artykuł nr 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a77c3e3-f35f-4160-8ef6-78fbd9b42437