Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Gminy
   Strona główna 181998
   Charakterystyka 8411
   Aktualności 15617
     2023 rok 727
     2022 rok 1284
     2021 rok 1008
     2020 rok 1486
     2019 rok 1878
     2018 rok 1570
     2017 rok 1305
     2016 rok 3047
     2015 rok 13442
    ›    2010 rok 7692
    ›    2011 rok 5940
    ›    2012 rok 4245
    ›    2013 rok 8595
    ›    2014 rok 6391
     2010 - 2014 1463
Organy
   Wójt Gminy 9691
   Rada Gminy 11966
   Komisje Rady Gminy 3384
     Składy Komisji Rady Gminy 5461
     Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji 1351
    ›    2014 r. 1167
    ›    2015 r. 1159
    ›    2016 r. 1242
    ›    2017 r. 1013
    ›    2018 r. 881
    ›    2019 r. 939
    ›    2020 r. 407
    ›    2021 r. 429
    ›    2022 r. 215
    ›    2023 r. 100
Prawo lokalne
   Statut Gminy 4013
   Regulamin Organizacyjny Urzędu 5686
   Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia 5012
   Sesje Rady Gminy Świedziebnia 3934
    ›    2007 rok 2673
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia 6289
    ›    2012 rok 4113
    ›    2013 rok 4167
    ›    2014 rok 4698
    ›    2015 rok 3905
    ›    2016 rok 3062
    ›    2017 rok 2761
    ›    2018 rok 2334
    ›    2019 rok 2125
    ›    2020 rok 1486
    ›    2021 rok 839
    ›    2022 rok 676
    ›    2023 rok 205
     Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy 675
     Transmisje obrad sesji Rady Gminy 4030
     Imienne wykazy głosowań radnych 707
    ›    2018 r. 807
    ›    2019 r. 2103
    ›    2020 r. 838
    ›    2021 r. 789
    ›    2022 r. 710
    ›    2023 r. 120
     Interpelacje i zapytania radnych 649
   Uchwały Rady Gminy 9655
     Uchwały Rady Gminy 2023 rok 224
     Uchwały Rady Gminy 2022 rok 1030
     Uchwały Rady Gminy 2021 rok 1234
     Uchwały Rady Gminy 2020 rok 1219
     Uchwały Rady Gminy 2019 rok 3364
     Uchwały Rady Gminy 2018 rok 2352
     Uchwały Rady Gminy 2017 rok 2153
     Uchwały Rady Gminy 2016 rok 2725
     Uchwały Rady Gminy 2015 rok 3256
     Uchwały Rady Gminy 2014 rok 4234
     Uchwały Rady Gminy 2013 rok 4755
     Uchwały Rady Gminy 2012 rok 4152
     Uchwały Rady Gminy 2011 rok 4032
     Uchwały Rady Gminy 2010 rok 4355
     Uchwały Rady Gminy 2009 rok 4069
     Uchwały Rady Gminy 2008 rok 4124
     Uchwały Rady Gminy 2007 rok 3342
     Uchwały Rady Gminy 2006 rok 3013
     Uchwały Rady Gminy 2005 rok 2922
     Uchwały Rady Gminy 2004 rok 2821
     Uchwały Rady 2002 i 2003 rok 4228
     Zarządzenia Wójta 2007 rok 1583
     Zarządzenia Wójta 2006 rok 1226
     Zarządzenia Wójta 2005 rok 1313
     Zarządzenia Wójta 2004 rok 1420
     Zarządzenia Wójta 2003 rok 1330
   Budżet gminy 4614
     Budżet gminy na 2023 rok 92
     Budżet gminy na 2022 rok 290
     Budżet gminy na 2021 rok 409
     Budżet gminy na 2020 rok 661
     Budżet gminy na 2019 rok 873
     Budżet gminy na 2018 rok 14017
     Budżet gminy na 2017 rok 1107
     Budżet gminy na 2016 rok 1262
     Budżet gminy na 2015 rok 1470
     Budżet gminy na 2014 rok 1548
     Budżet gminy na 2013 rok 1541
     Budżet gminy na 2012 rok 1684
     Budżet gminy na 2011 rok 1799
     Budżet gminy na 2010 rok 1648
     Budżet gminy na 2009 rok 1735
     Budżet gminy na 2008 rok 1476
     Budżet gminy 2003 - 2007 2115
   Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4190
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008 2480
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 1855
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 2253
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 1868
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 1615
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2340
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 1719
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 1433
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 1322
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 1214
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 1073
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 1731
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 815
    ›    Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 457
    ›    Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok 242
    ›    Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok 76
     Informacje półroczne z wykonania budżetu 6153
     Informacje kwartalne z wykonania budżetu 4032
     Sprawozdania finansowe 816
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia 951
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia 900
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni 3092
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni 636
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie 630
    ›    Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 556
    ›    Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni 679
   Podatki i opłaty 4428
     Podatki i opłaty - 2023 rok 184
     Podatki i opłaty - 2022 rok 401
     Podatki i opłaty - 2021 rok 745
     Podatki i opłaty - 2020 rok 792
     Podatki i opłaty - 2019 rok 895
     Podatki i opłaty - 2018 rok 927
     Podatki i opłaty - 2017 rok 1007
     Podatki i opłaty - 2016 rok 1373
     Podatki i opłaty - 2015 rok 1891
