Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Gminy
   Strona główna 188093
   Charakterystyka 8833
   Aktualności 16289
     2023 rok 1171
     2022 rok 1433
     2021 rok 1102
     2020 rok 1666
     2019 rok 1978
     2018 rok 1644
     2017 rok 1384
     2016 rok 3125
     2015 rok 13529
    ›    2010 rok 7986
    ›    2011 rok 6197
    ›    2012 rok 4361
    ›    2013 rok 9074
    ›    2014 rok 6630
     2010 - 2014 1541
Organy
   Wójt Gminy 10158
   Rada Gminy 12317
   Komisje Rady Gminy 3571
     Składy Komisji Rady Gminy 5588
     Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji 1429
    ›    2014 r. 1259
    ›    2015 r. 1256
    ›    2016 r. 1326
    ›    2017 r. 1102
    ›    2018 r. 965
    ›    2019 r. 1035
    ›    2020 r. 495
    ›    2021 r. 510
    ›    2022 r. 315
    ›    2023 r. 199
Prawo lokalne
   Statut Gminy 4218
   Regulamin Organizacyjny Urzędu 5936
   Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia 5289
   Sesje Rady Gminy Świedziebnia 4235
    ›    2007 rok 2784
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia 6462
    ›    2012 rok 4357
    ›    2013 rok 4388
    ›    2014 rok 4994
    ›    2015 rok 4148
    ›    2016 rok 3284
    ›    2017 rok 2961
    ›    2018 rok 2552
    ›    2019 rok 2342
    ›    2020 rok 1706
    ›    2021 rok 1013
    ›    2022 rok 1005
    ›    2023 rok 474
     Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy 752
     Transmisje obrad sesji Rady Gminy 4262
     Imienne wykazy głosowań radnych 776
    ›    2018 r. 915
    ›    2019 r. 2321
    ›    2020 r. 923
    ›    2021 r. 1011
    ›    2022 r. 1043
    ›    2023 r. 325
     Interpelacje i zapytania radnych 727
   Uchwały Rady Gminy 10098
     Uchwały Rady Gminy 2023 rok 537
     Uchwały Rady Gminy 2022 rok 1423
     Uchwały Rady Gminy 2021 rok 1427
     Uchwały Rady Gminy 2020 rok 1317
     Uchwały Rady Gminy 2019 rok 3528
     Uchwały Rady Gminy 2018 rok 2514
     Uchwały Rady Gminy 2017 rok 2287
     Uchwały Rady Gminy 2016 rok 2872
     Uchwały Rady Gminy 2015 rok 3421
     Uchwały Rady Gminy 2014 rok 4414
     Uchwały Rady Gminy 2013 rok 4944
     Uchwały Rady Gminy 2012 rok 4297
     Uchwały Rady Gminy 2011 rok 4188
     Uchwały Rady Gminy 2010 rok 4511
     Uchwały Rady Gminy 2009 rok 4233
     Uchwały Rady Gminy 2008 rok 4283
     Uchwały Rady Gminy 2007 rok 3493
     Uchwały Rady Gminy 2006 rok 3144
     Uchwały Rady Gminy 2005 rok 3057
     Uchwały Rady Gminy 2004 rok 2978
     Uchwały Rady 2002 i 2003 rok 4431
     Zarządzenia Wójta 2007 rok 1631
     Zarządzenia Wójta 2006 rok 1280
     Zarządzenia Wójta 2005 rok 1363
     Zarządzenia Wójta 2004 rok 1507
     Zarządzenia Wójta 2003 rok 1384
   Budżet gminy 4846
     Budżet gminy na 2023 rok 190
     Budżet gminy na 2022 rok 386
     Budżet gminy na 2021 rok 465
     Budżet gminy na 2020 rok 727
     Budżet gminy na 2019 rok 932
     Budżet gminy na 2018 rok 14104
     Budżet gminy na 2017 rok 1164
     Budżet gminy na 2016 rok 1324
     Budżet gminy na 2015 rok 1542
     Budżet gminy na 2014 rok 1618
     Budżet gminy na 2013 rok 1603
     Budżet gminy na 2012 rok 1740
     Budżet gminy na 2011 rok 1853
     Budżet gminy na 2010 rok 1704
     Budżet gminy na 2009 rok 1796
     Budżet gminy na 2008 rok 1535
     Budżet gminy 2003 - 2007 2173
   Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4404
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008 2574
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 1962
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 2361
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 1985
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 1716
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2429
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 1816
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 1528
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 1436
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 1315
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 1174
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 1858
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 923
    ›    Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 573
    ›    Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok 343
    ›    Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok 182
     Informacje półroczne z wykonania budżetu 6416
     Informacje kwartalne z wykonania budżetu 4262
     Sprawozdania finansowe 894
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia 1083
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia 995
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni 3314
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni 718
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie 716
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 646
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni 769
   Podatki i opłaty 4664
     Podatki i opłaty - 2023 rok 313
     Podatki i opłaty - 2022 rok 484
     Podatki i opłaty - 2021 rok 833
     Podatki i opłaty - 2020 rok 856
     Podatki i opłaty - 2019 rok 961
     Podatki i opłaty - 2018 rok 985
     Podatki i opłaty - 2017 rok 1069
     Podatki i opłaty - 2016 rok 1422
     Podatki i opłaty - 2015 rok 1963
     Podatki i opłaty - 2014 rok 1826
     Podatki i opłaty - 2013 rok 1531
     Podatki i opłaty - 2012 rok 1603
     Podatki i opłaty - 2011 rok 1523
     Podatki i opłaty - 2010 rok 1618
     Podatki i opłaty - 2009 rok 1672
     Podatki i opłaty 2002 rok 1650
   Zagospodarowanie przestrzenne 1444
     2023 326
     2022 360
     2021 - 2022 724
    ›    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 86/2 w miejscowości Księte 705
     2006 - 2020 4741
   Lokalizacja inwestycji celu publicznego 15395
     2023 rok 262
   Gospodarka odpadami komunalnymi 9788
     2023 rok 392
     2022 rok 495
     2021 rok 323
    ›    2012 rok 3672
    ›    2013 rok 12155
    ›    2014 rok 3920
    ›    2015 rok 3876
    ›    2016 rok 2158
    ›    2017 rok 2858
    ›    2018 rok 1416
    ›    2019 rok 2200
    ›    2020 rok 2468
     2012 - 2020 r. 264
     Uchwały dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 348
     Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 293
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia 1665
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia 902
     Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 760
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe 1322
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 1759
   Ochrona środowiska 2379
     Ochrona środowiska - 2023 183
     Ochrona środowiska - 2022 641
     Ochrona środowiska - 2021 897
     Ochrona środowiska - 2020 408
     Ochrona środowiska - 2019 885
     Ochrona środowiska - 2018 1252
     Ochrona środowiska - 2017 1287
     Ochrona środowiska - 2016 2529
     Ochrona środowiska - 2015 3049
     Ochrona środowiska - 2014 2509
     Ochrona środowiska - 2013 1826
     Ochrona środowiska - 2012 2419
     Ochrona środowiska - 2011 3209
     Ochrona środowiska - 2010 4397
     Ochrona środowiska - 2009 4754
     Ochrona środowiska - 2007/2008 1430
     Ochrona środowiska - 2007/2008 3566
   Raport o stanie Gminy Świedziebnia 1397
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2022 rok 86
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2021 rok 206
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2020 rok 314
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok 543
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok 629
Prawo
   Dziennik Ustaw 2588
   Monitor Polski 2646
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 38727
     Przetargi - rok 2023 2879
     Przetargi - rok 2022 4961
     Przetargi - rok 2021 6941
     Przetargi - rok 2020 12834
     Przetargi - rok 2019 15801
     Przetargi - rok 2018 27148
     Przetargi - rok 2017 20335
     Przetargi - rok 2016 22863
     Przetargi - rok 2015 23941
     Przetargi - rok 2014 31799
     Przetargi - rok 2013 12994
     Przetargi - rok 2012 13442
     Przetargi - rok 2011 13660
     Przetargi - rok 2010 12877
     Przetargi - rok 2009 62293
     Przetargi - rok 2008 7352
     Przetargi - rok 2007 4791
     Przetargi - rok 2006 4346
     Przetargi - rok 2005 3941
     Przetargi - rok 2004 5542
     Przetargi - rok 2003 5256
   Zaproszenia do składania ofert 3160
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2023 1702
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2022 6957
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2021 1733
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2020 6327
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2018 16401
Jednostki organizacyjne
   Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni 7034
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni 12036
   Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 13407
   Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 12410
   Szkoła Podstawowa w Janowie 12952
Wybory i referenda
   Podział Gminy Świedziebnia na obwody głosowania i okręgi wyborcze 325
   Wybory samorządowe 2024 r. 17
   Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r. 502
   Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 24 września 2023 r. 219
   Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2061
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2023 r. 294
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Księte - 2021 r. 280
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2019 r. 715
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r. 1058
     Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r. 1485
   Wybory i referenda 2004-2020 2742
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 1404
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 1310
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1561
     Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r. 1315
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 1624
     Wybory samorządowe 2018 r. 3423
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1863
     Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1848
     Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r. 1638
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 2133
     Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 3150
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1734
     Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1931
     Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r. 2048
     Wybory samorządowe 2010 r. 2908
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. 2460
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 2128
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r. 2214
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r. 2049
