artykuł nr 1

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.

Pobierz: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz:Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 
Pobierz:Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Pobierz:Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Pobierz:Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Pobierz:Informacja Wójta Gminy Świedziebnia o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz:Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
Pobierz:Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
Pobierz:Informacja Wójta Gminy Świedziebnia o prawie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat do uzyskiwania informacji  o wyborach
Pobierz:Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
Pobierz:Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 8 września 2023 r. informujące o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Pobierz: Postanowienie Nr 96/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Pobierz: Załączniki nr 64 - nr 70 do Postanowienia Nr 96/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 25 września 2023 r.
Pobierz:Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
Pobierz:Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r.
o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12 i 13
Pobierz:

Informacja o bezpłatnym przewozie pasażerskim do lokali wyborczych

Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Janowie
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zasadach
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Kłuśnie
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Okalewku