główna zawartość
artykuł nr 1

terminy wypłat od listopada 2020 r.

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych , świadczeń 500+ oraz  świadczeń  z funduszu alimentacyjnego w kolejnych miesiącach nastąpi w kasie Banku Spółdzielczego w Świedziebni w godz. od 800-1515 w następujących terminach:

 

Listopad  2020R.

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 25 listopada 2020r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 26 listopada 2020r.

 

Grudzień  2020R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 16 grudnia 2020r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 17 grudnia 2020r.

 

Styczeń  2021R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 25 stycznia 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 26 stycznia 2021r.

 

Luty  2021R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 23 luty 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 24 luty 2021r.

 

Marzec  2021R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 24 marca 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 25 marca 2021r.

 

Kwiecień 2021R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 26 kwietnia 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 27 kwietnia 2021r.

Maj  2021R.

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 25 maja 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 26 maja 2021r.

 

Czerwiec  2021R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 24 czerwca 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 25czerwca 2021r.

 

Lipiec  2021R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 26 lipca 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 27 lipca 2021r.

 

Sierpień 2021R.

 

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 26 sierpnia 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 26 sierpnia 2021r.

Wrzesień 2021R.

 

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 27 września 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 28 września 2021r

Październik  2021R.

 

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 26 października 2021r.

 
- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 27 października  2021r
artykuł nr 2

terminy wypłaty 300+

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 11.09.2020 r. do dnia 12.10.2020 r. nastąpi w dniu 23.10.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 01.09.2020 r. do dnia 10.09.2020 r. nastąpi w dniu 28.09.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dnia 31.08.2020 r. nastąpiła w dniu 23.09.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 27.08.2020 r. do dnia 30.08.2020 r. nastąpiła w dniu 18.09.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 20.08.2020 r. do dnia 26.08.2020 r. nastąpiła w dniu 16.09.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 17.08.2020 r. do dnia 19.08.2020 r. nastąpiła w dniu 10.09.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 12.08.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. nastąpiła w dniu 08.09.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 10.08.2020 r. do dnia 11.08.2020 r. nastąpiła w dniu 03.09.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 05.08.2020 r. do dnia 07.08.2020 r. nastąpiła w dniu 31.08.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia w dniu 04.08.2020 r. nastąpiła w dniu 25.08.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 21.07.2020 r. do dnia 03.08.2020 r. nastąpiła w dniu 20.08.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 01.07.2020 r. do dnia 20.07.2020 r. nastąpiła w dniu 31.07.2020 r.

artykuł nr 3

300+

DOBRY START „300+”

 

Wnioski o wypłatę świadczenia DOBRY START przyjmowane będą:

- od dnia 1 lipca 2020 r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,

- od 1 sierpnia 2020 r. w przypadku wniosków w formie papierowej. Wnioski będzie można składać w pokoju nr 15
(I piętro Świadczenia rodzinne). 

Druki wniosków będą do  pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 15, bądź na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.swiedziebnia.pl/index.php?idg=4&id=274&x=65&y=79

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

artykuł nr 4

500+

INFORMACJA 500+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni przypomina, że zmianie uległ termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+”.

 

Wnioski na kolejny okres 2021/2022 przyjmowane będą od dnia 01.02.2021 r.  w formie elektronicznej oraz od dnia 01.04.2021 r. w formie papierowej.

 

W 2020 r. nie należy składać wniosków o ustalenie prawa do „500+” na dzieci, na które obecnie pobierają Państwo to świadczenie, ponieważ prawo to ustalone zostało do dnia 31.05.2021 r.

artykuł nr 5

wnioski o zasiłek rodziny i fundusz alimentacyjny

WNIOSKI  2020r.

Świadczenia rodzinne , Fundusz alimentacyjny

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 można składać:

  1. Elektronicznie począwszy od dnia 01.07.2020r.
  2. Osobiście począwszy od 01.08.2020r.

 

Druki wniosków będą do  pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 15, bądź pod adresem http://www.bip.swiedziebnia.pl/index.php?idg=4&id=73&x=65&y=124.

 

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz

wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Dla osób uzyskujących dochód z gospodarstwa rolnego za 2019r. rozpatrzenie złożonych wniosku nastąpi po ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa GUS wysokości przeciętnego dochodu z prac w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za 2019 rok.

Wobec powyższego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni wyda decyzję w przedmiotowej sprawie w stosownym terminie.