artykuł nr 1

2007/2008 ROKOCHRONA ŚRODOWISKA

Pobierz: Obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2007 roku - stacja demontażu pojazdów.
Pobierz: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach środowiskowych na demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Pobierz:   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach środowiskowych na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Rokitnicy Wsi
Pobierz:   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Pobierz:

Wniosek z dnia 24 października 2008 roku w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia obejmującego przebudowę drogi gminnej w miejscowości  Zasady Nowe – Zasady Stare gm. Świedziebnia
Pobierz:   Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę drogi gminnej Zasady Nowe - Zasady Stare
Pobierz:   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - droga Zasady Nowe - Zasady Stare
Pobierz:   Decyzja środowiskowa droga Zasady Stare - Zasady Nowe