artykuł nr 1

Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni - w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia, działki nr 376 i 377

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni - w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia, działki nr 376 i 377
Pobierz: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni - w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia, działki nr 376 i 377