Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-06-06 15:55
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-06 15:54
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-06 15:22
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-05 15:07
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Imienne wykazy głosowań radnych » 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XLI SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 31 MAJA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-06-05 13:37
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-05 13:34
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-01 13:49
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-01 13:47
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-01 13:45
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-01 13:45
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-01 13:43
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-06-01 13:41
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia - wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-30 15:20
Dział: Prawo lokalne » Raport o stanie Gminy Świedziebnia » Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-30 15:13
Dział: Prawo lokalne » Raport o stanie Gminy Świedziebnia » Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-30 15:07
Dział: Prawo lokalne » Raport o stanie Gminy Świedziebnia » Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-29 15:16
Dział: Pozostałe » Wykazy
Opis zmian: dodanie artykułu: 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-29 08:36
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-24 14:28
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków na części działki nr 159/2 - obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-24 14:26
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Rozbudowa z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków na części działki nr 159/2 - obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-24 14:06
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 31 maja 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-24 14:01
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: XLI Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 31 maja 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-18 12:41
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową dróg gminnych na terenie Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-18 12:38
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-18 12:34
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową dróg gminnych na terenie Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-18 12:33
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową dróg gminnych na terenie Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-18 12:30
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-11 14:52
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-11 14:49
Dział: Pozostałe » Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-11 14:48
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-11 14:46
Dział: Pozostałe » Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-11 11:45
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-11 11:44
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-11 11:42
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-10 10:56
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-10 10:55
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-10 10:53
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-05-05 12:10
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:59
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:55
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:52
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:49
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni za 2022 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:40
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:36
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:33
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:23
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:19
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-05-05 10:14
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania finansowe » Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-04-28 10:44
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 27 kwietnia 2023 r. o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-04-28 10:43
Dział: Pozostałe » Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi » Informacja o jakości wody - 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o jakości wody - 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-04-28 10:39
Dział: Prawo lokalne » Gospodarka odpadami komunalnymi » Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-04-28 10:19
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-04-28 10:18
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 27 kwietnia 2023 r. o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-04-17 14:07
Dział: Pozostałe » Konkursy » Konkursy ofert » Konkursy ofert - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2023 ROKU
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-04-13 13:27
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Informacje kwartalne z wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-04-06 10:21
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XL W DNIU 31 MARCA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-04-06 08:51
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XL W DNIU 31 MARCA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-04-06 08:34
Dział: Prawo lokalne » Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu » Sprawozdania z wykonania budżetu » Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2022 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-04-06 08:11
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Imienne wykazy głosowań radnych » 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XL SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 31 MARCA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-04-03 13:25
Dział: Pozostałe » Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy » Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2023 rok
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-03-30 10:59
Dział: Pozostałe » Konkursy » Konkursy ofert » Konkursy ofert - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2023 ROKU
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-03-30 10:47
Dział: Pozostałe » Konkursy » Konkursy ofert » Konkursy ofert - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2023 ROKU
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-03-30 10:40
Dział: Pozostałe » Konkursy » Konkursy ofert » Konkursy ofert - 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2023 ROKU
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-03-28 12:38
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 544 w obrębie Janowo, gmina Świedziebnia.
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-03-24 09:19
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: XL Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 31 marca 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-03-24 09:16
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy » Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji » 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Posiedzenie Wspólne Komisji Rady Gminy Świedziebnia w dniu 31 marca 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-03-23 14:52
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 244/1 w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia.
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-03-23 14:46
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Przedsięwzięcie polegające na na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 244/1 w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia.
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-03-09 10:35
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Transmisje obrad sesji Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ARCHIWUM NAGRAŃ Z SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA - 2023 ROK
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-03-09 10:34
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Transmisje obrad sesji Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: ARCHIWUM NAGRAŃ Z SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA - 2023 ROK
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-03-09 10:32
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXIX W DNIU 2 MARCA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-03-08 12:34
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia - wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-03-08 12:32
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia - wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-03-08 12:31
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia - wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-03-08 12:29
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia - wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-03-08 12:29
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia - wyłożenie projektu do wglądu publicznego
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-03-08 12:26
Dział: Prawo lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia - wyłożenie do wglądu publicznego
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-03-08 08:32
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2023 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-03-07 15:46
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na Asystenta rodziny na zastępstwo
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-03-07 09:43
Dział: Urząd Gminy » Aktualności » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: WYBORY SOŁTYSÓW ORAZ WYBORY DO RAD SOŁECKICH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-03-07 09:24
Dział: Wybory i referenda » Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich » Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: WYBORY SOŁTYSÓW ORAZ WYBORY DO RAD SOŁECKICH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-03-06 14:40
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 544 w obrębie Janowo, gmina Świedziebnia.
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-03-03 12:35
Dział: Pozostałe » Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi » Informacja o jakości wody - 2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o jakości wody - 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-03-03 12:31
Dział: Pozostałe » Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi » Informacja o jakości wody - 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o jakości wody - 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-03-03 12:15
Dział: Pozostałe » Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi » Informacja o jakości wody - 2022 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje o jakości wody 2022 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-03-03 11:45
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Imienne wykazy głosowań radnych » 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XXXIX SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 2 MARCA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-03-01 15:31
Dział: Pozostałe » Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi » Informacja o jakości wody - 2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o jakości wody 2021 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-02-23 11:37
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: XXXIX Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 2 marca 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-02-10 11:32
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-02-10 11:31
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-02-10 11:31
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-02-10 11:29
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-02-09 11:59
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej nr 080935C Michałki - Ozorkowo na długości 1 496 m, na działce ewidencyjnej nr 125 - położonej w obrębie Grzęby oraz na działkach ewidencyjnych nr 152 i 64 - położonych w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-02-09 11:54
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej nr 080935C Michałki - Ozorkowo na długości 1 496 m, na działce ewidencyjnej nr 125 - położonej w obrębie Grzęby oraz na działkach ewidencyjnych nr 152 i 64 - położonych w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-02-08 12:21
Dział: Prawo lokalne » Lokalizacja inwestycji celu publicznego » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na działce nr 186/9 obręb Janowo, położonej w miejscowości Janowo, gm. Świedziebnia.
