artykuł nr 1

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPOR. PIOTRA WYSOCKIEGO W ŚWIEDZIEBNI

Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni

87-335 Świedziebnia

Dyrektor

mgr Aneta Kilińska

tel. 56 49 384 11

e-mail: sp_swiedziebnia@op.pl

adres ePUAP: /SP_Swiedziebnia/SkrytkaESP

serwis www: www.sp-swiedziebnia.edupage.org


Filie:

Szkoła Filialna im. Komisji Edukacji Narodowej w Michałkach

87-335 Świedziebnia
 

Szkoła Filialna w Zasadach

87-335 Świedziebnia


Dokumenty do pobrania:

Statut Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni

Instrukcja kancelaryjna Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni przyjmuje interesantów w poniedziałki i piątki w godz. 800-1400

Godziny urzędowania sekretariatu:
od poniedziałku do piątku w godz. 730- 1530

Sposoby załatwiania spraw:
*Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
*Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, elektroniczną.
*Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
*Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.