudowa z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków na części działki nr 159/2 - obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-24 14:06
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 31 maja 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-24 14:01
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: XLI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 31 maja 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-18 12:41
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową dróg gminnych na terenie Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-18 12:38
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-18 12:34
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową dróg gminnych na terenie Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-18 12:33
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową dróg gminnych na terenie Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-18 12:30
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-11 14:52
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-11 14:49
Dział: Pozostałe » Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-11 14:48
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-11 14:46
Dział: Pozostałe » Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-11 11:45
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-11 11:44
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-11 11:42
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-10 10:56
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-10 10:55
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-10 10:53
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-05 12:10
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:59
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:55
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:52
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:49
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni za 2022 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:40
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:36
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:33
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:23
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:19
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:14
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-04-28 10:44
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 27 kwietnia 2023 r. o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-04-28 10:43
Dział: Pozostałe » Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi » Informacja o jakości wody - 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o jakości wody - 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-04-28 10:39
Dział: Prawo lokalne » Gospodarka odpadami komunalnymi » Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-04-28 10:19
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-04-28 10:18
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 27 kwietnia 2023 r. o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Łączna liczba wpisów w Rejestrze zmian: 4662