     Podatki i opłaty - 2014 rok 1735
     Podatki i opłaty - 2013 rok 1478
     Podatki i opłaty - 2012 rok 1550
     Podatki i opłaty - 2011 rok 1470
     Podatki i opłaty - 2010 rok 1561
     Podatki i opłaty - 2009 rok 1621
     Podatki i opłaty 2002 rok 1596
   Zagospodarowanie przestrzenne 1106
     2023 178
     2022 245
     2021 - 2022 639
    ›    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 86/2 w miejscowości Księte 584
     2006 - 2020 4656
   Lokalizacja inwestycji celu publicznego 14772
     2023 rok 97
   Gospodarka odpadami komunalnymi 9371
     2023 rok 189
     2022 rok 423
     2021 rok 237
    ›    2012 rok 3520
    ›    2013 rok 11533
    ›    2014 rok 3671
    ›    2015 rok 3647
    ›    2016 rok 2071
    ›    2017 rok 2603
    ›    2018 rok 1301
    ›    2019 rok 2090
    ›    2020 rok 2381
     2012 - 2020 r. 173
     Uchwały dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 265
     Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 210
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia 1576
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia 830
     Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 671
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe 1205
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 1577
   Ochrona środowiska 2156
     Ochrona środowiska - 2023 107
     Ochrona środowiska - 2022 466
     Ochrona środowiska - 2021 720
     Ochrona środowiska - 2020 348
     Ochrona środowiska - 2019 799
     Ochrona środowiska - 2018 1185
     Ochrona środowiska - 2017 1235
     Ochrona środowiska - 2016 2463
     Ochrona środowiska - 2015 2931
     Ochrona środowiska - 2014 2428
     Ochrona środowiska - 2013 1767
     Ochrona środowiska - 2012 2358
     Ochrona środowiska - 2011 3100
     Ochrona środowiska - 2010 4231
     Ochrona środowiska - 2009 4603
     Ochrona środowiska - 2007/2008 1366
     Ochrona środowiska - 2007/2008 3476
   Raport o stanie Gminy Świedziebnia 1191
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2022 rok 10
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2021 rok 143
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2020 rok 252
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok 484
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok 565
Prawo
   Dziennik Ustaw 2432
   Monitor Polski 2417
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 38042
     Przetargi - rok 2023 1326
     Przetargi - rok 2022 4737
     Przetargi - rok 2021 6762
     Przetargi - rok 2020 12558
     Przetargi - rok 2019 15556
     Przetargi - rok 2018 26890
     Przetargi - rok 2017 20049
     Przetargi - rok 2016 22668
     Przetargi - rok 2015 23491
     Przetargi - rok 2014 31517
     Przetargi - rok 2013 12690
     Przetargi - rok 2012 13162
     Przetargi - rok 2011 13455
     Przetargi - rok 2010 12665
     Przetargi - rok 2009 62073
     Przetargi - rok 2008 7187
     Przetargi - rok 2007 4634
     Przetargi - rok 2006 4208
     Przetargi - rok 2005 3821
     Przetargi - rok 2004 5402
     Przetargi - rok 2003 5105
   Zaproszenia do składania ofert 2852
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2022 5818
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2021 1662
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2020 6245
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2018 16335
Jednostki organizacyjne
   Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni 6546
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni 11535
   Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 12453
   Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 12069
   Szkoła Podstawowa w Janowie 12657
Wybory i referenda
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 1292
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 1227
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1482
   Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r. 1199
   Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 1537
   Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1829
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2023 r. 169
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Księte - 2021 r. 227
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2019 r. 658
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r. 995
     Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r. 1418
   Wybory samorządowe 2018 r. 3318
   Wybory i referenda 2004-2015 2533
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1730
     Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1738
     Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r. 1557
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 1978
     Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 3003
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1630
     Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1852
     Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r. 1961
     Wybory samorządowe 2010 r. 2803
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. 2406
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 2054
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r. 2119
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r. 1974
     Wybory 2004-2007 4555
Pozostałe
