logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Świedziebnia

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne / Ogłoszenia o przetargach / Przetargi - rok 2016
1.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2017 R.

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Maria Jolanta Sosnowska
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Szymańska
Data wytworzenia informacji: 2016-12-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-09 10:01

rejestr zmian publikacji »

2.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2017 R.

Pobierz: Informacja z otwarcia ofert

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Maria Jolanta Sosnowska
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Szymańska
Data wytworzenia informacji: 2016-12-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-08
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-08 14:00

rejestr zmian publikacji »

3.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA W OKRESIE 01.01.2017 r. - 30.06.2018 r.

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia w okresie od 01.01.2017 r. - 30.06.2018 r.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Ewa Szymańska
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Szymańska
Data wytworzenia informacji: 2016-12-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-05 14:51

rejestr zmian publikacji »

4.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA W OKRESIE 01.01.2017 r. - 30.06.2018 r.

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz: SIWZ
Pobierz: Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pobierz: Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pobierz: Załącznik Nr 3 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Pobierz: Załącznik Nr 4 do SIWZ Formularz ofertowy
Pobierz: Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy
Pobierz: Załącznik Nr 6 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału

 

Pobierz: Informacja z otwarcia ofert

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Ewa Szymańska
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Szymańska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-25 13:02

rejestr zmian publikacji »

5.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY W DRODZE PRZETARGU Z WOLNEJ RĘKI NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI WAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM I ETAP - PRZEBUDOWA PARTERU I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM


Załączniki: Rozmiar:
81.817 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2016-09-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-23
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-23 13:48

rejestr zmian publikacji »

6.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.425 000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Bielicka
Data wytworzenia informacji: 2016-06-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-30 11:59

rejestr zmian publikacji »

7.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. "Dowóz (wraz z odwozem) uczniów do szkół na terenie gminy Świedziebnia w okresie od września 2016 r. do grudnia 2017 r."Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2016-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-24 10:47

rejestr zmian publikacji »

8.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.425 000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Bielicka
Data wytworzenia informacji: 2016-06-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-20 08:48

rejestr zmian publikacji »

9.

Przetarg nieograniczony na usługę 'Dowóz (wraz z odwozem) uczniów do szkół na terenie gminy Świedziebnia w okresie od września 2016 r. do grudnia 2017 r.


Załączniki: Rozmiar:
91.000 KB
192.500 KB
129.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2016-06-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-07 09:44

rejestr zmian publikacji »

10.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY L ŚWIEDZIEBNIA-CISZYN NR 080901 C Z D TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ DŁUGOŚCI 1,242 M W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA GM. ŚWIEDZIEBNIA NA DZIAŁKACH 158, 134, 87/2 I 87/1".


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Bielicka
Data wytworzenia informacji: 2016-06-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-02
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-02 09:37

rejestr zmian publikacji »

11.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO PRZEZNACZONEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz: SIWZ wraz z załącznikami
Pobierz: Druk ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Szymańska
Data wytworzenia informacji: 2016-05-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-31
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-14 13:08

rejestr zmian publikacji »

12.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY L ŚWIEDZIEBNIA - CISZYN NR 080901 C Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ DŁUGOŚCI 1.242 M W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA GM. ŚWIEDZIEBNIA NA DZIAŁKACH 158, 134, 87/2 I 87/1"

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Bielicka
Data wytworzenia informacji: 2016-05-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-17 07:47

rejestr zmian publikacji »

13.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ KLASY L ŚWIEDZIEBNIA - CISZYN NR 080901 C Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ DŁUGOŚCI 1.242 M W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA GM. ŚWIEDZIEBNIA NA DZIAŁKACH 158, 134, 87/2 I 87/1

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz: SIWZ
Pobierz: Załączniki do SIWZ
Pobierz: Przedmiar
Pobierz: Odpowiedź na zapytanie
Pobierz: Uzupełniony przedmiar robót
Pobierz: Druk ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Szymańska
Data wytworzenia informacji: 2016-04-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-04 13:15

rejestr zmian publikacji »

14.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM, I ETAP - PRZEBUDOWA PARTERU I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM"

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Bielicka
Data wytworzenia informacji: 2016-03-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-02 09:36

rejestr zmian publikacji »

15.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM, I ETAP - PRZEBUDOWA PARTERU I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM"Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Szymańska
Data wytworzenia informacji: 2016-02-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-29 08:29

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Przetargi - rok 2019
 Przetargi - rok 2018
 Przetargi - rok 2017
 Przetargi - rok 2016
 Przetargi - rok 2015
 Przetargi - rok 2014
 Przetargi - rok 2013
 Przetargi - rok 2012
 Przetargi - rok 2011
 Przetargi - rok 2010
 Przetargi - rok 2009
 Przetargi - rok 2008
 Przetargi - rok 2007
 Przetargi - rok 2006
 Przetargi - rok 2005
 Przetargi - rok 2004
 Przetargi - rok 2003
wersja do druku drukuj