główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek do Wójta Gminy Świedziebnia o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Świedziebnia

Pobierz:Wniosek do Wójta Gminy Świedziebnia o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Świedziebnia

 

 

artykuł nr 2

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Pobierz:Uchwała Nr XV/83/2020 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

Pobierz: Wzór wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r.

artykuł nr 4

Rekrutacja do OHP na rok szkolny 2020/2021

artykuł nr 5

Ogłoszenie o statystycznej liczbie dzieci w 2020 r. i o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r. oraz o najbliższej gminie prowadzącej przedszkole publiczne