główna zawartość
artykuł nr 1

terminy wypłaty 300+

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dnia 31.08.2020 r. nastąpi w dniu 23.09.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 27.08.2020 r. do dnia 30.08.2020 r. nastąpiła w dniu 18.09.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 20.08.2020 r. do dnia 26.08.2020 r. nastąpiła w dniu 16.09.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 17.08.2020 r. do dnia 19.08.2020 r. nastąpiła w dniu 10.09.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 12.08.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. nastąpiła w dniu 08.09.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 10.08.2020 r. do dnia 11.08.2020 r. nastąpiła w dniu 03.09.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 05.08.2020 r. do dnia 07.08.2020 r. nastąpiła w dniu 31.08.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia w dniu 04.08.2020 r. nastąpiła w dniu 25.08.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 21.07.2020 r. do dnia 03.08.2020 r. nastąpiła w dniu 20.08.2020 r.

Wypłata świadczenia „Dobry start” 300+ dla osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia od dnia 01.07.2020 r. do dnia 20.07.2020 r. nastąpiła w dniu 31.07.2020 r.

artykuł nr 2

300+

DOBRY START „300+”

 

Wnioski o wypłatę świadczenia DOBRY START przyjmowane będą:

- od dnia 1 lipca 2020 r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,

- od 1 sierpnia 2020 r. w przypadku wniosków w formie papierowej. Wnioski będzie można składać w pokoju nr 15
(I piętro Świadczenia rodzinne). 

Druki wniosków będą do  pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 15, bądź na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.swiedziebnia.pl/index.php?idg=4&id=274&x=65&y=79

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

artykuł nr 3

500+

INFORMACJA 500+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni przypomina, że zmianie uległ termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+”.

 

Wnioski na kolejny okres 2021/2022 przyjmowane będą od dnia 01.02.2021 r.  w formie elektronicznej oraz od dnia 01.04.2021 r. w formie papierowej.

 

W 2020 r. nie należy składać wniosków o ustalenie prawa do „500+” na dzieci, na które obecnie pobierają Państwo to świadczenie, ponieważ prawo to ustalone zostało do dnia 31.05.2021 r.

artykuł nr 4

wnioski o zasiłek rodziny i fundusz alimentacyjny

WNIOSKI  2020r.

Świadczenia rodzinne , Fundusz alimentacyjny

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 można składać:

  1. Elektronicznie począwszy od dnia 01.07.2020r.
  2. Osobiście począwszy od 01.08.2020r.

 

Druki wniosków będą do  pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 15, bądź pod adresem http://www.bip.swiedziebnia.pl/index.php?idg=4&id=73&x=65&y=124.

 

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz

wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Dla osób uzyskujących dochód z gospodarstwa rolnego za 2019r. rozpatrzenie złożonych wniosku nastąpi po ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa GUS wysokości przeciętnego dochodu z prac w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za 2019 rok.

Wobec powyższego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni wyda decyzję w przedmiotowej sprawie w stosownym terminie.

artykuł nr 5

Obsługa klienta w Wydziale Koordynacji Świadczeń Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Toruniu

Dotyczy obsługi klienta Wydziału Koordynacji Świadczeń (KPUW w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu)

W związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne klientów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz pracowników ich obsługujących, podjęta została decyzja o zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów z zakresu koordynacji świadczeń (świadczenie wychowawcze 500 plus, świadczenia rodzinne) w Punkcie Obsługi Klienta umiejscowionym w Toruniu.

Od dnia 14 kwietnia br. zmianie ulega organizacja telefonicznej obsługi klienta. Informacje w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego będą udzielane przez pracowników Wydziału Koordynacji Świadczeń telefonicznie wyłącznie w czwartek w godzinach
9:00-14:00. Jednakże prosimy o kontakt telefoniczny tylko w wyjątkowych i pilnych sprawach.

Tel. 56 651 07 02, 56 661 98 44  

Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań oraz wszelkie pisma prosimy kierować za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP - adres skrytki : /6v45ohiw0j

Jednocześnie zachęcamy Państwa o kierowanie wszelkich zapytań drogą mailową pod adresem sekret_wks@bydgoszcz.uw.gov.pl