artykuł nr 1

Wybory samorządowe 2018 r.

Pobierz: Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
Pobierz: Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja  o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 5 w Zasadach
Pobierz: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 5 w Zasadach
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 5 w Zasadach
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 1 października 2018 r. o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz: Załączniki do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28 września 2018 r.
Pobierz: Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 28 września 2018 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz: Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II  z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz terminie tego zgłoszenia, a także miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Pobierz: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
Pobierz: Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego
Pobierz: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz: Załącznik nr 23 do Postanowienia Komisarza Wyborczego II z dnia 10 września 2018 r.
Pobierz: Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Pobierz: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
Pobierz: Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
Pobierz: Obwieszczenie Starosty Brodnickiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Pobierz: Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu
Pobierz: Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018-2023
Pobierz: Uchwała Nr XXVIII/138/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
Pobierz: Uchwała Nr XXIX/143/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania

 

Dostępne kategorie:
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 24 września 2023 r.
Wybory ławników na kadencję 2024-2027
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r.
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
Wybory samorządowe 2018 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r.
Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.
Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r.
Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r.
Wybory samorządowe 2010 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r.
Wybory 2004-2007