główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XIV DNIA 28 GRUDNIA 2007 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XIV/47/2007 w sprawie odwołania sekretarza Gminy.
Pobierz: Uchwała Nr XIV/48/2007 w sprawie powołania sekretarza Gminy.
Pobierz: Uchwała Nr XIV/49/2007 w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Świedziebnia do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR XIII DNIA 7 GRUDNIA 2007 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XIII/40/2007 zmieniająca uchwałę Nr VI/17/2007 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
Pobierz: Uchwała Nr XIII/41/2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
Pobierz: Uchwała Nr XIII/42/2007 w sprawie podatku od nieruchomości.
Pobierz: Uchwała Nr XIII/43/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Pobierz: Uchwała Nr XIII/44/2007 w sprawie opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za odprowadzanie ścieków do zbiorowej kanalizacji sanitarnej.
Pobierz: Uchwała Nr XIII/45/2005 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Pobierz: Uchwała Nr XIII/46/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NE SESJI NR XII DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr XII/36/2007 zmieniająca uchwałę Nr VI/17/2007 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
Pobierz: Uchwała Nr XII/37/2007 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
Pobierz: Uchwała Nr XII/38/2007 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Świedziebnia.
Pobierz: Uchwała Nr XII/39/2007 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju Miejscowości Świedziebnia na lata 2007-2013.
artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR X DNIA 31 LIPCA 2007 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr X/35/2007 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta.
artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR IX DNIA 18 LIPCA 2007 ROKU

Pobierz: Uchwała Nr IX/31/2007 zmieniająca uchwałę Nr VI/17/2007 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
Pobierz: Uchwała Nr IX/32/2007 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Świedziebnia na lata 2007-2013.
Pobierz: Uchwała Nr IX/33/2007 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świedziebnia na lata 2007-2013.
Pobierz: Uchwała Nr IX/34/2007 w sprawie uchylenia uchwały.