Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz...

Pobierz: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Pobierz: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Pobierz: Info...

Utworzony: 2023-08-22 | Zmodyfikowany: 2023-09-28 08:26

Przetargi - rok 2023

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2023 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA

Utworzony: 2023-01-23 | Zmodyfikowany: 2023-09-25 13:53

2023 rok

XLIV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 29 września 2023 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2023-09-22 | Zmodyfikowany: 2023-09-22 13:35

2023 rok

Konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki ...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy Na podstawie Zarządzenia Nr 29/2023 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy Wójt Gminy Świedziebnia ogłasza, że w terminie od dnia 22 lipca 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Strate...

Utworzony: 2023-07-14 | Zmodyfikowany: 2023-09-21 11:44

2023 rok

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po byłej szkole podstawowej ...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania parteru budynku po byłej szkole podstawowej na Dzienny Dom Opieki nad seniorami „SENIOR+”, na części działki nr 35/6 – obręb Michałki, gm. Świedziebnia

Utworzony: 2023-09-21 | Zmodyfikowany: 2023-09-21 09:20

Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 24 września 2023 r.

Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 24 września 2023 r.

Pobierz: Uchwała Nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Pobierz: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Świedziebni o składzie, siedzibie, dyżurach oraz udostępnieniu do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu Pobierz: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Świedziebni z dnia 7 września 2023 r. w sprawie listy kandydatów do Rady Powiatowej Kujaws...

Utworzony: 2023-08-22 | Zmodyfikowany: 2023-09-08 13:43

Ochrona środowiska - 2023

Przedsięwzięcie polegające na budowie do dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do...

Pobierz: Decyzja Nr GP.6220.3.2023 O o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie do dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 2MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki nr 240/4 - obręb Zasadki, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki, województwo Kujawsko-Pomorskie.

Utworzony: 2023-09-07 | Zmodyfikowany: 2023-09-07 08:39

Uchwały Rady Gminy 2023 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XLIII W DNIU 29 SIERPNIA 2023 r.

Pobierz: Uchwała Nr XLIII/247/2023 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2023 rok Pobierz: Uchwała Nr XLIII/248/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Pobierz: Uchwała Nr XLIII/249/2023 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich

Utworzony: 2023-09-05 | Zmodyfikowany: 2023-09-05 12:53

2023 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XLIII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 29 WRZ...

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2023 rok Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Głosowanie w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na ter...

Utworzony: 2023-09-05 | Zmodyfikowany: 2023-09-05 11:10

Podział Gminy Świedziebnia na obwody głosowania i okręgi wyborcze

Podział Gminy Świedziebnia na okręgi wyborcze

Pobierz: Uchwała Nr XXVIII/138/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych Pobierz: Postanowienie Nr 20/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Świedziebnia do stanu faktycznego

Utworzony: 2023-08-25 | Zmodyfikowany: 2023-08-25 11:31

Podział Gminy Świedziebnia na obwody głosowania i okręgi wyborcze

Podział Gminy Świedziebnia na obwody głosowania

Pobierz: Postanowienie Nr 22/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Świedziebnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Pobierz: Postanowienie Nr 42/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Świedziebnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Pobi...

Utworzony: 2023-08-25 | Zmodyfikowany: 2023-08-25 11:22

2023 rok

XLIII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 29 sierpnia 2023 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2023-08-21 | Zmodyfikowany: 2023-08-21 14:37

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 87-335 Świedziebnia p.o. Kierownika Elżbieta Gontarska tel. 56 49 387 51, 531 837 743 e-mail: gzeas@swiedziebnia.pl adres ePUAP: /GZEAS_Swiedziebnia/SkrytkaESP Dokumenty do pobrania: Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni Uchwała w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi Regulamin Organ...

Utworzony: 2013-10-07 | Zmodyfikowany: 2023-08-04 12:26

Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2022 ROK - KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH O...

Pobierz: Szymon Zalewski - Wójt Gminy Pobierz: Ewa Szymańska - Sekretarz Gminy Pobierz: Małgorzata Schuetz - Skarbnik Gminy Pobierz: Mariola Bejger Pobierz: Danuta Draszba Pobierz: Małgorzata Dzieniszewska Pobierz: Aneta Kilińska Pobierz: Zbigniew Krajewski Pobierz: Renata Kwiatkowska Pobierz: Joanna Murawska Pobierz: Agnieszka Osińska Pobierz: Maria Jolanta Sosnowska Pobierz: Violetta Tomaszewska Pobierz: Aneta Kilińska - złożone w dniu 30.09.2022 r. Pobierz: Agnieszka Osińska - złożone w d...

Utworzony: 2023-08-04 | Zmodyfikowany: 2023-08-04 10:11

Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2022 ROK - RADA GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Jarosław Cyrankowski - Przewodniczący Rady Pobierz: Wiesław Argalski Pobierz: Zenon Cierliński Pobierz: Maria Getka Pobierz: Halina Laskowska Pobierz: Urszula Lutowska Pobierz: Dariusz Mańkowski Pobierz: Józef Mosakowski Pobierz: Wiesław Nadolski Pobierz: Agnieszka Sadowska Pobierz: Jerzy Sitkiewicz Pobierz: Michał Straus Pobierz: Andrzej Turowski Pobierz: Lech Wybult Pobierz: Mirosław Zieliński

Utworzony: 2023-08-04 | Zmodyfikowany: 2023-08-04 09:23

Informacje kwartalne z wykonania budżetu

2023 rok

Pobierz: Informacja za I kwartał 2023 r. Pobierz: Informacja za II kwartał 2023 r.

Utworzony: 2023-06-09 | Zmodyfikowany: 2023-07-31 15:19

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2023 rok

Ogłoszenie Nr 2/2023 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadam...

Pobierz: Ogłoszenie Nr 2/2023 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Świedziebnia Pobierz: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Świedziebnia

Utworzony: 2023-07-11 | Zmodyfikowany: 2023-07-31 15:06

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym...

Pobierz: Ogłoszenie w sprawie składania wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024 Pobierz: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Świedziebnia

Utworzony: 2023-07-27 | Zmodyfikowany: 2023-07-27 14:11

Uchwały Rady Gminy 2023 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XLII W DNIU 22 CZERWCA 2023 r.

Pobierz: Uchwała Nr XLII/240/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia wotum zaufania Pobierz: Uchwała Nr XLII/241/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2022 rok Pobierz: Uchwała Nr XLII/242/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok Pobierz: Uchwała Nr XLII/243/2023 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 gru...

Utworzony: 2023-07-18 | Zmodyfikowany: 2023-07-18 15:56

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Pobierz: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Pobierz: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Utworzony: 2021-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-07-14 08:15