artykuł nr 1

Podział Gminy Świedziebnia na okręgi wyborcze

Pobierz:Uchwała Nr XXVIII/138/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
Pobierz:Postanowienie Nr 20/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Świedziebnia do stanu faktycznego

 

artykuł nr 2

Podział Gminy Świedziebnia na obwody głosowania

Pobierz:Postanowienie Nr 22/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Świedziebnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Pobierz:Postanowienie Nr 42/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Świedziebnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Pobierz:Postanowienie Nr 63/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Świedziebnia na stałe obwody głosowania