Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

2023 rok

XL Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 31 marca 2023 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2023-03-24 | Zmodyfikowany: 2023-03-24 09:19

2023 r.

Posiedzenie Wspólne Komisji Rady Gminy Świedziebnia w dniu 31 marca 2023 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2023-03-24 | Zmodyfikowany: 2023-03-24 09:16

Ochrona środowiska - 2023

Przedsięwzięcie polegające na na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z...

Pobierz: DECYZJA Nr GP.6220.2.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 244/1 w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia.

Utworzony: 2023-03-23 | Zmodyfikowany: 2023-03-23 14:49

Transmisje obrad sesji Rady Gminy

ARCHIWUM NAGRAŃ Z SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA - 2023 ROK

XXXIX Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 2 marca 2023 r. XXXVIII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 27 stycznia 2023 r.

Utworzony: 2023-03-09 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 10:35

Uchwały Rady Gminy 2023 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXXIX W DNIU 2 MARCA 2023 r.

Pobierz: Uchwała Nr XXXIX/218/2023 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2023 rok Pobierz: Uchwała Nr XXXIX/219/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Pobierz: Uchwała Nr XXXI...

Utworzony: 2023-03-09 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 10:32

2023

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Ks...

Utworzony: 2023-03-08 | Zmodyfikowany: 2023-03-08 12:33

Przetargi - rok 2023

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2023 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA

Utworzony: 2023-01-23 | Zmodyfikowany: 2023-03-08 08:31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni

Ogłoszenie o naborze na Asystenta rodziny na zastępstwo

Pobierz: Ogłoszenie o naborze na Asystenta rodziny na zastępstwo z dnia 7 marca 2023 roku

Utworzony: 2023-03-07 | Zmodyfikowany: 2023-03-07 15:46

2023 rok

WYBORY SOŁTYSÓW ORAZ WYBORY DO RAD SOŁECKICH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Rada Gminy Świedziebnia Uchwałą Nr XXXIX/220/2023 z dnia 2 marca 2023 r. zarządziła zebrania wiejskie w sprawie dokonania wyborów sołtysów oraz wyborów do rad sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Świedziebnia. Terminy oraz miejsca zebrań wiejskich określa poniższy harmonogram stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXIX/220/2023: HARMONOGRAM zebrań wiejskich w sprawie dokonania wyborów sołtysów oraz wyborów do rad sołeckich na terenie Gminy Świedziebnia Lp. Sołectwo Data i godzina ...

Utworzony: 2023-03-07 | Zmodyfikowany: 2023-03-07 09:43

Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2023 r.

WYBORY SOŁTYSÓW ORAZ WYBORY DO RAD SOŁECKICH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Uchwała Nr XXXIX/220/2023 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i wyborów do rad sołeckich na terenie Gminy Świedziebnia

Utworzony: 2023-03-07 | Zmodyfikowany: 2023-03-07 09:24

Ochrona środowiska - 2023

Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z ni...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 544 w obrębie Janowo, gmina Świedziebnia Pobierz: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami zgromadzonymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegające...

Utworzony: 2023-01-16 | Zmodyfikowany: 2023-03-06 14:38

Informacja o jakości wody - 2023 r.

Informacja o jakości wody - 2023 r.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 02.02.2023 r. o przydatności wody do spożycia Sprawozdanie z badań 271/2023 z dnia 19.01.2023 r.

Utworzony: 2023-03-03 | Zmodyfikowany: 2023-03-03 12:35

Informacja o jakości wody - 2022 r.

Informacje o jakości wody 2022 r.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 15.11.2022 r. o przydatności wody do spożycia Sprawozdanie z badań 6408/2022 z dnia 10.11.2022 r. Sprawozdanie z badań 6407/2022 z dnia 10.11.2022 r. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 26.08.2022 r. o przydatności wody do spożycia Sprawozdanie z badań 4561/2022 z dnia 19.08.2022 r. Sprawozdanie z badań 4560/2022 z dnia 19.08.2022 r. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora...

Utworzony: 2023-03-03 | Zmodyfikowany: 2023-03-03 12:15

2023 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XXXIX SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 2 MARC...

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2023 rok Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „P...

Utworzony: 2023-03-03 | Zmodyfikowany: 2023-03-03 11:45

Informacja o jakości wody - 2021 r.

Informacje o jakości wody 2021 r.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 29.11.2021 r. o przydatności wody do spożycia Sprawozdanie z badań 6293/2021 z dnia 25.11.2021 r. Sprawozdanie z badań 6294/2021 z dnia 25.11.2021 r. Ocena jakości wody z dnia 13.10.2021 r. Sprawozdanie z badań 3927/2021 z dnia 16.08.2021 r. Sprawozdanie z badań 3926/2021 z dnia 16.08.2021 r. Sprawozdanie z badań 3058/2021 z dnia 05.07.2021 r. Sprawozdanie z badań 3057/2021 z dnia 05.07.2021 r. Sprawozdanie z badań z ...

Utworzony: 2021-11-30 | Zmodyfikowany: 2023-03-01 10:22

2023 rok

XXXIX Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 2 marca 2023 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2023-02-23 | Zmodyfikowany: 2023-02-23 11:37

Przetargi - rok 2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istnieją...

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fcc37025-a914-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Utworzony: 2023-02-10 | Zmodyfikowany: 2023-02-10 11:31

Ochrona środowiska - 2022

Przebudowa drogi gminnej nr 080935C Michałki - Ozorkowo na długości 1 496 m, na dzia...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 080935C Michałki - Ozorkowo na długości 1 496 m, na działce ewidencyjnej nr 125 - położonej w obrębie Grzęby oraz na działkach ewidencyjnych nr 152 i 64 - położonych w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia Pobierz: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami zgromadzonymi w sprawie wydania decyzji o śr...

Utworzony: 2022-11-16 | Zmodyfikowany: 2023-02-09 11:57

2023 rok

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na działce nr 186...

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na działce nr 186/9 obręb Janowo, położonej w miejscowości Janowo, gm. Świedziebnia. Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sta...

Utworzony: 2023-01-16 | Zmodyfikowany: 2023-02-08 12:18

Ochrona środowiska - 2023

Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z ni...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 53/2, 53/3 i 54/1 w obrębie ;Zasady Nowe, gmina Świedziebnia Pobierz: Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowolt...

Utworzony: 2023-01-10 | Zmodyfikowany: 2023-02-07 11:50