artykuł nr 1

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 8DNIA 8 MARCA 2009 R.

Pobierz: Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 stycznia 2009 r.
Pobierz: Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających
Pobierz: Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 8 marca 2009 r.
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 14 stycznia 2009 r.
Pobierz: Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 22 stycznia 2009 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni
Pobierz: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 27 stycznia
2009 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 12 lutego 2009 r. o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o siedzibie obwodowej komisji wyborczej
Pobierz: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym lisom kandydatów na radnego
Pobierz: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej
Pobierz: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 19 lutego 2009 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 8 marca 2009 r.