artykuł nr 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 080904C W MIEJSCOWOŚCI ROKITNICA NOWA, ŚWIEDZIEBNIA, GRANATY GM. ŚWIEDZIEBNIA

 Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 080904C w miejscowości Rokitnica Nowa, Świedziebnia, Granaty gm. Świedziebnia.
 Pobierz:   Postanowienie  stwierdzające brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko obujmującego zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnje nr 080904C w miejscowości Rokitnica Nowa, Świedziebnia, Granaty gm. Świedziebnia".
 Pobierz:   Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 080904C w miejscowości Rokitnica Nowa, Świedziebnia, Granaty gm. Świedziebnia.
 Pobierz: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej Nr 080904C w miejscowości Rokitnica Nowa, Świedziebnia, Granaty gm. Świedziebnia.