Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Gminy
   Strona główna 195926
   Charakterystyka 9807
   Aktualności 17436
     2023 rok 1411
     2022 rok 1541
     2021 rok 1182
     2020 rok 1832
     2019 rok 2059
     2018 rok 1734
     2017 rok 1459
     2016 rok 3194
     2015 rok 13602
    ›    2010 rok 8245
    ›    2011 rok 6504
    ›    2012 rok 4451
    ›    2013 rok 9491
    ›    2014 rok 6868
     2010 - 2014 1615
Organy
   Wójt Gminy 11109
   Rada Gminy 13329
   Komisje Rady Gminy 4135
     Składy Komisji Rady Gminy 5728
     Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji 1502
    ›    2014 r. 1316
    ›    2015 r. 1316
    ›    2016 r. 1379
    ›    2017 r. 1164
    ›    2018 r. 1026
    ›    2019 r. 1099
    ›    2020 r. 537
    ›    2021 r. 574
    ›    2022 r. 370
    ›    2023 r. 285
Prawo lokalne
   Statut Gminy 4642
   Regulamin Organizacyjny Urzędu 6445
   Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia 5740
   Sesje Rady Gminy Świedziebnia 5014
    ›    2007 rok 2905
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia 6690
    ›    2012 rok 4617
    ›    2013 rok 4560
    ›    2014 rok 5327
    ›    2015 rok 4481
    ›    2016 rok 3419
    ›    2017 rok 3124
    ›    2018 rok 2699
    ›    2019 rok 2482
    ›    2020 rok 1867
    ›    2021 rok 1141
    ›    2022 rok 1226
    ›    2023 rok 708
    ›    2024 rok 200
     Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy 827
     Transmisje obrad sesji Rady Gminy 4794
     Imienne wykazy głosowań radnych 864
    ›    2018 r. 985
    ›    2019 r. 2476
    ›    2020 r. 966
    ›    2021 r. 1162
    ›    2022 r. 1378
    ›    2023 r. 576
    ›    2024 r. 198
     Interpelacje i zapytania radnych 803
   Uchwały Rady Gminy 10797
     Uchwały Rady Gminy 2024 rok 208
     Uchwały Rady Gminy 2023 rok 1074
     Uchwały Rady Gminy 2022 rok 1769
     Uchwały Rady Gminy 2021 rok 1532
     Uchwały Rady Gminy 2020 rok 1370
     Uchwały Rady Gminy 2019 rok 3666
     Uchwały Rady Gminy 2018 rok 2656
     Uchwały Rady Gminy 2017 rok 2391
     Uchwały Rady Gminy 2016 rok 3014
     Uchwały Rady Gminy 2015 rok 3513
     Uchwały Rady Gminy 2014 rok 4588
     Uchwały Rady Gminy 2013 rok 5113
     Uchwały Rady Gminy 2012 rok 4444
     Uchwały Rady Gminy 2011 rok 4342
     Uchwały Rady Gminy 2010 rok 4674
     Uchwały Rady Gminy 2009 rok 4381
     Uchwały Rady Gminy 2008 rok 4435
     Uchwały Rady Gminy 2007 rok 3637
     Uchwały Rady Gminy 2006 rok 3226
     Uchwały Rady Gminy 2005 rok 3169
     Uchwały Rady Gminy 2004 rok 3101
     Uchwały Rady 2002 i 2003 rok 4620
     Zarządzenia Wójta 2007 rok 1700
     Zarządzenia Wójta 2006 rok 1332
     Zarządzenia Wójta 2005 rok 1407
     Zarządzenia Wójta 2004 rok 1564
     Zarządzenia Wójta 2003 rok 1437
   Budżet gminy 5367
     Budżet gminy na 2024 rok 119
     Budżet gminy na 2023 rok 248
     Budżet gminy na 2022 rok 464
     Budżet gminy na 2021 rok 509
     Budżet gminy na 2020 rok 780
     Budżet gminy na 2019 rok 967
     Budżet gminy na 2018 rok 14150
     Budżet gminy na 2017 rok 1223
     Budżet gminy na 2016 rok 1358
     Budżet gminy na 2015 rok 1590
     Budżet gminy na 2014 rok 1659
     Budżet gminy na 2013 rok 1643
     Budżet gminy na 2012 rok 1770
     Budżet gminy na 2011 rok 1883
     Budżet gminy na 2010 rok 1745
     Budżet gminy na 2009 rok 1850
     Budżet gminy na 2008 rok 1569
     Budżet gminy 2003 - 2007 2214
   Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4782
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008 2638
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 2037
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 2467
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 2052
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 1778
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2539
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 1887
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 1617
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 1526
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 1390
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 1276
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 1961
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 1024
    ›    Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 688
    ›    Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok 419
    ›    Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok 263
    ›    Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok 42
     Informacje półroczne z wykonania budżetu 6637
     Informacje kwartalne z wykonania budżetu 4429
     Sprawozdania finansowe 969
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia 1164
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia 1057
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni 3629
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni 773
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie 770
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 696
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni 834
   Podatki i opłaty 5218
     Podatki i opłaty - 2024 rok 217
     Podatki i opłaty - 2023 rok 465
     Podatki i opłaty - 2022 rok 569
     Podatki i opłaty - 2021 rok 878
     Podatki i opłaty - 2020 rok 896
     Podatki i opłaty - 2019 rok 998
     Podatki i opłaty - 2018 rok 1029
     Podatki i opłaty - 2017 rok 1101
     Podatki i opłaty - 2016 rok 1458
     Podatki i opłaty - 2015 rok 2046
     Podatki i opłaty - 2014 rok 1861
