główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług restauracyjnych 'Przetarg na dożywianie dzieci w 2011 roku' do Szkoły Podstawowej w Świedziebni, Szkoły Podstawowej w Janowie, Szkoły Podstawowej w Michałkach, Szkoły Podstawowej w Zasadach i Gimnazjum w Świedziebni.