artykuł nr 1

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWIE

Szkoła Podstawowa w Janowie

87-335 Świedziebnia

Dyrektor

dr Agnieszka Osińska

tel. 56 49 384 26 

tel. 884 910 769

 

e-mail: sekretariat@sp-janowo.edu.pl

adres ePUAP: /SP_Janowo/SkrytkaESP

serwis www: sp-janowo.edupage.org


Dokumenty do pobrania:

Statut Szkoły Podstawowej w Janowie

Instrukcja kancelaryjna Szkoły Podstawowej w Janowie

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Podstawowa w Janowie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie przyjmuje interesantów we wtorki i środy w godz. 8.00-14.00
 
Godziny urzędowania sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
 
Sposoby załatwiania spraw:
- Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
- Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, elektroniczną.
- Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
- Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.