artykuł nr 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świedziebnia
Pobierz: Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świedziebnia
Pobierz: Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świedziebnia
Pobierz: Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świedziebnia
Pobierz: Zarządzenie Nr 6a/2014 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 3  marca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świedziebnia
Pobierz: Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świedziebnia