artykuł nr 16

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ - MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ - DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH O DŁUGOŚCI 1,150 KM W MIEJSCOWOŚCI GRZĘBY GM. ŚWIEDZIEBNIA NA DZIAŁCE NR 34, 86 OBRĘB GRZĘBY

Pobierz: Ogłoszenie o pzetargu nieograniczonym na Przebudowę - modernizację drogi gminnej- -dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1,150 km w miejscowości Grzęby gm. Świedziebnia na działce nr 34, 86 obręb Grzęby
Pobierz: Secyfikacja Istotnych Warunków Zamównienia
Pobierz: Załączniki do Specyfikacji Istotych Waunków Zamówienia
Pobierz:  Przedmiar robót

artykuł nr 17

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ I KURSÓW ZAWODOWYCH DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEDZIEBNI PN. "JESTEŚMY AKTYWNI"

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
artykuł nr 18

WEZWANIE WYKONAWCÓW DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO W ZWIĄZKU Z PRZETARGIEM NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:  Wezwanie Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego
Pobierz:  Kopia odwołania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
Pobierz: Informacja o zawarciu umowy

artykuł nr 19

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA

artykuł nr 20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ I KURSÓW ZAWODOWYCH DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEDZIEBNI PN. "JESTEŚMY AKTYWNI"

Pobierz: Ogłoszenie o przetargu nieoganiczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla osób biorących udział w projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni pn."Jesteśmy aktywni"
Pobierz: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz: Załączniki do SIWZ