artykuł nr 1

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.

Pobierz: Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz:Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Pobierz: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Pobierz:Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Pobierz:Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 27 lutego 2020 r. o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz:Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz:Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz:Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 27 lutego 2020 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do uzyskiwania informacji  o wyborach
Pobierz:

Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 27 marca 2020 r. o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (dla komitetu wyborczego)

Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (dla wyborcy)

Pobierz:

Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Pobierz:Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości i terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, a także miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania
Pobierz: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień  10 maja 2020 r.
Pobierz:Postanowienie Nr 18/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.