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-02-07 11:52
Dział: Prawo lokalne » Ochrona środowiska » Ochrona środowiska - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 53/2, 53/3 i 54/1 w obrębie Zasady Nowe, gmina Świedziebnia
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-02-02 08:14
Dział: Prawo lokalne » Podatki i opłaty » Podatki i opłaty - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatki i opłaty - 2023 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-02-02 08:14
Dział: Prawo lokalne » Budżet gminy » Budżet gminy na 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet gminy na 2023 rok
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-02-02 08:13
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXVI W DNIU 31 STYCZNIA 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-02-02 08:12
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXVII W DNIU 24 LUTEGO 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-02-02 08:12
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXVIII W DNIU 30 MARCA 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-02-02 08:12
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXIX W DNIU 28 KWIETNIA 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-02-02 08:12
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXX W DNIU 21 CZERWCA 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-02-02 08:11
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXI W DNIU 19 SIERPNIA 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-02-02 08:11
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXII W DNIU 28 WRZEŚNIA 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-02-02 08:11
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXIII W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-02-02 08:10
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXIV W DNIU 9 LISTOPADA 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-02-02 08:10
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXV W DNIU 30 LISTOPADA 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-02-02 08:10
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXVI W DNIU 21 GRUDNIA 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-02-02 08:10
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXVII W DNIU 28 GRUDNIA 2022 R.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-02-02 08:09
Dział: Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXVIII W DNIU 27 STYCZNIA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-01-31 14:27
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2023 r. oraz o statystycznej liczbie dzieci w 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-01-31 14:26
Dział: Pozostałe » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nr 1/2023 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo-księgowej w Urzędzie Gminy Świedziebnia
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-01-31 14:13
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2023 r. oraz o statystycznej liczbie dzieci w 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-01-27 13:11
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Transmisje obrad sesji Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ARCHIWUM NAGRAŃ Z SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA - 2022 ROK
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-01-27 13:05
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Imienne wykazy głosowań radnych » 2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XXXVIII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 27 STYCZNIA 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-01-25 14:03
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-25 14:02
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-25 14:01
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-25 14:00
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-25 13:59
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-25 13:59
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-25 13:58
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-25 13:57
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-25 13:57
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-25 13:56
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-25 13:55
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-25 13:54
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-25 13:53
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-25 13:52
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-25 13:51
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-25 13:50
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-25 13:47
Dział: Jednostki organizacyjne » Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-23 10:08
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2023 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-23 10:07
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2023 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-20 12:30
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2023 ROK - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-20 12:26
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2023 ROK - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEDZIEBNI
Wykonanie: Anna Brzóska
Data: 2023-01-19 13:54
Dział: Prawo lokalne » Sesje Rady Gminy Świedziebnia » Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: XXXVIII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 27 stycznia 2023 r.
Wykonanie: Ewa Szymańska
Data: 2023-01-18 19:51
Dział: Prawo lokalne » Gospodarka odpadami komunalnymi » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od dnia 1 lutego 2023 r.
Wykonanie: Robert Smoleński
Data: 2023-01-18 19:49
Dział: Pozostałe » » » Pliki na serwerze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pliki na serwerze
Wykonanie: Robert Smoleński
Data: 2023-01-18 19:45
Dział: Prawo lokalne » Gospodarka odpadami komunalnymi » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od dnia 1 lutego 2023 r.
Wykonanie: Robert Smoleński
Data: 2023-01-18 19:43
Dział: Prawo lokalne » Gospodarka odpadami komunalnymi » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od dnia 1 lutego 2023 r.
Wykonanie: Robert Smoleński
Data: 2023-01-18 19:41
Dział: Prawo lokalne » Gospodarka odpadami komunalnymi » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od dnia 1 lutego 2023 r.
Wykonanie: Robert Smoleński
Data: 2023-01-18 19:35
Dział: Prawo lokalne » Gospodarka odpadami komunalnymi » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od dnia 1 lutego 2023 r.
Wykonanie: Robert Smoleński
Data: 2023-01-18 19:33
Dział: Prawo lokalne » Gospodarka odpadami komunalnymi » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe
Opis zmian: dodanie artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od dnia 1 lutego 2023 r.
Wykonanie: Robert Smoleński
Data: 2023-01-18 19:19
Dział: Pozostałe » Elektroniczna skrzynka podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP
Wykonanie: Robert Smoleński
Data: 2023-01-18 19:18
Dział: Pozostałe » Elektroniczna skrzynka podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP
Wykonanie: Robert Smoleński
Data: 2023-01-18 19:16
Dział: Pozostałe » Elektroniczna skrzynka podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP
Wykonanie: Robert Smoleński
Data: 2023-01-18 19:13
Dział: Pozostałe » Elektroniczna skrzynka podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP
Wykonanie: Robert Smoleński
Data: 2023-01-18 19:11
Dział: Pozostałe » Elektroniczna skrzynka podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP
Wykonanie: Robert Smoleński
Data: 2023-01-18 19:10
Dział: Pozostałe » Elektroniczna skrzynka podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP
Wykonanie: Robert Smoleński
Łączna liczba wpisów w Rejestrze zmian: 4564