główna zawartość
artykuł nr 16

MELIORACJA GRUNTÓW ROLNYCH - ZASADY ETAP I

Pobierz: Obwieszczenie z dnia 18 maja 2007 roku
Pobierz: Obwieszczenie z dnia 21 maja 2007 roku
Pobierz: Formularz A- spis kart informacyjnych
Pobierz: Obwieszczenia z dnia 4 lipca 2007 roku
Pobierz: Formularz A - spis kart informacyjnych
Pobierz: Obwieszczenie
Pobierz: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
artykuł nr 17

MODERNIZACJA STACJI BAZY TELEFONII KOMÓRKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRANATY

Pobierz: Formularz A - spis kart informacyjnych
Pobierz: Obwieszczenie na realizację przedsięwzięcia obejmującego modernizację
Pobierz: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego modernizacji
Pobierz: Decyzja celu publicznego
Pobierz: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Pobierz: Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej inwestycji
Pobierz: Obwieszczenie
Pobierz: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
artykuł nr 18

2007 ROKBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Pobierz: Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej
Pobierz: Obwieszczenie -zawiadomienie strony postępowania o wydaniu decyzji
artykuł nr 19

DOBUDOWA PRZETWÓRNI MIĘSA DO UBOJNI TRZODY

Pobierz: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Pobierz: Formularz A- spis kart informacyjnych o środowiskowych uwarunkowaniach -dobudowa przetwórni
Pobierz: Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- dobudowa przetwrórni
artykuł nr 20

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH

Pobierz: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg powiatowych
Pobierz: Formularz A - spis kart informacyjnych o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa dróg powiatowych
Pobierz: Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia - przebudowa dróg powiatowych
Pobierz: Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -przebudowa dróg powiatowych
Pobierz: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przebudowa dróg powiatowych