artykuł nr 1

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2017 ROKU

Pobierz: Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w roku 2017
Pobierz: Załącznik Nr 1 Ogłoszenie o konkursie
Pobierz: Załącznik Nr 2 Wzór oferty
Pobierz: Załącznik Nr 3 Wzór korekty zakresu rzeczowego i finansowego
Pobierz: Załącznik Nr 4 Wzór umowy
Pobierz: Załącznik Nr 5 Wzór sprawozdania
Pobierz: Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w roku 2017