logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Świedziebnia

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Pozostałe / Pomoc Społeczna
1.

Klauzula dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art. 13 RODO

Klauzula informacyjna 1

Klauzula informacyjna 2


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Maria Jolanta Sosnowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Bielicka
Data wytworzenia informacji: 2018-06-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-21 10:39

rejestr zmian publikacji »

2.

Dodatkowy nabór wniosków "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)".


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Sosnowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Bielicka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-01-12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-12 11:51

rejestr zmian publikacji »

3.

KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia

Tel. (56) 4938460

Fax. (56) 4938429

 

KRYTERIUM DOCHODOWE

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryterium upoważniające do otrzymania wsparcia z pomocy społecznej wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542 zł,

- dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni udziela pomocy m.in. w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego, specjalnego zasiłku celowego, dożywiania dzieci.

 

Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również do-chód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

 

 

 

DRUKI WNIOSKÓW, ZAŚWIADCZEŃ I OŚWIADCZEŃ

- wniosek o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej,

- oświadczenie o stanie majątkowym,

- oświadczenie.

 

 

 

Dodatkowo w zależności od sytuacji rodzinnej należy dostarczyć ksero:

- dowodu osobistego,

- zaświadczenia o wynagrodzeniu netto,

- orzeczenia o niepełnosprawności,

- decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej,

- polecenia wypłaty z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymanego stypendium stażowego/zasiłku dla bezrobotnych,

- nakazu płatniczy na podatek rolny,

- nakazu płatniczy na składkę KRUS,

- decyzja o wysokości pobieranej renty lub emerytury,

- odcinek o wysokości pobranej renty lub emerytury,

- odcinek o wysokości otrzymanych alimentów,

- odcinek o wysokości płaconych alimentów,

- odcinek o wysokości pobranego zasiłku chorobowego,

- dokumenty o prowadzeniu działalności gospodarczej,

- zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, w tym szkoły ponadgimnazjalnej, dla dorosłych, wyższej,

- zaświadczenie o wysokości wynagrodzeniu netto z praktyki,

- zaświadczenie o niekorzystaniu z świadczeń z pomocy społecznej.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Agnieszka Kopistecka
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2013-12-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-16
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-17 15:22

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj