artykuł nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "wykonanie stabilizacji poziomu lustra wody jeziora Księte, Gmina Świedziebnia (budowa bystrotoku kamiennego służącego do stabilizacji poziomu lustra wody)."

artykuł nr 2

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE STABILIZACJI POZIOMU LUSTRA WODY JEZIORA KSIĘTE, GMINA ŚWIEDZIEBNIA (BUDOWA BYSTROTOKU KAMIENNEGO SŁUŻĄCEGO DO STABILIZACJI POZIOMU LUSTRA WODY)

Pobierz:   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie stabilizacji poziomu lustra wody jeziora Księte, Gmina Świedziebnia (budowa bystrotoku kamiennego służącego do stabilizacji poziomu lustra wody)
Pobierz:   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz:   Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz:   Rzut bystrotoku
Pobierz:   Projekt zagospodarowania terenu
Pobierz:   Przekroje
Pobierz:   Przedmiar robót
Pobierz:   Opis techniczny
Pobierz:   Specyfikacja techniczna

artykuł nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zapytanie o cenę pn. "Świadczenie usług restauracyjnych - przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Świedziebnia w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r."

artykuł nr 4

Informacja o zawarciu umowy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oleju opałowego do Gimnazjum w Świedziebni w sezonie grzewczym 2013/2014

artykuł nr 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa oleju opałowego do Gimnazjum w Świedziebni w sezonie grzewczym 2013/2014