     Wybory 2004-2007 4642
   Wybory ławników na kadencję 2024-2027 184
Pozostałe
   Jak załatwić sprawę w Urzędzie 4684
   Elektroniczna skrzynka podawcza 388
   Jednostki pomocnicze 6047
   Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 371
   Oświadczenia majątkowe 9364
     Oświadczenia majątkowe za 2022 rok 338
     Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 1722
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 1069
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 2261
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 2754
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2167
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1705
   Konkursy 8746
    ›    Konkursy ofert - 2009 rok 6458
    ›    Konkursy ofert - 2008 rok 1411
    ›    Konkursy ofert - 2010 rok 6937
    ›    Konkursy ofert - 2019 rok 4244
    ›    Konkursy ofert - 2011 rok 1843
    ›    Konkursy ofert - 2012 rok 1973
    ›    Konkursy ofert - 2013 rok 1689
    ›    Konkursy ofert - 2014 rok 1609
    ›    Konkursy ofert - 2015 rok 12310
    ›    Konkursy ofert - 2016 rok 1593
    ›    Konkursy ofert - 2017 rok 1139
    ›    Konkursy ofert - 2018 rok 932
     Konkursy ofert 1381
    ›    Konkursy ofert - 2020 rok 752
    ›    Konkursy ofert - 2021 rok 591
    ›    Konkursy ofert - 2022 rok 428
    ›    Konkursy ofert - 2023 rok 167
     Pozostałe konkursy 6624
   Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 1413
     Informacja o jakości wody - 2023 r. 115
     Informacja o jakości wody - 2022 r. 105
     Informacja o jakości wody - 2021 r. 401
     Informacja o jakości wody - 2020 r. 410
     Informacja o jakości wody - 2019 r. 580
     Informacja o jakości wody - 2018 r. 583
   PPWOW Program Integracji Społecznej 3415
     PPWOW Infomacje ogólne 6282
     Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej 6415
     Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia 1767
   Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy 2050
     Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2019 rok 609
      Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2023 rok 117
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3569
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2021 rok 429
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2020 rok 552
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok 8932
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok 867
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok 1282
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok 2612
   Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 3700
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 22769
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2023 rok 2187
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2022 rok 650
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2021 rok 1637
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok 3925
   Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 3807
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2022 rok 460
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok 839
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok 999
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok 1383
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok 1825
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok 1967
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok 1632
   Wykazy 580
   Spisy powszechne 2118
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. 511
     Powszechny Spis Rolny 2020 r. 474
     Powszechny Spis Rolny 2010 r. 1894
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 2185
   Rejestry 3707
   Petycje 1025
     Rejestr petycji 576
   Obwieszczenia i zawiadomienia Starosty Brodnickiego 785
     2021 rok 335
     2020 rok 397
   Fundusze Strukturalne 2975
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3511
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r. 1166
    ›    Aktualności 2470
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r. 1352
    ›    - Aktualności 4012
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r. 1389
    ›    Aktualności 11348
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r. 1324
    ›    Aktualności 1798
    ›    Zarządzenia 1393
    ›    Regulamin BO 1364
    ›    Dokumenty do pobrania 2023
    ›    Aktualności 3509
    ›    Zarządzenia 1787
    ›    Regulamin B O 1444
    ›    Dokumenty 1597
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r. 1190
     Kontakt 2657
     Linki 1339
     Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009. 1390
     Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1479
   Pomoc Społeczna 4543
   Świadczenia dla rodziny 12311
     Świadczenie Dobry Start 300+ 3834
     Świadczenie wychowawcze 500+ 6079
     Zasiłek rodzinny 3220
     Zasiłek pielegnacyjny 1631
     Świadczenia opiekuńcze 1838
    ›    świadczenie pielęgnacyjne 824
    ›    specjalny zasiłek opiekuńczy 732
     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1831
     Świadczenie rodzicielskie 10266
     Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 744
     Fundusz alimentacyjny 613
     Karta Dużej Rodziny 939
   Redakcja biuletynu 4196
   Deklaracja dostępności 1188
   Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 867
Łączna liczba odwiedzin:1522262