główna zawartość
artykuł nr 1

2019 ROK

Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie hali sportowej na działkach 375/5 i 377 obręb Janowo” położonych w miejscowości Janowo, gm. Świedziebnia.

 

 

 

 

Pobierz:
Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie elektroenergetycznych linii SN 15 kV i na przebudowie elektroenergetycznych linii 0,4 kV na działkach nr: 149, 150, 155/1, 157/4, 326/1 - obręb Rokitnica Nowa, gm. Świedziebnia
Pobierz:
Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie elektroenergetycznych linii SN 15 kV i na przebudowie elektroenergetycznych linii 0,4 kV na działkach nr: 149, 150, 155/1, 157/4, 326/1 - obręb Rokitnica Nowa, gm. Świedziebnia

 

Pobierz:

Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na części działki nr 159/2 i na działce nr 160/4 obręb Świedziebnia, położonej w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia

Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na części działki nr 159/2 i na działce nr 160/4 obręb Świedziebnia, położonej w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia

 

  

 

artykuł nr 2

2018 ROK

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Świedziebnia, obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia, nr działek: 248/4, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 135 ob. Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Świedziebnia, obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia, nr działek: 248/4, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 135 ob. Świedziebnia

 

 

 

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowejna działkach 289, 227/9 i 190/4 obręb Świedziebnia położonych w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowejna działkach 289, 227/9 i 190/4 obręb Świedziebnia położonych w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia

 

artykuł nr 3

2017 ROK

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "podłączeniu działki 224/3 do sieci kanalizacji przechodzącej przez działkę 458/7, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia"
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "podłączeniu działki 224/3 do sieci kanalizacji przechodzącej przez działkę 458/7, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia"

 

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającejna"budowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Janowo na działce nr 375/5- obręb Janowo, gm. Świedziebnia."

 

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie linii kablowej nn-0,4kV w miejscowości Świedziebnia, obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia, nr działek 348/7, 346/2, 347/7,227/9 ob. Świedziebnia"
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie linii kablowej nn-0,4kV w miejscowości Świedziebnia, obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia, nr działek 348/7, 346/2, 347/7,227/9 ob. Świedziebnia"

 

 

artykuł nr 4

2016 rok

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Wykonaniu stacji stabilizująco-uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w miejscowości Zduny na działce nr 169/3 - obręb Zduny, gm. Świedziebnia"
Pobierz: Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Wykonaniu stacji stabilizująco-uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w miejscowości Zduny na działce nr 169/3 - obręb Zduny gm. Świedziebnia"

 

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie  linii  kablowej  niskiego  napięcia  dla zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 147/10 i działek budowlanych nr 147/9,147/8,147/7, przebiegającej przez działki nr 156/3,157/1,153/1,147/3 – obręb Świedziebnia, położonych w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia"
artykuł nr 5

2015 ROK

Pobierz:   Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Przebudowie i rozbudowie Szkoły Podstawowej w Świedziebni" w obrębie Świedziebnia na działce nr 281/6 miejscowość Świedziebnia, gm. Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji celu publicznego polegającej na ,,Przebudowie i rozbudowie Szkoły Podstawowej w Świedziebni na działce nr 281/6 – obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia”
Pobierz:   Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na "Przebudowie odcinka linii napowietrznej i kablowej oraz przyłącza napowietrznego zasilanych ze stacji transformatorowej "Świedziebnia 2", obwód 500 w Świedziebni" w obrębie Świedziebnia na działce nr 281/6 i 281/3 miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka linii napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej nN wraz z przyłączem na działce nr 281/6 i 281/3 obręb Świedziebnia połołonej w miejscowości Świedziebnia gm., Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Przebudowie drogi gminnej klasy L Świedziebnia - Ciszyn nr 080901 C z towarzyszącą infrastrukturą drogową długości ok. 1500 m w miejscowości Świedziebnia gm. Świedziebnia na działkach 158, 134, 87/2 i 87/1".
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji celu publicznego polegajacej na "Przebudowie drogi gminnej klasy L Świedziebnia - Ciszyn nr 080901 C z towarzyszącą infrastrukturą drogową długości ok. 1500 m w miejscowości Świedziebnia gm. Świedziebnia na działkach 158, 134, 87/2 i 87/1".