     Podatki i opłaty - 2013 rok 1564
     Podatki i opłaty - 2012 rok 1634
     Podatki i opłaty - 2011 rok 1559
     Podatki i opłaty - 2010 rok 1659
     Podatki i opłaty - 2009 rok 1713
     Podatki i opłaty 2002 rok 1681
   Zagospodarowanie przestrzenne 2182
     2023 638
     2022 466
     2021 - 2022 776
    ›    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 86/2 w miejscowości Księte 783
     2006 - 2020 4798
   Lokalizacja inwestycji celu publicznego 16033
     2023 rok 389
   Odpady komunalne 10739
     2024 rok 580
     2023 rok 484
     2022 rok 535
     2021 rok 428
    ›    2012 rok 3840
    ›    2013 rok 12932
    ›    2014 rok 4213
    ›    2015 rok 4117
    ›    2016 rok 2225
    ›    2017 rok 3177
    ›    2018 rok 1545
    ›    2019 rok 2320
    ›    2020 rok 2587
     2012 - 2020 r. 328
     Uchwały dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 431
     Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 386
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia 1745
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia 978
     Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 837
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe 1487
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 1860
   Ochrona środowiska 2745
     Ochrona środowiska - 2023 226
     Ochrona środowiska - 2022 752
     Ochrona środowiska - 2021 1090
     Ochrona środowiska - 2020 447
     Ochrona środowiska - 2019 937
     Ochrona środowiska - 2018 1298
     Ochrona środowiska - 2017 1322
     Ochrona środowiska - 2016 2592
     Ochrona środowiska - 2015 3145
     Ochrona środowiska - 2014 2581
     Ochrona środowiska - 2013 1880
     Ochrona środowiska - 2012 2462
     Ochrona środowiska - 2011 3243
     Ochrona środowiska - 2010 4630
     Ochrona środowiska - 2009 4866
     Ochrona środowiska - 2007/2008 1495
     Ochrona środowiska - 2007/2008 3603
   Raport o stanie Gminy Świedziebnia 1875
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2022 rok 145
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2021 rok 257
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2020 rok 345
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok 594
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok 668
Prawo
   Dziennik Ustaw 3235
   Monitor Polski 3021
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 39647
     Przetargi - rok 2024 736
     Przetargi - rok 2023 3476
     Przetargi - rok 2022 5097
     Przetargi - rok 2021 7074
     Przetargi - rok 2020 13006
     Przetargi - rok 2019 15982
     Przetargi - rok 2018 27402
     Przetargi - rok 2017 20543
     Przetargi - rok 2016 22990
     Przetargi - rok 2015 24145
     Przetargi - rok 2014 32017
     Przetargi - rok 2013 13222
     Przetargi - rok 2012 13641
     Przetargi - rok 2011 13826
     Przetargi - rok 2010 13017
     Przetargi - rok 2009 62464
     Przetargi - rok 2008 7448
     Przetargi - rok 2007 4870
     Przetargi - rok 2006 4436
     Przetargi - rok 2005 4010
     Przetargi - rok 2004 5633
     Przetargi - rok 2003 5352
   Zaproszenia do składania ofert 3622
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2023 2986
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2022 7336
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2021 1813
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2020 6375
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2018 16435
Jednostki organizacyjne
   Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni 7566
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni 12803
   Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 14323
   Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 12909
   Szkoła Podstawowa w Janowie 13791
Wybory i referenda
   Podział Gminy Świedziebnia na obwody głosowania i okręgi wyborcze 1285
   Wybory samorządowe 2024 r. 3120
   Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r. 869
   Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 24 września 2023 r. 860
   Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2757
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2023 r. 417
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Księte - 2021 r. 312
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2019 r. 788
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r. 1099
     Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r. 1579
   Wybory i referenda 2004-2020 3228
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 1504
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 1377
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1638
     Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r. 1377
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 1688
     Wybory samorządowe 2018 r. 3513
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1966
     Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1934
     Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r. 1721
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 2230
     Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 3260
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1794
     Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2016
     Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r. 2112
     Wybory samorządowe 2010 r. 3029
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. 2557
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 2186
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r. 2303
