artykuł nr 1

Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zapytanie o cenę pn. Świadczenie usług restauracyjnych - przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Świedziebnia w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

artykuł nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zapytanie o cenę pn. Świadczenie usług restauracyjnych - przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Świedziebnia w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

artykuł nr 3

Informacja o zawarciu umowy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Kredyt długoterminowy w wysokości 300.000,00 zł przeznaczony na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w gminie Świedziebnia.

artykuł nr 4

Informacja o zawarciu umowy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę miału i eko-groszku do szkół podstawowych na terenie Gminy Świedziebnia w sezonie grzewczym 2012/2013

artykuł nr 5

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA

  Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty