artykuł nr 1

Informacja dotycząca terminów wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

artykuł nr 2

Konsultacje projektu rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Pobierz:

Zarządzenie Nr 36a/2023 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 17 października 2023 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Pobierz:Projekt rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024r.
Pobierz:Formularz konsultacji
Pobierz:Informacja o wynikach konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

 

artykuł nr 3

Konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy

Na podstawie Zarządzenia Nr 29/2023 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy Wójt Gminy Świedziebnia ogłasza, że w terminie od dnia 22  lipca 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy w celu zebrania opinii i uwag mieszkańców Gminy Świedziebnia.

Konsultacje odbywać się będą w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza, którego wzór dostępny jest poniżej.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres gmina@swiedziebnia.pl, przesłać pocztą lub złożyć do Urzędu Gminy Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia.

Projekt Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy zamieszczony jest w dokumentach do pobrania poniżej.

 

Wójt Gminy
Szymon Zalewski

 

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy

Formularz dot. konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy

Strategia terytorialna Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy

Strategia terytorialna Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy - Synteza

Załącznik Nr 1 Raport diagnostyczny

Załącznik Nr 2 Lista projektów kluczowych

Załącznik Nr 3 Komplet fiszek projektowych dla projektów kluczowych

Załącznik Nr 4 Lista projektów uzupełniających

Załącznik Nr 5 Lista zintegrowanych wiązek projektów strategicznych

 

Informacja o wynikach konsultacji

artykuł nr 4

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236 z późn. zm.) informuję, że Gmina Świedziebnia od dnia 12 maja 2023 r. przystępuje do sprzedaży końcowej paliwa stałego.

Wnioski o zakup paliwa stałego będzie można składać w terminie od dnia 12 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.  w Urzędzie Gminy Świedziebnia.

Ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży: orzech 51 ton, groszek 0,88 tony.

Cena paliwa stałego: 2.000 zł brutto za tonę.

artykuł nr 5

WYBORY SOŁTYSÓW ORAZ WYBORY DO RAD SOŁECKICH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Rada Gminy Świedziebnia Uchwałą Nr XXXIX/220/2023 z dnia 2 marca 2023 r. zarządziła zebrania wiejskie w sprawie dokonania wyborów sołtysów oraz wyborów do rad sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Świedziebnia.

Terminy oraz miejsca zebrań wiejskich określa poniższy harmonogram stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXIX/220/2023:

HARMONOGRAM
zebrań wiejskich w sprawie dokonania wyborów sołtysów oraz wyborów do rad sołeckich na terenie Gminy Świedziebnia

Lp.

Sołectwo

Data i godzina

Miejsce

1.

Dzierzno

16.03.2023 r. (czwartek)

godz. 1200

Budynek po Szkole Podstawowej w Dzierznie

2.

Janowo

16.03.2023 r. (czwartek)

godz. 1500

Świetlica wiejska w Janowie

3.

Mełno

17.03.2023 r. (piątek)

godz. 1000

U Pana Sołtysa

4.

Księte

17.03.2023 r. (piątek)

godz. 1300

Świetlica wiejska w Księtem

5.

Chlebowo

20.03.2023 r. (poniedziałek)

godz. 1100

Świetlica wiejska w Rokitnicy-Wsi

6.

Michałki

20.03.2023 r. (poniedziałek)

godz. 1400

Szkoła Filialna w Michałkach

7.

Zduny

21.03.2023 r. (wtorek)

godz. 1100

U Pana Sołtysa

8.

Świedziebnia

21.03.2023 r. (wtorek)

godz. 1530

Urząd Gminy Świedziebnia

9.

Rokitnica Nowa

22.03.2023 r. (środa)

godz. 1100

Świetlica wiejska w Rokitnicy-Wsi

10.

Kłuśno

22.03.2023 r. (środa)

godz. 1500

Świetlica wiejska w Kłuśnie

11.

Zasadki

23.03.2023 r. (czwartek)

godz. 1200

Świetlica wiejska w Zasadkach

12.

Zasady

23.03.2023 r. (czwartek)

godz. 1400

Świetlica wiejska w Zasadach

13.

Granaty

24.03.2023 r. (piątek)

godz. 1300

U Pana Sołtysa

14.

Grzęby

27.03.2023 r. (poniedziałek)

godz. 1400

Szkoła Filialna w Michałkach

15.

Rokitnica Wieś

28.03.2023 r. (wtorek)

godz. 1500

Świetlica wiejska w Rokitnicy-Wsi

16.

Okalewko

29.03.2023 r. (środa)

godz. 1500

Świetlica wiejska w Okalewku