artykuł nr 1

Terminy wypłat od listopada 2021r.

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek   Pomocy Społecznej  w Świedziebni  informuje,  że wypłata  świadczeń  rodzinnych , świadczeń 500+ oraz  świadczeń  z funduszu alimentacyjnego w kolejnych miesiącach nastąpi w kasie Banku Spółdzielczego w Świedziebni w godz. od 800-1515 w następujących terminach:

 

Listopad  2021R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 24 listopada 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 25 listopada 2021r.

 

Grudzień  2021R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 20 grudnia 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 21 grudnia 2021r.

 

Styczeń  2022R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 25 stycznia 2022r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 26 stycznia 2022r.

 

Luty  2022R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 22 luty 2022r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 23 luty 2022r.

 

Marzec  2022R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 23 marca 2022r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 24 marca 2022r.

 

Kwiecień 2022R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 26 kwietnia 2022r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 27 kwietnia 2022r.

 

Maj  2022R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 24 maja 2022r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 25 maja 2022r.

 

Czerwiec  2022R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 22 czerwca 2022r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 23czerwca 2022r.

 

Lipiec  2022R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 26 lipca 2022r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 27 lipca 2022r.

 

Sierpień 2022R.

 

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 24 sierpnia 2022r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 25 sierpnia 2022r.

 

Wrzesień 2022R.

 

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 27 września 2022r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 28 września 2022r

 

Październik  2022R.

 

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 25 października 2022r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 26 października  2022r

artykuł nr 2

wnioski świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

WNIOSKI 2021r.

Świadczenia rodzinne  Fundusz alimentacyjny

 

Wnioski o ustalenie prawa na okres 2021/2022 do :

1.zasiłku rodzinnego z dodatkami

2.specjalnego zasiłku opiekuńczego

3.świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

można składać:

Osobiście począwszy od 01.08.2021r. lub elektronicznie

 

Druki wniosków będą do  pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 15, bądź pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

artykuł nr 3

informacja 500+

INFORMACJA „500+”

 

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na kolejny okres będą przyjmowane:

 

- drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r.
(za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS)

 

- w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r.

 

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

 

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

artykuł nr 4

terminy wypłat od listopada 2020 r.

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych , świadczeń 500+ oraz  świadczeń  z funduszu alimentacyjnego w kolejnych miesiącach nastąpi w kasie Banku Spółdzielczego w Świedziebni w godz. od 800-1515 w następujących terminach:

 

Listopad  2020R.

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 25 listopada 2020r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 26 listopada 2020r.

 

Grudzień  2020R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 16 grudnia 2020r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 17 grudnia 2020r.

 

Styczeń  2021R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 25 stycznia 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 26 stycznia 2021r.

 

Luty  2021R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 23 luty 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 24 luty 2021r.

 

Marzec  2021R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 24 marca 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 25 marca 2021r.

 

Kwiecień 2021R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 26 kwietnia 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 27 kwietnia 2021r.

Maj  2021R.

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 25 maja 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 26 maja 2021r.

 

Czerwiec  2021R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 24 czerwca 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 25czerwca 2021r.

 

Lipiec  2021R.

 

- dla osób,  których  nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 26 lipca 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 27 lipca 2021r.

 

Sierpień 2021R.

 

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 26 sierpnia 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 26 sierpnia 2021r.

Wrzesień 2021R.

 

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 27 września 2021r.

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 28 września 2021r

Październik  2021R.

 

- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od A do J w dniu 26 października 2021r.

 
- dla osób, których nazwiska rozpoczynają się  na litery od K do Ż w dniu 27 października  2021r
artykuł nr 5

Obsługa klienta w Wydziale Koordynacji Świadczeń Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Toruniu

Dotyczy obsługi klienta Wydziału Koordynacji Świadczeń (KPUW w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu)

W związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne klientów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz pracowników ich obsługujących, podjęta została decyzja o zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów z zakresu koordynacji świadczeń (świadczenie wychowawcze 500 plus, świadczenia rodzinne) w Punkcie Obsługi Klienta umiejscowionym w Toruniu.

Od dnia 14 kwietnia br. zmianie ulega organizacja telefonicznej obsługi klienta. Informacje w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego będą udzielane przez pracowników Wydziału Koordynacji Świadczeń telefonicznie wyłącznie w czwartek w godzinach
9:00-14:00. Jednakże prosimy o kontakt telefoniczny tylko w wyjątkowych i pilnych sprawach.

Tel. 56 651 07 02, 56 661 98 44  

Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań oraz wszelkie pisma prosimy kierować za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP - adres skrytki : /6v45ohiw0j

Jednocześnie zachęcamy Państwa o kierowanie wszelkich zapytań drogą mailową pod adresem sekret_wks@bydgoszcz.uw.gov.pl