artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 4 listopada 2022 r. o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 4 listopada 2022 r. o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuję, że Gmina Świedziebnia przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

artykuł nr 2

Konsultacje projektu rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Do Urzędu Gminy Świedziebnia w terminie od dnia 20 października 2022 r. do dnia 4 listopada 2022 r. można zgłaszać opinie lub uwagi do projektu rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Wszelkie opinie lub uwagi  należy zgłaszać na „Formularzu konsultacji” (dostępnym w załączniku) drogą elektroniczną na adres: a.brzoska@swiedziebnia.pl  lub w wersji papierowej na adres Urzędu Gminy Świedziebnia,  Świedziebnia 92A 87-335 Świedziebnia albo bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebnia.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebnia (pokój nr  2) można składać wnioski dotyczące realizacji przedsięwzięcia związanego z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest – w terminie do 31 marca 2022 r.

 

Wójt
/-/ Szymon Zalewski