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r. 2153
     Wybory 2004-2007 4751
   Wybory ławników na kadencję 2024-2027 740
Pozostałe
   Jak załatwić sprawę w Urzędzie 5447
   Elektroniczna skrzynka podawcza 903
   Jednostki pomocnicze 6878
   Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 687
   Oświadczenia majątkowe 10087
     Oświadczenia majątkowe za 2022 rok 1019
     Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 1848
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 1219
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 2317
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 2828
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2235
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1779
   Konkursy 9345
    ›    Konkursy ofert - 2009 rok 6507
    ›    Konkursy ofert - 2008 rok 1462
    ›    Konkursy ofert - 2010 rok 6986
    ›    Konkursy ofert - 2019 rok 4294
    ›    Konkursy ofert - 2011 rok 1896
    ›    Konkursy ofert - 2012 rok 2023
    ›    Konkursy ofert - 2013 rok 1755
    ›    Konkursy ofert - 2014 rok 1655
    ›    Konkursy ofert - 2015 rok 12360
    ›    Konkursy ofert - 2016 rok 1642
    ›    Konkursy ofert - 2017 rok 1189
    ›    Konkursy ofert - 2018 rok 983
     Konkursy ofert 1522
    ›    Konkursy ofert - 2020 rok 794
    ›    Konkursy ofert - 2021 rok 641
    ›    Konkursy ofert - 2022 rok 482
    ›    Konkursy ofert - 2023 rok 255
    ›    Konkursy ofert - 2024 rok 45
     Pozostałe konkursy 6699
   Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 1860
     Informacja o jakości wody - 2023 r. 153
     Informacja o jakości wody - 2022 r. 142
     Informacja o jakości wody - 2021 r. 457
     Informacja o jakości wody - 2020 r. 449
     Informacja o jakości wody - 2019 r. 617
     Informacja o jakości wody - 2018 r. 620
   PPWOW Program Integracji Społecznej 3940
     PPWOW Infomacje ogólne 6333
     Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej 6619
     Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia 1820
   Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy 2605
     Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2019 rok 680
      Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2023 rok 191
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4341
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2021 rok 486
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2020 rok 598
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok 8981
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok 904
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok 1315
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok 2642
   Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 4089
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 24488
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2024 rok 440
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2023 rok 3247
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2022 rok 762
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2021 rok 1732
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok 4033
   Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 4197
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2022 rok 496
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok 882
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok 1060
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok 1423
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok 1868
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok 2033
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok 1665
   Wykazy 1024
   Spisy powszechne 2610
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. 582
     Powszechny Spis Rolny 2020 r. 520
     Powszechny Spis Rolny 2010 r. 1946
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 2274
   Rejestry 4156
   Petycje 1494
     Rejestr petycji 622
   Obwieszczenia i zawiadomienia Starosty Brodnickiego 1108
     2021 rok 365
     2020 rok 436
   Fundusze Strukturalne 3446
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3889
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r. 1219
    ›    Aktualności 2526
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r. 1408
    ›    - Aktualności 4174
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r. 1441
    ›    Aktualności 11551
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r. 1360
    ›    Aktualności 1869
    ›    Zarządzenia 1451
    ›    Regulamin BO 1412
    ›    Dokumenty do pobrania 2113
    ›    Aktualności 3652
    ›    Zarządzenia 1841
    ›    Regulamin B O 1495
    ›    Dokumenty 1644
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r. 1230
     Kontakt 2818
     Linki 1394
     Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009. 1437
     Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1537
   Pomoc Społeczna 5059
   Świadczenia dla rodziny 12866
     Świadczenie Dobry Start 300+ 3906
     Świadczenie wychowawcze 500+ 6170
     Zasiłek rodzinny 3285
     Zasiłek pielegnacyjny 1696
     Świadczenia opiekuńcze 1899
    ›    świadczenie pielęgnacyjne 898
    ›    specjalny zasiłek opiekuńczy 814
     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1891
     Świadczenie rodzicielskie 10305
     Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 803
     Fundusz alimentacyjny 652
     Karta Dużej Rodziny 992
   Redakcja biuletynu 4957
   Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 1263
Łączna liczba odwiedzin:1606599