artykuł nr 1

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.

Pobierz: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz:Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 
Pobierz:Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Pobierz:Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Pobierz:Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Pobierz:Informacja Wójta Gminy Świedziebnia o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz:Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
Pobierz:Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
Pobierz:Informacja Wójta Gminy Świedziebnia o prawie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat do uzyskiwania informacji  o wyborach
Pobierz:Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 8 września 2023 r. informujące o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Pobierz: Postanowienie Nr 96/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Pobierz: Załączniki nr 64 - nr 70 do Postanowienia Nr 96/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 25 września 2023 r.
Pobierz:Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
Pobierz:Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r.
o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12 i 13
Pobierz:

Informacja o bezpłatnym przewozie pasażerskim do lokali wyborczych

Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Janowie
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zasadach
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Kłuśnie
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Okalewku

 

Dostępne kategorie:
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 24 września 2023 r.
Wybory ławników na kadencję 2024-2027
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r.
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
Wybory samorządowe 2018 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r.
Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.
Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r.
Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r.
Wybory samorządowe 2010 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r.
Wybory 2004-2007