artykuł nr 1

2022 ROK

PobierzObwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na działce nr 186/9 obręb Janowo, położonej w miejscowości Janowo, gm. Świedziebnia.

 

 

 

 

 
Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  rozbudowie stacji stabilizująco-uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w Zdunach, na działce nr 169/4 - obręb Zduny, położonej w miejscowości Zduny, gm. Świedziebnia.
Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na:  rozbudowie stacji stabilizująco-uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w Zdunach, na działce nr 169/4 - obręb Zduny, położonej w miejscowości Zduny, gm. Świedziebnia.

Pobierz 

 

Wójta Gminy Świedziebnia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  rozbudowie stacji stabilizująco-uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w Zdunach, na działce nr 169/4 - obręb Zduny, położonej w miejscowości Zduny, gm. Świedziebnia.
 

 

 

 

Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o nr BRO3001A, na działce nr 105 obręb Grzęby, położonej w miejscowości Grzęby, gm. Świedziebnia.
Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na:  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o nr BRO3001A, na działce nr 105 obręb Grzęby, położonej w miejscowości Grzęby, gm. Świedziebnia.

 

Pobierz:

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjnego ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o nr BRO3001A, na działce nr 105 obręb Grzęby, położonej w miejscowości Grzęby, gm. Świedziebnia.
Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV na działce nr 172/8 obręb Świedziebnia, położonej w miejscowości Świedziebnia.
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na: Budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV na działce nr 172/8 obręb Świedziebnia, położonej w miejscowości Świedziebnia.
Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjnego ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV na działce nr 172/8 obręb Świedziebnia, położonej w miejscowości Świedziebnia.

 

 

 

 

 

 

Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku użyteczności publicznej na działkach nr 459/1 i 458/9 - obręb Świedziebnia, położonych w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia.

 

artykuł nr 2

2021 ROK

Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  Rozbudowie i przebudowie budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świedziebnia na
działkach nr 459/1 i 460/1 obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia
Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia  o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na:  Rozbudowie i przebudowie budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świedziebnia na
działkach nr 459/1 i 460/1 obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia

 

 

PobierzObwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Przebudowie słupa w linii napowietrznej 15 kV , budowie linii kablowej 15 kV i słupowej stacji
transformatorowej  15/0,4  kV  na  działkach  nr:  157/5,  157/4,  303/1,  w  obrębie  ewidencyjnym Kłuśno"
Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia  o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na "Przebudowie słupa w linii napowietrznej 15 kV , budowie linii kablowej 15 kV i słupowej stacji
transformatorowej  15/0,4  kV  na  działkach  nr:  157/5,  157/4,  303/1,  w  obrębie  ewidencyjnym Kłuśno"
Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na "Przebudowie słupa w linii napowietrznej 15 kV , budowie linii kablowej 15 kV i słupowej stacji transformatorowej  15/0,4  kV  na  działkach  nr:  157/5,  157/4,  303/1,  w  obrębie  ewidencyjnym Kłuśno"

 

 

Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na: "przebudowie stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie linii kablowej SN/nN w miejscowości Michałki gm. Świedziebnia na dz. nr 31/1 – obręb Michałki".
Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia  o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na "przebudowie stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie linii kablowej SN/nN w miejscowości Michałki gm. Świedziebnia na dz. nr 31/1 – obręb Michałki".
Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "przebudowie stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie linii kablowej SN/nN w miejscowości Michałki gm. Świedziebnia na dz. nr 31/1 – obręb Michałki".

 

 

Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na: „Budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Świedziebnia gm. Świedziebnia na działkach nr 299/3; 323 – obręb Świedziebnia”
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na: „Budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Świedziebnia gm. Świedziebnia na działkach nr 299/3; 323 – obręb Świedziebnia”

 

artykuł nr 3

2020 ROK

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie  oświetlenia drogowego w  miejscowości  Świedziebnia gm. Świedziebnia na dz.  nr 299/3;
323 – obręb Świedziebnia”
PobierzObwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ujęcia wód podziemnych planowanego do zlokalizowania na działce o nr ewid. 68/2 obręb Księte, Gmina Świedziebnia".

 

artykuł nr 4

2019 ROK

Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie hali sportowej na działkach 375/5 i 377 obręb Janowo” położonych w miejscowości Janowo, gm. Świedziebnia.

 

 

 

 

Pobierz:
Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie elektroenergetycznych linii SN 15 kV i na przebudowie elektroenergetycznych linii 0,4 kV na działkach nr: 149, 150, 155/1, 157/4, 326/1 - obręb Rokitnica Nowa, gm. Świedziebnia
Pobierz:
Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie elektroenergetycznych linii SN 15 kV i na przebudowie elektroenergetycznych linii 0,4 kV na działkach nr: 149, 150, 155/1, 157/4, 326/1 - obręb Rokitnica Nowa, gm. Świedziebnia

 

Pobierz:

Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na części działki nr 159/2 i na działce nr 160/4 obręb Świedziebnia, położonej w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia

Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na części działki nr 159/2 i na działce nr 160/4 obręb Świedziebnia, położonej w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia

 

  

 

artykuł nr 5

2018 ROK

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Świedziebnia, obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia, nr działek: 248/4, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 135 ob. Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Świedziebnia, obręb Świedziebnia, gm. Świedziebnia, nr działek: 248/4, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 135 ob. Świedziebnia

 

 

 

Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowejna działkach 289, 227/9 i 190/4 obręb Świedziebnia położonych w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowejna działkach 289, 227/9 i 190/4 obręb Świedziebnia położonych w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia

 

Dostępne podkategorie:
2023 rok