artykuł nr 1

Informacja o zawarciu umowy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oleju opałowego do Gimnazjum w Świedziebni w sezonie grzewczym 2013/2014