główna zawartość
artykuł nr 1

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWIE

Szkoła Podstawowa w Janowie

87-335 Świedziebnia

Dyrektor

mgr Aneta Kilińska

tel. 56 49 384 26

e-mail: sp.janowo@op.pl

serwis www: sp-janowo.edupage.org


Dokumenty do pobrania:

Statut Szkoły Podstawowej w Janowie

Instrukcja kancelaryjna Szkoły Podstawowej w Janowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie przyjmuje interesantów w godz.:
- poniedziałek 10.00-15.00
- wtorek 8.00 – 12.00
- środa 8.00 – 16.00
- czwartek 8.00-12.00
- piątek 9.00-15.00
 
Godziny urzędowania sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00.-15.00.
 
Sposoby załatwiania spraw:
- Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
- Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, elektroniczną.
- Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
- Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.