artykuł nr 1

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Pobierz:Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Pobierz:Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego