artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI NR VIII DNIA 27 lipca 2011 r.

Pobierz: Uchwała Nr VIII/39/2011 zmieniająca uchwałę Nr IV/10/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
Pobierz: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/2011
Pobierz: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/39/2011
Pobierz: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/39/2011
Pobierz: Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/39/2011
Pobierz: Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/39/2011
Pobierz: Uchwała Nr VIII/40/2011 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świedziebnia na lata 2011 - 2032.
Pobierz: Załącznik do Uchwały Nr VIII/40/2011