artykuł nr 1

SESJA RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 30 CZERWCA 2014 R.

Pobierz: Zawiadomienie
Pobierz: Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych