artykuł nr 1

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ POWSTAŁYCH NA ROWIE ROI-6 W WYNIKU NAWALNYCH OPADÓW W MIEJSCOWOŚCI ZASADY

Pobierz:  Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu zanieczyszczeń powstałych na rowie ROI-6 w wyniku nawalnych opadów w miejscowości Zasady gmina Świedziebnia.
   

 

artykuł nr 2

PRZEBUDOWIA MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1837 C ZDROJE-GÓRZNO-STARORYPIN, KM 13+359 PRZEZ RZEKĘ KSIĘTÓWKA W M. KSIĘTE NA DZIAŁKACH NR EW. 162/1, 264/1, 404/1, 430/1 OBRĘB KSIĘTE, GMINA ŚWIEDZIEBNIA, POWIAT BRODNICKI

Pobierz:  Obwieszczenie w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin, km 13+359 przez rzekę Księtówka w miejscowości Księte na działkach ewidencyjnych nr 162/1, 264/1, 404/1, 430/1 obręb Ksiete, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki".
Pobierz: Postanowienie  stwierdzające brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko obujmującego przebudowę mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin, km 13+359 przez rzekę Księtówka w miejscowości Księte  na działkach ewidencyjnych nr 162/1, 264/1, 404/1, 430/1 obręb Księte, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki.
Pobierz: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin, km 13+359 przez rzekę Księtówka w miejscowości Księte na działkach ewidencyjnych nr 162/1, 264/1, 404/1, 430/1 obręb Ksiete, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki".
Pobierz: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin, km 13+359 przez rzekę Księtówka w miejscowości Księte na działkach ewidencyjnych nr 162/1, 264/1, 404/1, 430/1 obręb Ksiete, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki".
artykuł nr 3

PRZEBUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 3 (LEŚNA DROGA GRUNTOWA)

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dojazdu pożarowego Nr 3 w Leśnictwie Brodniczka w obrębie ewidencyjnym Księte.
Pobierz: Postanowienie  stwierdzające brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko obujmującego zadanie pn. przebudowa dojazdu pożarowego Nr 3 w Leśnictwie Brodniczka w obrębie ewidencyjnym Księte.
Pobierz: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dojazdu pożarowego nr 3 w leśnictwie Brodniczka, obręb ewidencyjny Księte gm. Świedziebnia"

artykuł nr 4

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 080904C W MIEJSCOWOŚCI ROKITNICA NOWA, ŚWIEDZIEBNIA, GRANATY GM. ŚWIEDZIEBNIA

 Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 080904C w miejscowości Rokitnica Nowa, Świedziebnia, Granaty gm. Świedziebnia.
 Pobierz:   Postanowienie  stwierdzające brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko obujmującego zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnje nr 080904C w miejscowości Rokitnica Nowa, Świedziebnia, Granaty gm. Świedziebnia".
 Pobierz:   Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 080904C w miejscowości Rokitnica Nowa, Świedziebnia, Granaty gm. Świedziebnia.
 Pobierz: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej Nr 080904C w miejscowości Rokitnica Nowa, Świedziebnia, Granaty gm. Świedziebnia.

 

artykuł nr 5

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1837C ZDROJE-GÓRZNO-STARORYPIN NA ODCINKU ŚWIEDZIEBNIA-MICHAŁKI O DŁUGOŚCI 7,2 KM

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin na odcinku Świedziebnia-Michałki o długości 7,2 km.
Pobierz:   Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Pobierz: Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin na odcinku Świedziebnia-Michałki o długości 7,2 km.