artykuł nr 1

Przedsięwzięcie polegające na budowie do dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 2MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki nr 240/4 - obręb Zasadki, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki, województwo Kujawsko-Pomorskie.

Pobierz:Decyzja Nr GP.6220.3.2023 O o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie do dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 2MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki nr 240/4 - obręb Zasadki, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki, województwo Kujawsko-Pomorskie.

 

artykuł nr 2

Przedsięwzięcie polegające na na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 244/1 w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia.

Pobierz:DECYZJA Nr GP.6220.2.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 244/1 w obrębie Zasadki, gmina Świedziebnia.

 

artykuł nr 3

Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 544 w obrębie Janowo, gmina Świedziebnia.

PobierzObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 544 w obrębie Janowo, gmina Świedziebnia
Pobierz:Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami zgromadzonymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 544 w obrębie Janowo, gmina Świedziebnia
Pobierz:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 544 w obrębie Janowo, gmina Świedziebnia
Pobierz:Decyzja Nr GP.6220.1.2023 O o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 544 w obrębie Janowo, gmina Świedziebnia

 

artykuł nr 4

Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 53/2, 53/3 i 54/1 w obrębie Zasady Nowe, gmina Świedziebnia

Pobierz:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 53/2, 53/3 i 54/1 w obrębie ;Zasady Nowe, gmina Świedziebnia
Pobierz:Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 53/2, 53/3 i 54/1 w obrębie ;Zasady Nowe, gmina Świedziebnia