artykuł nr 1

PRZEBUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH I GAZOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA NA DZIAŁCE NR 170/11 OBRĘB ŚWIEDZIEBNIA GM. ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą w miejscowości Świedziebnia na działce nr 170/11 obręb Świedziebnia gmina Świedziebnia.
Pobierz: Postanowienie stwierdzające brak potrzeby sporządzania przez PHG "GABAR" Antoni Barczewski zam. Wrocki 92a, 87-400 Golub-Dobrzyń raportu obejmującego wymiany podziemnego zbiornika gazowego płynnego o poj.  6,7 m3 na pojemnik podziemny o poj. 10 m3.
Pobierz:   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wymiana podziemnego zbiornika gazowego płynnego o poj. 6,7 m3 na pojemnik podziemny o poj. 10 m3
Pobierz:   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wymiana podziemnego zbiornika gazowego płynnego o poj. 6,7 m3 na pojemnik podziemny o poj. 10 m3

 

artykuł nr 2

ROZBUDOWA FERMY DROBIU W MIEJSCOWOŚCI CHLEBOWO OBRĘB CHLEBOWO GM. ŚWIEDZIEBNIA NA DZIAŁCE NR 115/1, 119, 120.

Pobierz:   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Chlebowo, obręb Chlebowo Gmina Świedziebnia na działce nr 115/1, 119, 120.
Pobierz: Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Chlebowo, obręb Chlebowo Gmina Świedziebnia na działce nr 115/1, 119, 120.
Pobierz:   Obwieszczenie dotyczące o możliwości wglądu do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Pobierz:   Obwieszczenie dotyczące o możliwości wglądu do uzupełnionego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Pobierz:   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Pobierz:    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

artykuł nr 3

ZORGANIZOWANIE PUNKTU ZBIERANIA ZŁOMU METALI W MIEJSCOWOŚCI GRZĘBY,OBRĘB GRZĘBY GM. ŚWIEDZIEBNIA NA DZIAŁCE NR 14

Pobierz:   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegająceo na zorganizozowaniu punktu zbierania złomu metali w miejscowości Grzęby.
Pobierz:   Postanowienie stwierdzajęce brak potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko punktu zbierania złomu metali w miejscowości Grzęby.
Pobierz:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Punkt zbierania złomu metali" na działce nr 14 w miejscowości Grzęby Gmina Świedziebnia.

 

artykuł nr 4

BUDOWA BUDYNKU OBORY, HALI UDOJOWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI, PŁYTY OBORNIKOWEJ ORAZ ZBIORNIKA GNOJÓWKI NA DZIAŁCE NR 478/8 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA GMINA ŚWIEDZIEBNIA

 Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 Pobierz: Postanowienie stwierdzające brak potrzeby sporządzenia raportu obejmują cego budowę budynku obory, hali udojowej wraz z pomieszczeniem socjalnym, płyty obornikowej oraz zbiornika gnojówki na działce nr 478/8 w miejscowości Świedziebnia gmina Świedziebnia.
Pobierz:    Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory o wymiarach 24,00x33,00 m hali udojowej wraz z pomieszczeniami socjalnymi o wymiarach 12,00x10,00 m, płyty obornikowej o pow. 140 m2 (istniejąca płyta o pow. 180 m2) oraz zbiornika gnojówki o pojemności 135 m2 (istniejący zbiornik o poj. 135 m2) na działce nr 478/8 w miejscowości Śwwiedziebnia gmina Świedziebnia.

 

artykuł nr 5

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ POWSTAŁYCH NA ROWIE ROI-6 W WYNIKU NAWALNYCH OPADÓW W MIEJSCOWOŚCI ZASADY

Pobierz: Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu zanieczyszczeń powstałych na rowie ROI-6 w wyniku nawalnych opadów w miejscowości Zasady gmina Świedziebnia.
Pobierz: Postanowienie stwierdzające brak potrzeby sporządzenia raportu obejmującego usuwanie powstałych na rowie ROI-6 w wyniku nawalnych opadów w miejscowości Zasady gmina Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu zanieczyszczeń powstałych na rowie ROI-6 w wyniku nawalnych opadów w miejscowości Zasady gmina Świedziebnia.
Pobierz:   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu zanieczyszczeń powstałych na rowie ROI-6 w wyniku nawalnych opadów w miejscowości Zasady gmina Świedziebnia.