artykuł nr 1

Informacja o zawarciu umowy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zapytanie o cenę na świadczenie usług restauracyjnych 'Przetarg na dożywianie dzieci w 2012 roku'

artykuł nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zapytanie o cenę na świadczenie usług restauracyjnych 'Przetarg na dożywianie dzieci w 2012 roku'

artykuł nr 3

Informacja Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla, miału i eko-groszku do Szkoły Podstawowej w Świedziebni, Szkoły Podstawowej w Janowie, Szkoły Podstawowej w Michałkach i Szkoły Podstawowej w Zasadach.

artykuł nr 4

Informacja Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do Gimnazjum w Świedziebni.

artykuł nr 5

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA ROBOTY DODATKOWE PN. "REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA W MIEJSCOWOŚCIACH KSIĘTE I ZASADY NOWE".