główna zawartość
artykuł nr 1

2021 ROK

Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na: "przebudowie stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie linii kablowej SN/nN w miejscowości Michałki gm. Świedziebnia na dz. nr 31/1 – obręb Michałki".
Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia  o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na "przebudowie stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie linii kablowej SN/nN w miejscowości Michałki gm. Świedziebnia na dz. nr 31/1 – obręb Michałki".
Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "przebudowie stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie linii kablowej SN/nN w miejscowości Michałki gm. Świedziebnia na dz. nr 31/1 – obręb Michałki".

 

 

Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na: „Budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Świedziebnia gm. Świedziebnia na działkach nr 299/3; 323 – obręb Świedziebnia”
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na: „Budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Świedziebnia gm. Świedziebnia na działkach nr 299/3; 323 – obręb Świedziebnia”

 

artykuł nr 2

2020 ROK

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie  oświetlenia drogowego w  miejscowości  Świedziebnia gm. Świedziebnia na dz.  nr 299/3;
323 – obręb Świedziebnia”
PobierzObwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ujęcia wód podziemnych planowanego do zlokalizowania na działce o nr ewid. 68/2 obręb Księte, Gmina Świedziebnia".

 

artykuł nr 3

2019 ROK

Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie hali sportowej na działkach 375/5 i 377 obręb Janowo” położonych w miejscowości Janowo, gm. Świedziebnia.

 

 

 

 

Pobierz:
Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie elektroenergetycznych linii SN 15 kV i na przebudowie elektroenergetycznych linii 0,4 kV na działkach nr: 149, 150, 155/1, 157/4, 326/1 - obręb Rokitnica Nowa, gm. Świedziebnia
Pobierz:
Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie elektroenergetycznych linii SN 15 kV i na przebudowie elektroenergetycznych linii 0,4 kV na działkach nr: 149, 150, 155/1, 157/4, 326/1 - obręb Rokitnica Nowa, gm. Świedziebnia

 

Pobierz:

Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na części działki nr 159/2 i na działce nr 160/4 obręb Świedziebnia, położonej w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia

Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na części działki nr 159/2 i na działce nr 160/4 obręb Świedziebnia, położonej w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia

 

  

 

artykuł nr 4

2018 ROK

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Świedziebnia, obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia, nr działek: 248/4, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 135 ob. Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Świedziebnia, obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia, nr działek: 248/4, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 135 ob. Świedziebnia

 

 

 

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowejna działkach 289, 227/9 i 190/4 obręb Świedziebnia położonych w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowejna działkach 289, 227/9 i 190/4 obręb Świedziebnia położonych w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia

 

artykuł nr 5

2017 ROK

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "podłączeniu działki 224/3 do sieci kanalizacji przechodzącej przez działkę 458/7, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia"
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "podłączeniu działki 224/3 do sieci kanalizacji przechodzącej przez działkę 458/7, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia"

 

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającejna"budowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Janowo na działce nr 375/5- obręb Janowo, gm. Świedziebnia."

 

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie linii kablowej nn-0,4kV w miejscowości Świedziebnia, obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia, nr działek 348/7, 346/2, 347/7,227/9 ob. Świedziebnia"
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie linii kablowej nn-0,4kV w miejscowości Świedziebnia, obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia, nr działek 348/7, 346/2, 347/7,227/9 ob. Świedziebnia"