   Jak załatwić sprawę w Urzędzie 4390
   Elektroniczna skrzynka podawcza 179
   Jednostki pomocnicze 5789
   Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 211
   Oświadczenia majątkowe 8938
     Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 1475
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 959
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 2180
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 2630
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2098
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1640
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 1412
   Konkursy 8487
    ›    Konkursy ofert - 2009 rok 6379
    ›    Konkursy ofert - 2008 rok 1329
    ›    Konkursy ofert - 2010 rok 6814
    ›    Konkursy ofert - 2019 rok 4162
    ›    Konkursy ofert - 2011 rok 1755
    ›    Konkursy ofert - 2012 rok 1890
    ›    Konkursy ofert - 2013 rok 1598
    ›    Konkursy ofert - 2014 rok 1517
    ›    Konkursy ofert - 2015 rok 12214
    ›    Konkursy ofert - 2016 rok 1494
    ›    Konkursy ofert - 2017 rok 1057
    ›    Konkursy ofert - 2018 rok 847
     Konkursy ofert 1254
    ›    Konkursy ofert - 2020 rok 664
    ›    Konkursy ofert - 2021 rok 510
    ›    Konkursy ofert - 2022 rok 336
    ›    Konkursy ofert - 2023 rok 48
     Pozostałe konkursy 6513
   Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 1196
     Informacja o jakości wody - 2023 r. 48
     Informacja o jakości wody - 2022 r. 48
     Informacja o jakości wody - 2021 r. 323
     Informacja o jakości wody - 2020 r. 340
     Informacja o jakości wody - 2019 r. 514
     Informacja o jakości wody - 2018 r. 519
   PPWOW Program Integracji Społecznej 3255
     PPWOW Infomacje ogólne 6221
     Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej 6202
     Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia 1703
   Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy 1859
     Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2019 rok 545
      Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2023 rok 42
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3380
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2021 rok 341
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2020 rok 483
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok 8873
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok 812
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok 1232
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok 2554
   Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 3495
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 21223
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2023 rok 819
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2022 rok 457
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2021 rok 1503
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok 3793
   Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 3610
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2022 rok 377
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok 774
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok 928
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok 1317
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok 1766
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok 1899
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok 1583
   Wykazy 375
   Spisy powszechne 1923
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. 443
     Powszechny Spis Rolny 2020 r. 417
     Powszechny Spis Rolny 2010 r. 1828
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 2116
   Rejestry 3426
   Petycje 858
     Rejestr petycji 508
   Obwieszczenia i zawiadomienia Starosty Brodnickiego 591
     2021 rok 283
     2020 rok 338
   Fundusze Strukturalne 2820
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3370
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r. 1107
    ›    Aktualności 2370
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r. 1293
    ›    - Aktualności 3779
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r. 1324
    ›    Aktualności 11100
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r. 1266
    ›    Aktualności 1697
    ›    Zarządzenia 1325
    ›    Regulamin BO 1284
    ›    Dokumenty do pobrania 1907
    ›    Aktualności 3297
    ›    Zarządzenia 1714
    ›    Regulamin B O 1354
    ›    Dokumenty 1503
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r. 1135
     Kontakt 2373
     Linki 1273
     Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009. 1336
     Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1416
   Pomoc Społeczna 4280
   Świadczenia dla rodziny 11760
     Świadczenie Dobry Start 300+ 3762
     Świadczenie wychowawcze 500+ 6007
     Zasiłek rodzinny 3114
     Zasiłek pielegnacyjny 1528
     Świadczenia opiekuńcze 1777
    ›    świadczenie pielęgnacyjne 703
    ›    specjalny zasiłek opiekuńczy 642
     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1742
     Świadczenie rodzicielskie 10198
     Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 658
     Fundusz alimentacyjny 551
     Karta Dużej Rodziny 800
   Redakcja biuletynu 3946
   Deklaracja dostępności 986
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 613
Łączna liczba odwiedzin:1453651