artykuł nr 1

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2016 ROKU

Pobierz: Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego kokursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w roku 2016
Pobierz: Załącznik nr 1 Ogłoszenie konkursu
Pobierz: Załącznik nr 2 Wzór oferty
Pobierz: Załącznik nr 3 Wzór korekty zakresu rzeczowego i finansowego
Pobierz: Załącznik nr 4 Wzór umowy
Pobierz: Załącznik nr 5 Wzór sprawozdania
Pobierz: Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Świedziebniaz dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w roku 2016
Pobierz: Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku