Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Wybory samorządowe 2024 r.

Wybory samorządowe 2024 r.

Pobierz: Postanowienie Nr 97/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Pobierz: Postanowienie Nr 96/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia ...

Utworzony: 2023-11-28 | Zmodyfikowany: 2024-02-26 13:26

2024 rok

XLIX Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 26 lutego 2024 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2024-02-16 | Zmodyfikowany: 2024-02-16 15:14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni

SENIOR +

Informuję, że prowadzony jest nabór do Dziennego Domu SENIOR+ w Świedziebni z siedzibą w Michałkach. Poniżej znajdują się niezbędne dokumenty rekrutacyjne. Pobierz: Regulamin rekrutacyjny do Dziennego Domu SENIOR+ w Świedziebni z siedzibą w Michałkach Pobierz: Formularz rekrutacyjny do Dziennego Domu Michałki SENIOR+ w Świedziebni z siedzibą w Michałkach Pobierz: Ankieta rekrutacyjna do Dziennego Domu SENIOR+ w Świedziebni z siedzibą w Michałkach Pobierz: Oświadczenie osoby składającej formu...

Utworzony: 2024-02-01 | Zmodyfikowany: 2024-02-01 09:22

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszk...

Pobierz: Ogłoszenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 30 stycznia 2024 r. o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2024 r. Pobierz: Ogłoszenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 30 stycznia 2024 r. o statystycznej liczbie dzieci w 2024 r.

Utworzony: 2024-01-30 | Zmodyfikowany: 2024-01-30 15:24

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania doku...

Utworzony: 2024-01-26 | Zmodyfikowany: 2024-01-26 10:43

Transmisje obrad sesji Rady Gminy

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Transmisja bezpośrednia Sesji Rady Gminy Świedziebnia

Utworzony: 2019-02-08 | Zmodyfikowany: 2024-01-24 12:16

Przetargi - rok 2024

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2024 ROK - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Utworzony: 2024-01-24 | Zmodyfikowany: 2024-01-24 10:59

Uchwały Rady Gminy 2024 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XLVIII W DNIU 19 STYCZNIA 2024 r.

Pobierz: Uchwała Nr XLVIII/271/2024 zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/263/2023 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2024 rok

Utworzony: 2024-01-23 | Zmodyfikowany: 2024-01-23 15:19

2024 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XLVIII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 19 ST...

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/263/2023 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2024 rok

Utworzony: 2024-01-23 | Zmodyfikowany: 2024-01-23 15:11

Przetargi - rok 2024

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2024 ROK - GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINI...

Utworzony: 2024-01-18 | Zmodyfikowany: 2024-01-18 12:41

Przetargi - rok 2024

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2024 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA

Utworzony: 2024-01-18 | Zmodyfikowany: 2024-01-18 12:37

2024 rok

XLVIII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 19 stycznia 2024 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2024-01-17 | Zmodyfikowany: 2024-01-17 15:20

Budżet gminy na 2024 rok

Budżet gminy na 2024 rok

Pobierz: Uchwała Nr XLVII/263/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2024 rok

Utworzony: 2024-01-12 | Zmodyfikowany: 2024-01-12 08:54

Uchwały Rady Gminy 2023 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XLVII W DNIU 22 GRUDNIA 2023 r.

Pobierz: Uchwała Nr XLVII/260/2023 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2023 rok Pobierz: Uchwała Nr XLVII/261/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2023-2030 Pobierz: Uchwała Nr XLVII/262/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2024-2032 Pobierz: Uchwała Nr XLVII/263/2023 w sprawie uchwalenia budżet...

Utworzony: 2024-01-02 | Zmodyfikowany: 2024-01-12 08:39

Przetargi - rok 2023

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebna w o...

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6a5cef11-73c9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Utworzony: 2024-01-10 | Zmodyfikowany: 2024-01-10 08:23

2023 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XLVII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 22 GRU...

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2023 rok Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2023-2030 Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lat...

Utworzony: 2024-01-02 | Zmodyfikowany: 2024-01-02 11:05

2024 rok

Harmonogramy Zbiórki Odpadów komunalnych na rok 2024

Utworzony: 2024-01-02 | Zmodyfikowany: 2024-01-02 10:55

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2023 rok

Ogłoszenie Nr 4/2023 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo-...

Pobierz: Ogłoszenie Nr 4/2023 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo-księgowej w Urzędzie Gminy Świedziebnia Pobierz: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansowo-księgowej w Urzędzie Gminy Świedziebnia

Utworzony: 2023-11-09 | Zmodyfikowany: 2023-12-19 15:39

2023

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świedziebnia 2...

Pobierz: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świedziebnia Pobierz: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świedziebnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Pobierz: Prognoza oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pobierz: Prognoza oddziaływania na środowisko do stu...

Utworzony: 2023-12-18 | Zmodyfikowany: 2023-12-18 12:54

2022

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świedziebnia

Pobierz: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świedziebnia Pobierz: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świedziebnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Pobierz: Prognoza oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pobierz: Prognoza oddziaływania na środowisko do stu...

Utworzony: 2022-07-22 | Zmodyfikowany: 2023-12-18 12:10