główna zawartość
artykuł nr 1

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

artykuł nr 2

Ogłoszenie o statystycznej liczbie dzieci w 2020 r. i podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r.

Pobierz:

Ogłoszenie z dnia 30 października 2020 r. o statystycznej liczbie dzieci w 2020 r. i o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r.

 

artykuł nr 3

Wniosek do Wójta Gminy Świedziebnia o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Świedziebnia

Pobierz:Wniosek do Wójta Gminy Świedziebnia o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Świedziebnia

 

 

artykuł nr 4

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Pobierz:Uchwała Nr XV/83/2020 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

Pobierz: Wzór wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej

 

artykuł nr 5

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r.