artykuł nr 1

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŚWIEDZIEBNI

Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni

Samorządowa instytucja kultury

87-335 Świedziebnia

Dyrektor

mgr Mariola Bejger

tel./fax 56 49 376 92

e-mail: gbp@bibliotekaswiedziebnia.pl

adres ePUAP: /GBPSwiedziebnia/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia:      
poniedziałek, piątek – 8:00 – 15:00
wtorek, czwartek – 9:00 – 18:00
środa – prace wewnętrzne (biblioteka nieczynna)
 
Filie biblioteczne:
 
Filia w Janowie (budynek Szkoły Podstawowej)
tel. 56 49 384 26
e-mail: janowo@bibliotekaswiedziebnia.pl

 

Filia w Zasadach (budynek Szkoły Podstawowej)
e-mail: zasady@bibliotekaswiedziebnia.pl
 

Dokumenty do pobrania:

 

Uchwała Nr XVI/55/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni

Załącznik do uchwały Nr XVI/55/2008

Uchwała Nr XXXIV/149/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni w części dotyczącej zakresu działania

Zarządzenie Nr 1/2009 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni z dnia 05.01.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług oraz regulaminu korzystania z czytelni internetowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świedziebni

Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świedziebni

Regulamin czytelni internetowej

Zarządzenie Nr 3/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni z dnia 01.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług reprograficznych świadczonych przez GBP w Świedziebni

Zarządzenie Nr 1/2008 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego obowiązującego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świedziebni

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni