artykuł nr 1

Wybory samorządowe 2024 r.

Pobierz:Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
Pobierz:Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
Pobierz:Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach w dniach 6-7 kwietnia 2024 r.
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7
Pobierz:Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 27 marca 2024 r. o bezpłatnym przewozie pasażerskim do lokali wyborczych
Pobierz:Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
Pobierz: Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 21 marca 2024 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Pobierz: Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brodnicy z dnia 15 marca 2024 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Pobierz:

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz:

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz:Postanowienie Nr 112/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Pobierz: Załączniki nr 63 - nr 69 do Postanowienia Nr 112/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 18 marca 2024 r.
Pobierz:Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 15 marca 2024 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Pobierz:

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 12 marca 2024 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz:

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 11 marca 2024 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 7 marca 2024 r. informujące o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Pobierz:Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
Pobierz:

Uchwała Nr 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAMILA DURSZLEWICZA w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

Pobierz: Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Pobierz:

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Pobierz: Postanowienie Nr 97/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Pobierz:Postanowienie Nr 96/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Pobierz:Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 22 lutego 2024 r.o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
Pobierz:Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r.o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Pobierz:Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Pobierz:Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
Pobierz:Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Pobierz:Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Pobierz:Obwieszczenie Starosty Brodnickiego z dnia 5 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brodnicy w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 5 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Pobierz:

Informacja Wójta Gminy Świedziebnia o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Pobierz:Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast
Pobierz:Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Pobierz:Informacja Wójta Gminy Świedziebnia o prawie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat do uzyskiwania informacji  o wyborach
Pobierz:Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Pobierz:Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 30 stycznia 2024 r.
Pobierz: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Pobierz:Postanowienie Nr 1/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu brodnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Pobierz:

Zarządzenie Nr 331/2023 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024-2029 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II

Pobierz:

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024-2029 na obszarze właściwości Komisarza wyborczego w Toruniu I oraz Komisarza Wyborczego w Toruniu II

Pobierz:Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2024-2029